Üniversite Öğrenci Belgesi Dilekçesi

Öğrenci Belgesi bir kişinin öğrenciliğinin resmi olarak belgelenmesine yarayan resmi bir belgedir ve eğitim gördüğü kurum tarafından sağlanmaktadır. Üniversite öğrencileri için de öğrenci belgesi düzenlenmektedir bu belge üniversite tarafından hazırlanır ve öğrencinin öğrencilik durumunu bildirir bir metin olarak antetli kağıda resmi mühür ve imzalı olarak düzenlenir.

Üniversite Öğrenci Belgesi ders durum belgesi veya transkript ten farklı bir belgedir. Ders durum belgesi öğrencinin bölümü ile ilgili sorumlu olduğu dersleri ve bu derslerdeki başarısını ve katılım durumunu gösterir bir eğitim durumu detayı belgesidir. Transkript ise eğitim geçmişi detayını gösterir belgedir, transkiprt üzerinde her dönem alınan dersler ve bu dersler ile ilgili başarı durumu , dönemlik ders ortalamaları ve kredi puanları gibi detaylar da bulunmaktadır. Bu belgelerden her biri ayrı amaçlar için düzenlenir ve kullanılırlar. Üniversite öğrenci belgesi yalnızca kişinin öğrencilik durumunu belgelemektedir ve kimi üniversitede ne kadar süre ile öğrenciliğinin devam edeceği bilgisi de yer almaktadır.

Üniversite Öğrencileri genellikle öğrenci belgesini askerlik şubesine teslim etmek için , yurt başvurusu yapmak , öğrencilik haklarından herhangi bir kurumda faydalanmak , resmi ve özel burs veya katkı payı başvuruları yapmak , Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı gereği için , Staj başvurusu yapmak , Vize başvurusu yapmak , pasaport başvurusu yapmak , bankacılık işlemleri gibi birçok sebep ile almaktadır. Birçok kurum öğrencilik durumunu kişinin beyanına değil de resmi bir belgeye dayanarak ispatlı görmek isteyebilmektedir. Yani öğrenci belgesinin talep edilmesi normaldir.

Üniversite Öğrenci Belgesi Talebi genellikle öğrenci işleri daire başkanlıklarına şahsen yapılan başvurular ile yapılmaktadır. Aşağıda bilgilerinize sunacağımıza benzer bir dilekçe ile şahsen başvurmanız halinde size öğrenci belgesi sağlanacaktır.

Üniversite Öğrenci Belgesi Talebi yaparken öğrenci belgesini sunacağınız kurumun adını belirtirseniz öğrenci işleri belge üzerinde bunu belirtebilir veya genellikle ilgili makama hitaben yazılan öğrenci belgeleri tüm kurumlar tarafından kabul edilmektedir. Birçok kurum öğrenci belgesini ıslak imzalı ve mühürlü olarak kabul etmektedir, bu duruma dikkat ediniz ve böyle bir gereklilik varsa size teslim edilen öğrenci belgesi üzerinde üniversite mühürü ve ıslak imza bulunduğunu kontrol ederek teslim alınız.

Öğrenci belgeleri farklı dillerde de düzenlenebilmektedir, Yabancı ülkelere Erasmus başvurusu , Gönüllü proje başvurusu , vize başvurusu , yatay geçiş başvurusu gibi akademik veya iş konulu başvurular yapacaksanız öğrenci belgesini ilgili ülkenin resmi dilinde talep etmeyi unutmayınız. Tüm ünversiteler ingilizce ve çoğu üniversite ingilizce fransızca ve almanca öğrenci belgesi , ders durum belgesi , mezuniyet belgesi ve transkript hazırlayabilmektedir.

Bu şekilde yabancı dilde hazırlanan öğrenci belgeleri tekrar çeviri veya apostil gibi işlemler yapılmadan resmi belge olarak karşı tarafta işlem görebilmektedir. Yabancı ülke başvuruları için kullanacağınız öğrenci belgelerinin ilgili ülke resmi dili ile yazılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır buna lütfen dikkat ediniz.

Üniversite Öğrenci Belgesi Talebi Dilekçesi ni aşağıda sizle paylaştığımız metin olarak düzenleyebilirsiniz , kendi kişisel bilgilerinizi ve üniversite bölümünüzü doğru biçimde yazarak ıslak imzalı olarak düzenlediğiniz dilekçeyi şahsen öğrenci işlerine teslim ederseniz yoğunluğa göre birkaç saat veya gün içerisinde öğrenci belgeniz hazırlanarak teslim edilecektir. Üniversite Öğrenci Belgesi Talebi Dilekçesi Örneği yazının sonunda word ve pdf dosya olarak da bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıca edevlet üzerinden YÖK hizmetleri arasında da öğrenci belgesi bulunmaktadır, bu belge birçok kurum tarafından resmi belge olarak da kabul edilmektedir, eğer kabul ediliyorsa öğrenci işlerine giderek direkçe vererek öğrenci belgesi almak yerine edevlet üzerinden de öğrenci belgesi alabilirsiniz. Bu durumu araştırarak değerlendirilniz ve uygunsa edevlet üzerinden öğrenci belgenizi alınız.

Üniversite Öğrenci Belgesi Talebi Dilekçesi
		................................ ÜNİVERSİTESİ
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

	
	İsim Soyisim :

	Öğrenci Numarası : 

	Tc Kimlik Numarası : 

	Fakülte : Mühendislik Mimarlık

	Bölüm : Kimya Mühendisliği

	Belgenin Sunulacağı Kurum : Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu

	Öğrenci Belgesi Sayısı : 3

	Öğrenci Belgesi Dili : Almanca 	Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum öğrencinizim. Lisansüstü eğitim başvurularımı yapabilmem için öğrenci belgesi ihtiyacım bulunmaktadır.

	Yukarıda belirttiğim dil ve adette öğrenci belgesinin düzenlenerek tarafıma teslim edilmesi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


							Tarih :

							İsim Soyisim :

							İmza :

Edevlet Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Belgesi Sorgulama Sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama

Scroll to Top