Yalova Üniversitesi Dilekçe Örneği

Yalova Üniversitesi Dilekçe Örneği Yalova Üniversitesine yapılacak yazılı başvurulara dilekçe örneği olarak sunulmaktadır. Yalova Üniversitesi 2008 yılında eğitim faaliyetlerine başlamış olan oldukça genç bir Üniversitemizdir. Tıp fakültesi de dahil olmak üzere 9 fakülte, 6 yüksek okul ve lisansüstü eğitim enstitüsü ile oldukça büyük bir alanda akademik eğitim sağlayan önde gelen üniversitelerimiz arasında çok kısa zamanda gelmeyi başarmıştır.

Ayrıca çok sayıda araştırma merkezi ile her yıl onlarca bilimsel araştırma yapılmakta, akademi ve bilimin gelişmesine fayda sağlanmaktadır.

Yazımızda Yalova Üniversitesi adres ve iletişim bilgilerine, Akademik ve İdari teşkilat yapısına , Yalova Üniversitesine dilekçenin nasıl yazılabileceğine ve yazılacak dilekçede dikkat edilmesi gereken konulara yer vereceğiz ve ayrıca yazımız içerisinde örnek dilekçe metin word ve pdf dosya türlerinde de paylaşılacaktır.

Yalova Üniversitesi Adres ve İletişim Bilgileri

Yalova Üniversitesi Adresi : Yalova Üniversitesi Kampüsü Yalova Armutlu (Çınarcık Yolu) Karayolu Merkez / Yalova

Telefonu : +90 226 815 50 00

Faks Numarası : +90 226 815 50 04

Eposta Adresi : bilgi@yalova.edu.tr

Websitesi : https://www.yalova.edu.tr/

Yalova Üniversitesi Akadamik ve İdari Birimleri

Yalova Üniversitesi Aşağıdaki Akademik ve İdari birimler üzerinden eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Yazılı başvurularınız Üniversite Yönetimi makamınca değerlendirilecek konulardaysa Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Makamına , Genel idari konularda ise görev konusuna göre ilgili başkanlıklara , Akademik konularda dekanlıklar veya bölüm başkanlıkları makamlarına hitaben dilekçeler yazılmalıdır.

Örneğin Mühendislik Fakültesine sunulacak bir dilekçe Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına, Bilgi işlem ile ilgili bir konu ise Yalova Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına , Öğrencilerin eğitim ile alakalı temel ders vb konulardaki başvurularını Yalova Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunmaları makuldür.

Dilekçenizi hangi birim değerlendirip neticelendirecekse o birim makamına dilekçenizi sunmanız beklenmektedir.

Fakülteler ve Enstitüler

 • Tıp Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • İslami İlimler Fakültesi
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yüksekokullar ve Meslek Yüksek Okulları

 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Armutlu Meslek Yüksekokulu
 • Altınova Meslek Yüksekokulu
 • Çınarcık Meslek Yüksekokulu
 • Termal Meslek Yüksekokulu
 • Yalova Meslek Yüksekokulu

İdari Birimler

 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Yapı İşleri ve teknik Daire Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 • Yazı İşleri Müdürlüğü
 • Personel Daire Başkanlığı
 • Kütüphane Daire Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yalova Üniversitesine Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Yalova Üniversitesi bir kamu kurumudur ve tüm kamu kurumları gibi Yalova Üniversitesine de yazılacak dilekçelerin Türkçe yazılması gerekmektedir. Farklı bir dilde yazılan dilekçeler işleme alınmamaktadır. Ayrıca dilbilgisi kurallarına uygun ve resmi dilekçe yazımı kurallarına da uygun dilekçeler yazılmasına önem verilmelidir.

Dilekçe yazımı aslında yazılı olarak bir talebin sunulmasıdır, metin olarak hazırlanan ve sunulan istemin kolay ve net olarak anlaşılır ifadeler ile kaleme alınması gerekmektedir.

Dilekçe yazımına başlarken en üst orta kısma hitap makamı yazılmaktadır. Örneğin “Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığına” makul bir hitap makamıdır, birkaç örnek daha vermek gerekirse “Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına” Tıp Fakültesine yazılacak bir dilekçe için makul bir hitap makamıdır. “Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne” de bir meslekokuluna yazılı başvuru için yeterlidir.

Hemen altında bir cümle ile dilekçenizi ne maksat ile sunduğunuzu açıklayan dilekçe konusu gelmektedir. Dilekçe konusu dilekçenin ne konuda yazıldığını dilekçenin tamamını okumadan değerlendirebilme imkanı sağlamak açısından sunulması tavsiye edilen bir başlık olarak düşünülmelidir. Yabancı bir kişi sadece dilekçe konusunu okuyarak dilekçe ile sunulan istemin hangi idari birime sevk edilmesi gerektiğini anlayabilmelidir. Örneğin “Milli Takım hazırlıklarım için spor salonu kullanımı istemimin sunulmasından ibarettir.” olarak ifade edilen bir konu başlığı milli bir atlet olan öğrencinin antemanlarını yapabilmek için kampüs içerisindeki spor salonunu kullanma istemini sunduğu dilekçe için makul bir başlıktır.

Hitap makamının doğru belirlenmesi önemlidir, dilekçenizi doğru makama hitaben yazarsanız hem o makama sunulur ve daha hızlı işlem görür hemde yanlış makama sunulan dilekçeler bazen kabul edilmez bazen de yetkisizilik yada görevsizlik ile ilgili dönüş yapılır. Kamu kurumları dilekçeleri reddetmekten ziyade genellikle kurum içerisinde doğru birime havale eder fakat bu da bazı durumlarda günler bazı durumlarda haftalar alabilir ve zaman kaybına sebep olabilir. Bu sebeple dilekçenizin doğru makama hitap edildiğinden ve sunulduğundan emin olunuz.

Dilekçenin kalan kısmı metin olarak isteminizi sunduğunuz dilekçe metnidir, dilekçelerin tamamı metin olarak kaleme alınır ve belirli konuları içeren paragraflar halindedir. Öncelikle açıklama paragrafı ile isteminizin sebebini açıklamanız makuldür, sonra birkaç paragraf halinde konuyu izah etmeniz yeterlidir, son paragrafta ise iseminizi sunmanız beklenmektedir.

Genel yazım açısından paragrafların 5 – 8 cümleden oluşması ve her cümlenin 15 den az , tercihen 4 ila 10 kelime arasında yazılmış olması makul ve anlaşılır bir anlatım kazandırabilecektir. Çok uzun paragraflar daha fazla dikkat gerektirmektedir, 10 kelimeden uzun cümlelerin de anlaşılırlığı düşmektedir. Bu sebeple belirli bir konuyu ele alan birkaç cümleden oluşan ve cümleleri de fazla uzun olmayan net ifadeler sunan cümlelerden oluşan birkaç paragrafta istemin sunulması makuldür.

Yazımı tamamladıktan sonra gerekli ek belgeler varsa ekler kısmında bunları ifade ediniz ve dilekçenize ekleyiniz. Tüm dilekçeler tarih dilekçeyi sunan kişinin ismi soyismi ve imzası ile resmiyet kazanır ve bu biçimde düzenlediğiniz dilekçeyi ilgili makama şahsen teslim ederek işlem yapabilirsiniz.

Tüm kamu kurumları yalnızca dilekçeyi yazan kişinin teslim ettiği dilekçeleri işleme almaktadır, bazı dilekçelerin PTT yolu ile iadeli taahhütlü gönderimi de kabul edilebilmektedir. 18 yaşından küçükler için velileri vasileri kanuni temsilcileri yada kayyımları dilekçe verebilmektedir. Tüzel kişileri yalnızca resmi temsilcileri temsil ederek dilekçe sunabilirler. Bir başka kişi adına dilekçe verilebilmesi için yukarıdaki şartlar yerine gelmiyorsa noterlikten çıkartılmış ve resmi kurumlara yazılı başvuru yapma yetkisi tanımlanmış vekaletname ile başvuru yapılabilmektedir.

Yalova Üniversitesi Dilekçe Örneği

Aşağıda sunmuş olduğumuz boş şablon bir genel dilekçe örneğidir, yukarıda izah ettiğimiz biçimde parantez içerisinde büyük harf ile yazılmış bilgilendirmeleri önce okuyunuz ve silip yerine gerekli bilgileri yazınız.

Doğru hitap makamını , dilekçe konusunu , metin olarak açıklamalarınızı gerekli bilgileri ve taleplerinizi kaleme aldıktan sonra kişisel bilgileriniz tarih ve imzanız ile tamamlayınız ve ilgili makama veya sekreterliğine teslim ediniz.

(!!!!............PARANTEZ İÇİNE YAZILAN YAZILARI OKUYUNUZ SİLİNİZ VE YERLERİNE İLGİLİ BİLGİLERİ YAZINIZ...........!!!!)
		

		(..........EN ÜST ORTAYA DOĞRU HİTAP MAKAMINI YAZINIZ.......)

		YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
		
		YALOVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
		
		YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
		BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINADİLEKÇE KONUSU : (............DİLEKÇE KONUSUNU YAZINIZ...........)


	(............DİLEKÇE AÇIKLAMALARINI PARAGRAF OLARAK YAZINIZ...........)

	(............DİLEKÇE GEREKLİ BİLGİLERİ PARAGRAF OLARAK YAZINIZ...........)

	(............TALEPLERİNİZİ PARAGRAF OLARAK YAZINIZ...........)

	Yukarıda arz ve izah ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.İsim Soyisim : 
TC Kimlik No :
Öğrenci No :
Fakülte / MYO / Enstitü : 
Bölüm : 
Sınıf : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi : 
				


							Tarih : 
						
							İsim Soyisim : 
			
							İmza : 

Yalova Üniversitesi tarafından Edevlet sistemi üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/yalova-universitesi

Scroll to Top