Yandal Başvurusu Dilekçe Örneği

Yandal Nedir?

Yandal bir bölümde okurken başka bir alanda sınırlı sayıda ders alıp o alanda sertifika almanızı sağlayan programdır.

Yandal ve Çift Anadal Farkı Nedir?

Çift Anadal, bir bölümde okurken başka bir bölümde daha eğitim alıp, o bölümün bütün gereklerini yerine getirerek ikinci diplomayı almanızı sağlayan programdır.

Yandal da ise belirli dersleri başarıyla tamamlamanın ardından elde edilecek şey, bir diploma değil sertifikadır.

Çift anadal başvurusu ile ilgili yazımıza da buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yandal Programına Başvurmak İçin Genel Ortalamasının Kaç Olması Gerekir?

Üniversitelerin yönetmeliğinde farklılıklar olabilse de çoğu kurumda yandal programına başvurmak için genel not ortalamanızın en az 2.50 olması gerekir.

Yandal Programlarına Başvurmak İçin Başarı Sıralaması Koşulu Var mı?

Normal şartlarda yandal için başarı sıralaması şartı yoktur. Buna rağmen, ilgili bölüme ayrılan yandal kontenjanına beklenenden daha fazla kişi başvurursa öğrenciler arasındaki sıralama başarı sıralamasına göre yapılabilmektedir.

Çift Anadal veya Yandal Programına Ne Zaman Başvurabilirim?

Çift anadal ve Yandal programlarına en erken 3. dönem başında, en geç ise 5. Dönem başında başvurabilirsiniz.

Çift Anadal veya Yandal Programlarına Başvurmak İçin Tamamlamam Gereken Kredi Var mı?

Üniversiteden üniversiteye değişse de Yandal programlarına başvurabilmek için 1. Sınıf bahar dönemi sonunda en az 50 AKTS’lik, 2. sınıfın bahar dönemi sonunda en az 110 AKTS’lik ders almanız ve başarılı olmanız gereklidir. Ara dönemde başvuru yapacak öğrencilerin ise 2. Sınıfın güz dönemi sonunda 75 AKTS, 3. sınıfın güz dönemi sonunda 135 AKTS tamamlamış olmanız gerekir.

Çift Anadal veya Yandal Eğitiminde Alacağım Derslerle İlgili Kiminle Görüşmem Gerekiyor?

Başvurulan bölümün Çift Anadal ve Yandal Koordinatörü görevini yürüten akademisyenler ile görüşülebilir.

Çift Anadal veya Yandal Programımdan Alıp Başarısız Olduğum Dersler Anadal Programımı Etkiler mi?

Çift anadal veya Yandal transkriptleri ayrı düzenlendiği için, aldığınız derslerin notları anadal programınızı etkilememektedir.

Çift Anadal veya Yandal Programları İçin Ek Ücret Öder miyim?

Anadal öğreniminiz devam ettiği sürece Çift anadal veya Yandal için ek ücret alınmaz

Bursum Çift Anadal veya Yandal İçin de Geçerli mi?

Vakıf üniversitelerinde burslar 5-7 yıl boyunca devam etmektedir. Anadal programından mezun olsanız bile bursunuz bu süreler içerisinde Çift anadal veya Yandal için devam eder. Bursların tam olarak ne kadar devam ettiğini öğrenci işleri biriminize sorabilirsiniz. Net yanıt alamasanız dahi onlar sizi ilgili birime yönlendireceklerdir.

Çift Anadal veya Yandal’da Kayıt Dondurma Var mı?

Dönem ders yükü yoğunluğu, ders çakışması vb. nedenlerle dönemde izinli sayılma talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için Çift anadal veya Yandal yaptığınız bölümün bağlı olduğu fakülte sekreterliğine başvurmanız gerekir.

Çift Anadal veya Yandal Programlarını Ne Kadar Sürede Bitirmem Gerekir?

Yandal programında ise anadal programından mezun olduktan sonra en fazla iki yarıyıl ek süre ile programın tamamlanması gerekir.

Yandal Programlarından İstediğim Zaman Kayıt Sildirebilir miyim?

Öğrenciler Çift anadal veya Yandal programlarından istedikleri zaman kayıt sildirebilirler. Çift anadal veya Yandal programlarından kaydı silinen öğrencinin istemesi ve danışmanının uygun görmesi halinde, bu programda başarılı olduğu dersler, not ortalamasına katılmadan (NI) anadal transkriptine aktarılır.

Çift Anadal Programından Yandal Programına Geçiş Yapabilir miyim?

Çift anadal yaptığınız programın Yandal programı varsa ve kabul koşullarını sağlıyorsanız geçiş yapabilirsiniz. Bu durumda, Çift anadal programında aldığınız derslerden, yandal programıyla aynı olanlar yandal transkriptinize aktarılır.

Çift Anadal veya Yandal Programlarından Hangi Durumda Kaydım Silinir?

Çift anadal veya Yandal programından izin almadan üst üste iki dönem kayıt yenilemezseniz kaydınız silinir. Çift anadal programına devam ederken sağlamanız gereken genel not ortalamasının altına ikinci kez düşerseniz Çift anadal programından kaydınız silinir. Yandal programında ise, anadal programında genel not ortalamanız, 2,29’un altına düşer ise yandal programından kaydınız silinir. Bu konudaki detaylar için Üniversitemizin Çift Anadal veya Yandal Yönergelerini incelemenizi ve Koordinatörlerinizle görüşmenizi öneririz.

Çift anadal veya Yandal programlarından kaydı silinen öğrencinin istemesi ve danışmanının uygun görmesi halinde, bu programda başarılı olduğu dersler, not ortalamasına katılmadan (NI) anadal transkriptine aktarılır.

Çift Anadal veya Yandal Programlarından Kaydım Silindiğinde Aldığım Dersleri Anadalıma Aktarabilir miyim?

Çift anadal veya Yandal programlarından kaydı silinen öğrencinin istemesi ve danışmanının uygun görmesi halinde, bu programda başarılı olduğu dersler, not ortalamasına katılmadan (NI) anadal transkriptine aktarılır.

Çift Anadal veya Yandal Programlarından Mezuniyet Koşulu Nedir?

Çift anadal programından mezun olabilmek için; en az 240 AKTS’lik ders almış olmak, tüm derslerden başarılı olmak ve en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Yandal programından ise, tüm derslerden başarılı olmak ve en az 2,00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden Çift anadal diploması veya Yandal sertifikası verilmez.

Yandal Programı Yönergesi

Diğer tüm yönetmeliklerde olduğu gibi Yandal Programı Yönergesi de üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilmektedir. Aşağıda size sunduğumuz yönerge, Dokuz Eylül Üniversitenin 2010 yılında yayımladığı yönergedir. İlgili Senato kararının tamamını incelemek için buraya tıklayınız.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 3- (1)

a) Yandal programlarının kontenjanları ilgili programın açılmasına karar veren Fakülte/Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

b) Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir.

c) Yandal programına başvurular Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü’nce belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.

d) (Değişik:SK-05/08/2014-429/10) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 veya 100 üzerinden en az 70 olması, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

Yandal Programı

Madde 4- (1)

a) Yandal programı nedeniyle, öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir. İki programa birden saydırılan dersler her iki transkriptte de gösterilir. Öğrencinin iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür.

b) Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca bir Yandal Programı Koordinatörü atanır. Yandal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

c) İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında, daha sonra alınanlar ise alındıkları dönem içinde Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programdaki dönem kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.

d) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

Yandal Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Yandal başvuru dilekçesinde, öğrencisi olduğunuz ilgili üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hitap ederek başlamalısınız. Sonrasında konuya ilişkin birkaç tümce yazmalı ve yandal kapsamında kaydolmak istediğiniz dersi belirtmelisiniz. En sonda da detaylı şekilde yazılacak öğrenci bilgileri ve imzayla dilekçe hazır hale gelmiş olacaktır. İlgili dilekçe örneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Not 1: Yukarıda da sık sık belirttiğimiz gibi, Çift Anadal veya Yandal programına ilişkin durumlar üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilmektedir. Detaylı bilgilere üniversitenizin websitesinden ulaşabileceğiniz gibi programa başvurmak istediğiniz bölümün ÇAP-Yandal Koordinatörüyle de irtibat kurabilirsiniz.

Not 2: Kimi üniversiteler, yandal başvuruları için öğrenci işleri biriminden temin edilmek üzere kendi özel formlarının doldurulmasını talep etmektedirler. Bu durumda bir dilekçe yazmaya gerek kalmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için fakültenizin öğrenci işleri birimine danışınız.

Yandal Başvurusu Dilekçe Örneği
                T.C.
           .......... ÜNİVERSİTESİ
         ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA


    ......... Üniversitesi, ......... Fakültesi, ......... Bölümü, .... sınıf öğrencisiyim. ......... bölümünde yandal programına katılmak istiyorum. Gerekli belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur.
    Gereğini bilgilerinize arz ederim.


                           .../.../....
                             Ad Soyad
                               İmza

Öğrenci Bilgileri
Öğrenci No:
T.C. No  :
Cep Tel  :
Adres   :

Ekler:
  1. Transkript
  2. Öğrenci Belgesi
  3. ÖSYM Sonuç Belgesi
  4. Kimlik fotokopisi

Yandal Başvurusu Konusunda Yararlı Olabilecek Kaynaklar:

Scroll to Top