Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvurusu

“Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvurusu” başlıklı içeriğimizde; ikamet ettiğiniz taşınmazın riskli yapı kategorisinde değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme girmesi durumlarında nasıl kira yardımı başvurusunda bulunabileceğinize dair tüm detaylara yazımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, kentsel dönüşüm konulu aramalarınızda karşınıza “riskli yapı” ifadesine sahip sonuçlar çıkabilmektedir. Bilinmelidir ki, kentsel dönüşüm ve riskli yapı ifadeleri aynı anlama gelmektedir.

Kira yardımına ilişkin ayrıntılara tam olarak geçmeden önce, yazımızın sonunda yer alan bağlantılara tıklayarak konuyla ilgili diğer içeriklerimize ulaşabileceğinizi de hatırlatmak isteriz. Bu içerikler, “riskli yapı tespitine itiraz (kentsel dönüşüme itiraz)” ve “kentsel dönüşüm başvurusu” konularından ibarettir.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Kira Yardımı

İlgili yönetmelikten kimi maddeler aşağıdaki gibidir. Yönetmeliğin tamamına erişmek için paragrafın sonunda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Tespit, taşınmaz devri ve tescil 

MADDE 3- (1) Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilir. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır. (İptal yedinci ve sekizinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 tarihli ve E.: 2012/87, K.: 2014/41 sayılı Kararı ile.) (…)3 

(2) Riskli yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu kütüğüne işlenen belirtmeler hakkında, ilgili tapu müdürlüğünce ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verilir.

Mevzuat – Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Kaç Ay Alınır?

Kentsel dönüşüm kira yardımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında kira yardımı süresi 18 aydır.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Kaç TL?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TBMM’den geçen 2022 bütçesine göre; kentsel dönüşüm çerçevesinde 2022 senesinin sonuna kadar 1 milyar TL, 2023’te 1.2 milyar TL, 2024-2025 döneminde de 2.4 milyar TL kira yardımı gerçekleştirilecektir. Kimin ne kadar kira yardımı alacağı da oturduğu evin değeri gibi detaylara göre belirlenmektedir.

Kentsel Dönüşümde Ev Sahibi Kira Yardımı Alabilir mi?

Kentsel dönüşüm kira yardımında ikamet şartı aranıyor. Bu şartı yerine getiren ev sahipleri, kiracılar veya aynı hak sahipleri kira yardımı başvurusunda bulunabiliyor.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımına Ne Zaman Başvurulabilir?

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu, riskli bina tahliyesinden sonra yapılabiliyor. Buna rağmen, konuya ilişkin dikkat edilmesi gereken kısım, yapının risk raporu çıkmadan tahliye edilmemesi gerektiğidir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardım Başvurusu Nereye, Nasıl Yapılır?

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden hızlıca gerçekleştirilebilmektedir. Bunun için yapılması gereken tek şey aşağıda size sunduğumuz e-Devlet bağlantısına tıklamak ve giriş yaptıktan sonra ilgili adımları tamamlamak. Adımları tamamlarken siteye yüklemeniz için tapu vs. gibi sizden bazı belgeler de istenecektir.

e-Devlet şifreniz olmaması halinde herhangi bir PTT şubesine giderek kendinize özel şifre temin edebilirsiniz.

e-Devlet – Riskli Yapı (Kentsel Dönüşüm) Kira Yardımı Başvurusu

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvurusu Sorgulama

Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulaması, e-Devlet üzerinden ya da kentseldonusum.csb.gov.tr adlı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sayfası üzerinden yapılabilmektedir.


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılarımız:

Scroll to Top