Çift Anadal Başvuru Dilekçesi

Çift Anadal Başvuru Dilekçesi ikinci bir anadal konusunda akademik eğitim almak isteyen öğrenciler tarafından düzenlenen bir dilekçedir. Çift Anadal bir lisans öğrencisinin farklı bir lisans eğitimi konusunda da eğitim alması anlamına gelmektedir.

Çift anadal zor bir eğitim sürecidir halihazırda öğrencisi olduğu lisans programına ek olarak ikinci anadalın da temel bilim derslerininin neredeyse yarısında başarı göstermeleri gerekmektedir.

Çift Anadal Nedir ?

Çift anadal bir lisans öğrencisinin kendi bölümü dışında bir bölümde de anadal seviyesinde yetkinlik kazanabilmesine olanak veren bir ek eğitim programıdır.

Örnek vermek gerekirse kimya mühendisliğine öğrenci olan bir öğrencinin metalurji mühendisliği eğitimi de almak istemesi halinde çift anadal programına başvuru yaparak çift anadal yapabilir.

Başarı göstermesi halinde her iki anadalın da diplomasına sahip olur.

Çift Anadala kimler başvurabilir ?

Çift Anadal Programlarına genellikle en erken 2. eğitim dönemi sonunda belirli not ortalamasının üzerinde bulunan ve alttan dersi bulunmayan belirli bir başarı seviyesinin üstündeki öğrenciler başvurabilmektedir.

Çift Anadal başvurusu yapılabilmesi için gerekli kriter genellikle belirli bir kredinin veya dönemin tamamlanması ve Genel Not Ortalamasının 4 lük sistemde 3.25 üzerinde olması gibi kriterler aranmaktadır.

Bu kriterler Üniversite Rektörlükleri , Fakülte Dekanlıkları ve YÖK tarafından belirlenen standartlara göre belirlenmektedir.

Düşük ortalaması olan , alttan dersi olan öğrencilerin malesef çift anadal yapma şansı bulunmamaktadır.

Çift Anadala kimler başvuramaz ?

Lisans öğrencilerinden öğrenciliği devam eden ve not ortalaması gerekli kriterleri karşılayan öğrenciler başvurabilir, Aşağıda belirtilen kişiler başvuru yapamazlar.

Önlisans seviyesinde eğitim gören kişiler çift anadal ile lisans eğitimini alamazlar, çift anadal programları lisans seviyesindeki öğrencilere sunulabilir.

Mezun durumda olan öğrenciler başvuru yapamazlar.

Genel not ortalaması Çift anadal yeterliliğinde olmayan öğrenciler başvuru yapamazlar.

Çift Anadal Başvuru Dilekçesi
Çift Anadal Başvuru Dilekçesi

Çift Anadal Hangi Programlarda yapılabilir ?

Genel tüm bilim alanlarında yapılabilme şansı olmasına rağmen genel olarak Tıp , Diş Hekimliği , Eczacılık ve Hukuk Programları Lisans ve Lisansüstü eğitiminin tam yeterlilik sağlaması zorunluluğu sebebi ile Çift Anadal ile öğrenci kabulü yapmamaktadır.

Bunun dışındaki mühendislik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler İktisadi İdari Bilimler Orman vb fakültelerin neredeyse tamamında çift anadal programları bulunmaktadır.

Çift Anadal programları genellikle aynı fakültede yer alan farklı bir bölüm olarak tercih edilmektedir.

Örneğin Fen Fakültesinde Metamatik Bölümü öğrencisi olan bir kişinin İstatistik Alanında ikinci anadal eğitimi almak istemesi buna bir örnektir.

Çift Anadal Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Genel olarak Çift Anadal başvurusu öğrenci olduğunuz fakültenin dekanlığına yapılmaktadır.

Bazı üniversitelerin hazır formları bulunduğu gibi bazı üniversiteler de başvuruları öğrenci işleri üzerinden de kabul edebilmektedir.

Doğru mevzuat yolunu öğrenebilmek için önce akademik danışmanınıza daha sonra gerekiyorsa öğrenci işlerine yada fakülte sekreterliğine müracat ederek başvuru yöntemini öğrenebilirsiniz.

Başvurudan önce kendi lisans programınızın 3. ve 4. yılındaki derslerinizin yoğunluğunu ve zorluğunu , genel not ortalamanızı düşürmemeniz gerektiğini , ikinci anadalın da kendine göre zor derslerinin bulunacağı ve her iki lisans programını beraber sürdürmenin zor olabileceğini kendi kafanızda değerlendirdikten sonra akademik danışmanınız ile konuyu detaylı olarak görüşmeniz ve tavsiyelerine uyumlu hareket etmeniz faydalı olacaktır.

Çift Anadal Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Çift Anadal başvuru dilekçesi ilgili üniversitenin kabul ettiği dillerden herhangi biri kullanılarak yazılabilir. Genel olarak Türkiyede faaliyet gösteren tüm devlet ve vakıf üniversiteleri Türkçe dilekçeleri kabul etmektedir, eğitim dili ingilizce olan fakülteler ingilizce dilekçe de kabul edebilmektedir fakat tercihen Türkçe olarak dilekçe yazılmalıdır.

Dilekçe Yazım kuralları ve Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır.

Dilekçe Hitap makamı Öğrenciliğinizin devam ettiği fakültenin dekanlığı olmalıdır.

Dilekçe Konusunda Çift Anadal Başvurumun sunulmasından ibarettir benzeri çift anadal yapmak istediğinizin iletilmesi yeterlidir.

Öğrenci Bilgileri Kısmında kişisel bilgilerinizin ve eğitim temel bilgilerinizin yer alması gerekmektedir.

Çift Anadal yapmak istediğiniz bölümü de belirtmeniz gerekmektedir.

Kendi Ünversitenize müracat ettiğiniz için genel olarak transkript veya öğrenci belgesi beyan etmenize gerek yoktur fakat bazı üniversitelerin bazı fakültelerinin merkez kampüs bilgi sistemine veya öğrenci işleri sistemine erişimi bulunmadığından çok nadiren de olsa transkript veya öğrenci belgesi talep edilebilmektedir.

Çift Anadal Başvuru Dilekçesi
		Türkiye Cumhuriyeti ............................. Üniversitesi
		.......................... Fakültesi Dekanlığı'na

	

	Dilekçe Konusu : Çift Anadal Başvurumun sunulmasından ibarettir.

	
	Üniversitenizin aşağıda bilgilerini sunmuş olduğum bölümünde kayıtlı öğrencisiyim. Aşağıda belirttiğim bölümde Çift Anadal Programına başvuru yapmak istemekteyim.

 	Yönetmelikleri incelediğimi ve yeterli seviyede başarı göstermiş olduğumu ve Akademik Danışmanım Sayın ................................................... görüşlerine başvurduğumu ve başvurumu onayladığını bilgilerinize sunarım.

	Çift Anadal Eğitimi başvurumun onaylanmasını ve çift anadal programına kaydımın yapılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.	

							Tarih : 

							İsim Soyisim : 

							İmza :


Kişisel & Lisans Eğitim Bilgileri 

Tc Kimlik No :
Öğrenci No : 
İsim Soyisim : 
Fakülte : 
Bölüm : 
Program :
Kayıt Yılı : 
Tamamlanan Yarıyıl : 
Genel Not Ortalaması :
Akademik Danışman : 

Çift Anadal Başvurusu Yapılan Program :  

Fakülte : 
Bölüm : 
Program : Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu Web Sitesi : https://www.yok.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Bilgi Sistemi Üzerinde Yürkseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arsında geçiş , çift anadal , yan dal ve kurumlar arasınad kredi transferi yapılması esasları hakkındaki 24.04.2010 tarihli yönetmelik metni pdf dosya türünde : https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Türkiye Cumhuriyeti YÖK Yüksek Öğretim Kurulu Mevzuat Bilgi Sayfaları : https://www.yok.gov.tr/kurumsal/mevzuat

Yandal başvurusu ile ilgili yazımıza da buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Scroll to Top