İsteğe Bağlı Staj Başvuru Formu

İsteğe Bağlı Staj Nedir?

İsteğe bağlı staj, işletmelerin özellikle yıl içerisinde yaptıkları proje ve çalışmalarında üniversite öğrencileri ile birlikte çalışarak hem onların genç fikirlerinden istifade edebilmeleri hem de sosyal sorumluluk gereği öğrencinin mezun olmadan bazı tecrübeleri kazanmalarına yardımcı olmaları amaçlayan bir programdır.

Kimler İsteğe Bağlı Staj Yapabilir?
  • İlk üç yarıyıldaki derslerinin tamamını başarı ile alanlar,
  • Genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olanlar,
  • Öğrencilik süresi, normal eğitim süresini aşmamış olanlar. 
Staj Ne Zaman Yapılır?

Staj, esas olarak yaz aylarında yapılır. Yaz ayları,bahar yarıyılı bütünleme sınavlarının bitimi ile güz yarıyılı başlangıcı arasındaki dönemi kapsar.

Öğrenciler, 2. ve 3. sınıfın bitimindeki yaz aylarında staj yapmak için başvurabilir.

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler, yaz okulu boyunca staj yapamazlar.

Kaç Gün Süre ile Staj Yapılır?

En fazla 30 iş günü staj yapılabilir.

İsteğe Bağlı Staja Ne zaman Başvurulabilir?

Her yıl 15 Mayıs’a kadar başvurulabilir.

Staj Yapacak Öğrenciler Neye Göre Belirleniyor?

Fakültenize ayrılan staj prim ödemesine göre öğrenciler başarı puanına göre sıralanarak belirlenmektedir.

İsteğe Bağlı Stajda Devam Zorunlu mu?

Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle devam edilemeyen günler telafi edilmelidir.

Yapılan Staj Karşılığında Kaç AKTS Alınabilir?

Başarılı olarak görülen staj gün sayısı, günlük çalışma saati (sekiz) ile çarpılıp Avrupa Kredi Transfer Sistemi gereği 30’a bölünerek öğrencinin elde ettiği kredi hesaplanır. Hesaplanan bu kredi, birim öğrenci işleri tarafından öğrencilerin transkriptlerine not olarak düşülür. Öğrencilerin staj nedeniyle elde ettikleri krediler mezuniyet işlemlerinde dikkate alınmaz.

Yurt Dışında Staj Yapılabilir mi?

Sadece Erasmus Programı kapsamında yurt dışında staj yapılabilir.

İsteğe Bağlı Staj Programı Yönergesi

Diğer tüm yönetmeliklerde olduğu gibi İsteğe Bağlı Staj Programı Yönergesi de üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilmektedir. Aşağıda bir kısmını size sunmuş olduğumuz yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi – İşletme Fakültesi tarafından hazırlanmıştır. İlgili yönergenin tamamını incelemek için buraya tıklayınız.

İsteğe Bağlı Staj Çalışmaları

Madde 5-(1)

Öğrencilerin isteğe bağlı staj çalışmaları zorunlu olmayıp, pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak için bu staj yönergesi hükümleri uyarınca yapacağı isteğe bağlı stajlarını ifade eder.

Madde 6-(1) Öğretim planında gösterilen bir derse ilişkin uygulamalar ve yarıyıl içinde yapılan her türlü seminer ve uygulama çalışmaları staj olarak kabul edilmez. Staj Süresi

Madde 7-(1) Fakülte öğrencilerinin yapmaları gereken isteğe bağlı stajlar en az 15 iş günü olup, en çok 30 iş günüdür. İsteğe bağlı stajlar yarıyıl sonlarındabir sonraki yarıyıla sarkmadan yapılır. Staj Yerleri

Madde 8-(1) Öğrenciler Bölüm Staj Komisyonu’nun uygun göreceği kurum ve kuruluşlarda isteğe bağlı staj yapabilirler. Staj yerleri ve görev tanımlarının staja başlamadan önce staj komisyonuna bildirilmesi ve Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir.

Stajlara Devam Zorunluluğu

Madde 9-(1) Öğrenciler staj süreleri içinde stajlarına en az %80 devam etmek zorundadırlar. Bölüm Staj Komisyonu

Madde 10-(1) Fakültemiz öğrencilerinin staj çalışmaları, staj yönergesi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uyarınca Bölüm Staj Komisyonu tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir. Bölüm Staj Komisyonu, toplam 3 üyeden az olmamak üzere Bölüm Öğretim Üyelerinden birinin başkanlığında öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinden oluşacak şekilde Bölüm Başkanı tarafından belirlenir.

(2) Bölüm Staj Komisyonu başkan ve üyelerinin görev süresi 3 yıldır.

(3) Bölüm Staj Komisyonu’nun stajlar konusundaki kararları yazılır ve üyeler tarafından imzalandıktan sonra dosyalar onay için Bölüm Başkanlığına sunulur.

Staj Bittikten Sonra Ne Yapılması Gerekir?

Aşağıdaki belgeleri doldurarak staj yaptığınız iş yerindeki yetkililere onaylatmanız gerekir. Güz yarıyılı başlangıcından itibaren 2 hafta içinde, bağlı olduğunuz fakültenin öğrenci işleri birimine teslim etmelisiniz.

  1. Staj Dosyası
  2. Staj Sicil Formu
İsteğe Bağlı Staj Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İsteğe bağlı staj başvuru formunu/dilekçesini doldurduktan sonra staj yapacağınız iş yerine onaylatmalı ve fakültenizin Öğrenci İşleri birimine temsil etmelisiniz.

Not 1: Çoğu üniversite, staj başvuruları için öğrenci işleri biriminden temin edilmek üzere kendi özel formlarının doldurulmasını talep etmektedirler. Bu durumda bir dilekçe veya aşağıdaki formu teslim etmenize gerek kalmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için fakültenizin öğrenci işleri birimine veya staj koordinatörlüğünden sorumlu akademisyeninize danışınız.

Not 2: Zorunlu veya isteğe bağlı stajlara ilişkin durumlar üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilmektedir. Detaylı bilgilere üniversitenizin websitesinden ulaşabileceğiniz gibi bölümünüzün Staj Koordinatörüyle ve danışmanınızla irtibat kurabilirsiniz.

Not 3: Aşağıda yer alan örnek form, Afyon Kocatepe Üniversitesi – İİBF’nin internet sayfasından edinilmiş ve üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

İsteğe Bağlı Staj Başvuru Formu
Scroll to Top