Doktor İstifa Dilekçesi

Doktor Nasıl İstifa Edebilir?

Herhangi bir sağlık kurumunda aktif olarak çalışan bir doktorun bazı noktalarda istifa etmesi  gerekebilir. İstifaya yol açabilecek bazı durumlar; Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) hazırlanmak, çeşitli şartlar nedeniyle mevcut ortamdan uzaklaşmak, mobbingden korunma, çeşitli sağlık problemleri olarak sıralanabilir. İstifa etme sebepleri kısaca bu maddelerle özetlenebilirken, 4924 sayılı kanununa tabi olan bir doktorun istifa ederken önünde iki seçenek bulunmaktadır. Bunlar ilki usullü istifa, diğeriyse usulsüz istifadır.

Usullü İstifa

İstifa dilekçenizi verdikten sonra kurum amirlerinizin istifanızı kabul etmesini beklemelisiniz. İstifa dilekçesi en geç 2 ay içerisinde işleme alınacaktır. Sözleşmeden usullü istifa durumunda 2 yıllık sözleşmeye geçme cezası uygulanır.

Usulsüz İstifa

İstifa dilekçenizi verdikten sonra dilekçenin işleme alınmasını beklemeden ayrılış yapabilirsiniz. Sözleşmeden usulsüz istifa durumunda 4 yıllık sözleşmeye geçme cezası uygulanır.

Sözleşmeli Doktor Olmanın Avantajı Nedir?

Sözleşmeli Doktor olmanın pek çok avantajlı tarafı vardır. Özellikle istifa ederken memuriyet cezasının olmaması ve uzmanlık kadrolarını yazarken herhangi bir engelle karşılaşmama en önemli avantajlarındandır.

Doktor İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi iki farklı istifa yöntemi vardır. Sözleşmeden usullü istifa ederken aşağıda görebileceğiniz dilekçedeki en önemli nokta ”657 sayılı Devlet Memurları Kanununa geçirilmeksizin” ifadesidir. Bu ibareye dilekçede mutlaka yer verilmeli.

Usullü yolla istifa etmek isteniyorsa dilekçenin işleme alınma süresinin 2 aya kadar uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. İstifa dilekçesini vermiş olan doktor, bu süre boyunca kurumunda çalışma yükümlülüğündedir.

Sözleşmeden usulsüz istifa etmek isteyen doktor ise dilekçeyi kurumuna verdikten sonra direkt olarak işi bırakmış olur.

Aşağıdaki iki dilekçe arasındaki tek fark “istifa ediyorum” ile ”istifa etmek istiyorum arasındaki anlam farkıdır.

Doktor İstifa Dilekçesi Örneği


Yararlanılan Kaynaklar:

  1. Dr. Bun. Sözleşmeli Doktor İstifa Dilekçesi | 4924’E Bağlı Doktor İstifa Dilekçesi. (Erişim tarihi: 2021).
Scroll to Top