İstinaf Öne Alım Dilekçesi

İstinaf Öne Alım Dilekçesi birinci derece mahkeme kararına itiraz etmek için istinafa gidildiği durumda istinaf mahkemesi duruşma tarihinin öne alınmasını talep etmek maksadı ile sunulması gereken bir adli dilekçedir.

İstinaf Nedir ?

İstinaf Mahkemesi birinci derece mahkemelerin üst mahkemesi olarak hukuk yolu olarak belirlenen üst mahkemelerdir, İtiraz hakkı bulunan davalarda önce mahkeme kararı kesinleşmiş ise yani karar duruşması tamamlanarak karar yazılmamamış ise itiraz davanın görüldüğü Mahkeme Hakimliğine yapılmalıdır.

Mahkeme Dosyayı görüşürür ve yargılama süreci tamamlandıktan sonra kararını açıkladıktan sonra herhangi bir taraf karara itiraz edecekse yargı yoluna bağlı olarak istinaf mahkemesine müracat edebilir.

İstinafa her zaman gidilirmi ?

Hayır istinaf mahkemesine her zaman gidilmez, istinafa müracat mahkeme kararı açıklandıktan sonra mahkeme kararına bir itirazı bulunan taraf var ise müracat ederek istinaf başvurusu yapabilir.

İstinaf başvurusu yapılmazsa karar taraflar tarafından makul karşılanmış kabul edilir ve karar kesinleşir.

İstinaf Başvurusu Süresi ne kadardır ?

İstinaf başvuru süresi karar açıklandıktan ve taraflara tebliğ olunduktan sonra 15 gündür, bu süre içerisinde istinaf başvurusu yapılmazsa Mahkeme kararı kesinleştirecektir.

Bu süre sonrası istinaf müracatı yapılma şansı yoktur, bu sebeple dava kararları ve duruşmaları ciddiyet ile takip edilmelidir.

İstinaf Başvurusu Kabul Edilirmi ?

İstinafa başvurmak herkesin hakkıdır, Mahkeme kararında bir esas veya usul hatası olduğu düşünülüyorsa yada herhangi bir itiraz Mahkeme tarafından kabul görmemişse ve karara herhangi bir sebep ile itiraz ediliyorsa istinafa gidilebilir.

İstinafa gidildiği zaman talebin kabul göreceği düşüncesi makul değildir, istinaf başvurusu üst mahkeme hakimliğince değerlendirilecektir ve mahkeme kararı ve dosya içeriği de dikkate alınarak itiraz değerlenedirilecek ve itiraz ile ilgili karar verilecektir.

İtiraz kabul edilirse istinaf mahkemesi birinci derece mahkemesine bildirerek dosya ile ilgili yargılama taleplerini iletecektir ve dosya tekrar değerlendirilecektir.

İtiraz reddedilirse istinaf talebi reddolduğundan mahkeme kararı kesinleşecektir.

İstinaf Öne Alım Dilekçesi
İstinaf Öne Alım Dilekçesi

İstinaf Başvurusu Reddedildiğinde ne sonuç olur ?

İstinaf başvurusu reddedildiğinde üst mahkeme birinci derece mahkemesinin yargılama ve kararını itiraz edilen konuda değerlendirmiş ve itirazı haklı bulmayarak reddettiğine karar vermiştir.

İstinaf başvurusu reddedildiği için birinci derece mahkemesi kararı kesinleşecektir.

Dava türüne göre yargıtaya gidilerek itiraz sunulma şansı vardır.

İstinaf ve Yargıtay başvurusu nasıl kararlaştırılmalıdır ?

Muhakeme usulünde genel olarak birinci derece mahkeme yargılaması sonucunda itiraz edilecekse üst mahkeme olan istinaf başvurusu yapılır. İstinaf başvurusu kabul olmazsa yargıtaya müracat yapılmalıdır.

Yargı yolu mahkemelere ve dava türlerine göre değişmektedir, ilgili mahkeme kanunları değerlendirilerek hukuk yolu doğru anlaşılarak hareket edilmelidir.

Bir avukattan hukuki danışmanlık almak son derece doğru bir tercihtir.

İstinaf Mahkemesi duruşması öne alınabilirmi ?

Normal şartlar altında Mahkemeler dolu takvim esası ile hareket ederler , yani dava dosyaları geliş sırasına göre işleme alınır ve duruşma tarihleri takvim günleri doldurularak verilir, yani verilen duruşma tarihi ilgili dava türüne ayrılmış takvim günlerinden ilk müsait olan tarihtir.

Genel olarak davanın öne alınması mümkün değildir fakat davacı için çok önemli yaşamsal bir durumu engellemesi veya olağanüstü ve mahkeme tarafından kabul görebilecek gerekçeler ile yapılan istinaf öne alım başvuruları dikkate alınarak mümkün ise davaların öne alınmasına gayret edilebilmektedir.

Makul , önemli ve geçerli, ispatlı bir gerekçe sunulmadan istinaf davalarının öne alınmasına müracat edilse dahi kabul görme ihtimali ve öne alınma ihtimali yok denecek kadar azdır.

Bu sebeple gerçek önemli durumlar dışında bir an önce yargılama bitmesi gayreti dile istinaf öne alım dilekçesi sunmamaya özen gösteriniz.

İstinaf Öne Alım Dilekçesi nasıl yazılır ?

İstinaf öne alım dilekçesi istinaf mahkemesinin görüleceği mahkeme hakimliği makamına yazılmaktadır, başka mahkemeden havale edilecek bir dilekçe ise ilgili mahkemeye sunulmak üzere başlığı ile dilekçenin sunulduğu Mahkeme hakimliğine hitaben yazılmalıdır.

Normal hukuk dilekçelerinde olduğu gibi davalı ve dava dosya bilgilerine yer verildikten sonra açıklamalar kısmında istinaf duruşmasının öne alınmasının talep edildiği ve neden öne alınmasının gerekliliğinin oluştuğu açık bir şekilde izah edilmelidir.

Ayrıca durumu ispat eder belgelerinde sunulması yani dilekçe ekinde mahkemeye delillerin sunulması gerekmektedir.

Sonuç ve istem kısmında ise İstinaf Öne Alım isteminizi saygı ile ifade ederek dilekçenizi tamamlayabilirsiniz.

İstinaf Öne Alım Dilekçesi

Aşağıdaki İstinaf öne alım dilekçe örneğimiz bir kişinin istinaf duruşması tarihinin öne alınması talebini sunmaktadır. Örneğimizdeki kişi açıklamalar kısmının 3. maddesinde görebileceğiniz gibi istinaf duruşması sebebi ile yurtdışındaki görevini yerine getiremediğini ve davanın öne alınması ile bu magduriyetinin önüne geçilebileceğini izah ederek saygılı biçimde davasının öne alınmasını talep etmektedir.

Sizde İstinaf Öne Alım Dilekçesi düzenlerken davanızın istinaf incelemesini yapacak Mahkemeye hitaben doğru dava bilgileri ile dilekçenizin yazımını yaparak açıklamalar kısmında davanızın neden daha erken tarihte görülmesini istediğinizi saygılı biçimde ifade ediniz.

Kendi dilekçenizi kendi durumunuzu açıklar biçimde hazırlayarak ilgili Mahkeme Başkanlığına şahsen sununuz.

Bir Avukattan hukuki danışmanlık almanızın ve davanızı vekil Avukatınızın takip etmesinin daima daha sağlıklı olacağını unutmayınız.	TÜRKİYE CUMHURİYETİ ........................... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ'NE

	SUNULMAK ÜZERE 

	TÜRKİYE CUMHURİYETİ ..............................  MAHKEMESİ'NE

DAVA ESAS NO : (DAVANIZIN ESAS NUMARASINI YAZINIZ)

DAVA KARAR NO : (DAVANIZIN KARAR NUMARASINI YAZINIZ)

DAVACI : (İSİM SOYİSİM TCNO İKAMET ADRESİ)

DAVALI : (KARŞI TARAF VARSA İSİM SOYİSİM TCNO İKAMET ADRESİ)

DİLEKÇE KONUSU : .................... Mahkemesi ........... Esas ve .............. Karar sayılı ilamı ile ilgili istinaf incelemesi müratımızın öne alımı istemimizin sunulmasından ibarettir.


AÇIKLAMALAR : 

1- ........................... Mahkemesi ................ Esas nolu dosyam ile ilgili ................. Kararı tarafıma .................... tarihinde tebliğ edilmiştir. Tarafımca Sayın mahkemenize ................... tarihinde istinaf incelemesi müracatı yapılmıştır.

2- Sayın Mahkemenizin kaleminden tarafıma ....................... tarihinde duruşma yapılacağı ve karar verileceği bildirilmiştir.

3- İşim gereği sürekli yurtdışı seyahatlerinde bulunmam vazifem için bir zorunluluktur ve ilgili dava sürecinin tamamlanamamış olması sebebi ile yurtdışına çıkamadığım için ciddi ve önlenemez mağduriyet yaşamaktayım. Dava sürecinin belirtilen tarihlere kadar uzayacak olması çalışmakta olduğum şirketin görevime son vermesi neticesini doğuracağından, istinaf başvurumun değerlendirilmesinin öne alınmasını talep etmekten başka bir çarem bulunmamaktadır.

4- Yukarıda arz ve izah ettiğim sebep ile İstinaf Başvurumun öne alınması istemimi sunmak adına  Sayın Mahkemenize dilekçe ile müracat etme zaruretim hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM :

	Yukarıda arz ve izah ettiğim gerekçeler ve Sayın Mahkemenizce Res'en takdir olunacak gerekçeler sebebi ile ;

	İstinaf Duruşmasının .................... tarihi öncesi bir zamana alınması için gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

								Tarih :

								İsim Soyisim :
								İmza : 

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Bölge Adliye Mahkemeleri İletişim Bilgileri Sayfası : https://www.adalet.gov.tr/Birimler/BAM

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adliye İletişim Bilgileri Sayfası : https://www.adalet.gov.tr/Birimler/ACM

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Web Sitesi : https://www.adalet.gov.tr/

Scroll to Top