Belediyeden Arsa Satın Alma Dilekçesi

Devlet Hazine Arazisi Nedir?

Mülk sahibinin devlet olduğu arazilere hazine arazisi veya hazine arsası denir. Bu arazilerin bir bölümü tapuya kayıtlıdır, bir kısmı ise tapuya kayıt olunma sırasında sahibi belirsiz kalmış arazilerdir. Tapu kaydı bulunmayan araziler dağlar, deniz kenarları, göller, ormanlar gibi doğal alanlardır. Tapuya kaydı bulunan araziler özel mülk alanına girmektedir. Özel mülk alanına giren bu araziler, arazi edinmek isteyen tüzel ve gerçek kişilere ihale yoluyla belirli bir miktar karşılığında satışa sunulmaktadır. Tapuya kaydı bulunmayan mülklerin ise hiçbir şekilde satışı yoktur.

Hazineye ait arsaların satışı, 6292 sayılı orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanun kapsamında yer alıyor.

Devletten Arazi Satın Almanın Şartları Nelerdir?

Devletten arazi satın alabilmek için gerek şartlar şöyle sıralanabilir:

 • Eğer satın alacağınız arsayı şahsi olarak almayı düşünüyorsanız Türkiye cumhuriyeti kimlik numarası gerekmektedir.
 • Devlet arazisi için yapılan ihaleye katılmak için lazım olan geçici güvenceyi yatırmış olmanız gerekmektedir.
 • Gerçek bir kişi değilseniz, yani kamu kuruluşu veya şirket iseniz  vergi kimlik numarasına sahip olmanız gerekmektedir.
 • Yapılacak olan bildiriler için Türkiye içerisinde bir adres göstermeniz gerekmektedir.
 • Legal bir ikamet adresine sahip olmanız gerekmektedir.
 • Defterdarlık ve Mal Müdürlüğü tarafınca kabul gören arazilerin dokümanlarını tedarik etmeniz gerekmektedir.

İhaleyi Kazanıp Ödeme Yapılmazsa Ne Olur?

Tapuya kaydı bulunmayan; dereler, deniz kenarları, ormanlar, kayalar, tepeler gibi doğada bulunan hazine arazileri 2/B kanunu olarak bilinir. Orman ve sınırları dışına çıkartılan yerlerde 2/B arazisi denir. Satın alınabilecek arazi belirli bir ihale karşılığında alınır. Satın alma işlemi gerçekleştirmek için alıcı ve satıcı yani devlet arasında bir kontrat imzalanır. Ödemesini peşin olarak gerçekleştirenler tapuyu hemen alabilir. Eğer ödemeyi peşin olarak değil de eşit aralıklarla ödeme seçeneğini kullanmanız halinde tapuyu tamamen ödemeniz bittiğinde alabilirsiniz. Taksitlerinizi ve oluşan faizleri ödememeniz durumunda ise taşınmaz arazinin, arazi sahibine kaydı yapılmaz. En son borca gelindiğinde ödenmemiş borç veya kanunsal olarak işlenen faiz var ise idarenin size verdiği 30 günlük zaman diliminde de ödememeniz halinde alınan bedeller faizleri ile ilgili tarafa geri verilir. Arazi genel devlet hükümlülerine göre satılır.

Hazine Arazisi Nasıl Satın Alınır/Kiralanır?

Kanun gereğince, doğrudan satın alma hakkından yararlanacakların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları düzenlenecek taşımazlar için ise kadastro tutanaklarının kesinleştiği veya güncelleme listelerinin tescil edildiği tarihten itibaren 8 ay içinde başvuru yapmaları ve satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul etmeleri gerekiyor.

Devlet tarafından hazine arazisi satın almak veya kiralamak için ilk önce gerekli mercilere dilekçe yazmanız gerekmektedir. Daha sonra dilekçenizin onaylanması halinde belirli bir bütçe edinmeniz gerekmektedir. Ne için arazi kiralamak veya satın almak istediğinize de karar verdikten ve fiyat araştırması da yaptıktan sonra arazi sahibi olabilirsiniz. Örneğin, hayvancılık için ya da bir takım ağaçlar veya tarım yapmak için arazi edinebilirsiniz.

Hazine Arazilerinin Satın Alınması İçin Nereye Başvurulur?

Devlet tarafından arazi satın almak için başvurmanız gereken ilgili makamlar; ilde oturuyor olmanız halinde Defterdarlık Emlak Müdürlüğüne veya Milli Emlak Müdürlüğü, bir ilçede ikamet ediyorsanız Mal Müdürlüğüdür. İlgili makamlara satın almak istediğiniz arazinin adresini, yüz ölçümünü ve parsel numarasını bildiren bir dilekçe yazmanız gerekmektedir

Belediyeden Arsa Satın Alma Dilekçe Örneği

          ....... DEFTERDARLIĞINA veya 
        ...... MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE veya 
           ....... MAL MÜDÜRLÜĞÜNE


   ...... ili, ...... ilçesi, ...... Mahallesinde bulunan ..... pafta, ..... ada, ..... parsel numaralı ve ..... m² yüz ölçümlü Hazineye ait taşınmazı/taşınmazları ihale ile satın almak istiyorum.
   Gereğini bilginize arz ederim.


                           .../.../....
                             Ad Soyad
                               İmza

Adres : 
Tel No:
Scroll to Top