Aile Bireyine Şiddet Tedbir Dilekçesi

Toplumumuz için utanç verici bir yara olmaya devam eden şiddet ile alakalı yapılması gereken şeylerden en önemlisi aile bireyinin şiddetten korunmasının sağlanmasıdır. Bunun için hukuğumuzda da yeri olan tedbir kararı için başvuru yapılması gerekmektedir. Tedbir mahkeme tarafından belirlenen ve davacıyı veya diğer aile bireylerinden birini yada hepsini korumak için alınan bir karardır.

Davalıyı yani şiddet uygulayan kişiyi bağlayan bu karar çok önemlidir, eğer şiddet uygulamaya devam ederse veya teşebbüs ederse sadece bu teşebbüsü için bile hapis cezası uygulanma ihtimali bulunuyor olması dahi birçok kişi için öneyici tedbir olarak çözüm oluşturabilmektedir.

Tedbir genellikle konuttan uzaklaştırma , belirli bir mesafeden yakına gelmeme , okul işyeri gibi karar muhatabı kişilerin bulunduğu sosyal alanlara gelmeme ile başlayarak iletişim aygıtları ile erişmemeye kadar varabilen çeşitler ile karşımıza gelmektedir. Yani tedbir mağduru korumak ve davalının zarar verme veya psikolojik baskı yaparak mağdur etmesinin önüne geçilmesi için kanunun uygulanmasıdır.

Tedbir kararı alınması için süre gelen bir dava varsa bu davayı esas olarak görüşen mahkemeye başvuru yapılması faydalıdır, ilgili dava dosyası içerisinde değerlendirilecek olan tedbir kararı başvurusu hızlı biçimde netice alabilmektedir. Eğer devam eden bir dava dosyası yoksa açılan davadaki konu önem taşımaktadır, boşanma davası ise aile mahkemesi üzerinden verilelecek dilekçe istem kısmında tedbir talebi iletilebilmektedir.

Tedbir talebinin olumlu karşılanması için davalının davranışları ile ilgili bilgi belge ve delillerin sunulması önemlidir, çekişme olmayan veya herhangi bir rahatsız edici davranışı olmayan davalılara da tedbir uygulamaya çalışan davacılar olabilmektedir. Bu tedbir kararının usulüne uygun kullanılmadığı davalıya ceza vermek maksadı ile yapılan bir hareket olarak yorumlanmaya da açıktır. Tedbir bir önlemdir, şiddet veya kötü davranış eğilimi gözle görülür şekilde hissedilebilen veya fiile dönüşmüş davranışları olan kişiler için tedbir kararı başvurusu yapılmalıdır.

Medeni bir şekilde anlaşmazlık yaşanan ve hiçbir kötü davranışı bulunmayan kişiler için de belirttiğimiz gibi ceza veya mahrum bırakma maksatlı tedbir başvuruları da olabilmektedir, bu sebeple mahkemeler hiçbir zarar verici veya rahatsız edici eğilimi olmayan kişiler için tedbir kararı taleplerini şüphe ile karşılayabilmektedirler ve haklıdırlar. Tedbir kararı gerçek kötü sonuçlar veya büyük tehtidler için kullanılmalıdır. Ayrıca hiçbir kabahati olmayan bir kişi hakkında tedbir istenmesi hiçbir şekilde hoş karşılanmaz ve mahkeme kararlarında da karşı tarafın izah isteyeceği bir kötü yorum olarak karşınıza da gelebilmektedir.

Yani kısacası örnek vermek gerekirse çekişmeli bir boşanma davası sürerken hiçbir olumsuz davranışı bulunmayan bir eş hakkında tedbir kararını çocuklarını görmekten mahrum bırakmak için koz olarak kullanmaya çalışmak hoş bir davranış değildir. Tedbir isminden de anlaşılacağı gibi kötü bir durumu önlemek için kullanılan bir önlemdir, davranışlarında bir kabahati olmayan kişiler için kullanılmamalıdır, kullanma teşebbüsü veya kullanılması aleyhinize de sonuç verebilmektedir.

Tedbir kararı ihtiyacı doğan gerçek kötü muameleler için öncelikle imkanlarınız da müsaitse bir Avukattan danışmanlık almanız ve davanızı avukatın takip etmesini sağlamanız önemli faydalar sağlayacaktır. Birincisi davalı ile yüzyüze gelmeden tüm hukuki haklarınız avukatınızın denetiminde olarak sürdürülecek bir hukuki süreç çok daha sağlıklı yürütülebilecektir. İkincisi mevzuata ve sürece bir avukat kadar hakim olma ihtimaliniz bulunmadığı için olası bir hatanız ile mahkeme sürecinde olumsuzluklar yaşama ihtimaliniz vardır, Avukatınız bu gibi durumların olmaması için görev yapmaktadır.

Yazımızda da özetlediğimiz gibi tedbir kararı için mahkemeye başvururken somut örnekler ve delillerin sunulması beklenmekte ve sonuç alınması için önem taşımaktadır. Fiziki şiddet varsa resmi raporlar ve belgeler ile ispatlanması , Emniyet güçlerine intikal etmiş durumlar oluştuysa bunun belgelenmesi veya dilekçe içerisinde belirtilmesi , konuyu desteklemek için şahitler varsa bu şahitlerin şahit oldukları durumun kısaca anlatımı ile dilekçe içerisinde belirtilmesi ile makul, anlaşılır ve gerçek bir istem ile dilekçe sunulması kararın alınabilmesi için faydalı ve gerekli görülmektedir. Bu sebeple tedbir kararı taleplerinizi sebepler ve deliller ile anlaşılır ve açık biçimde iletmeniz faydalıdır.

Ayrıca sizlere tavsiyemiz büyük fiziki şiddet, psikolojik şiddet , sosyal hayatta çeşitli saldırılar ve küçük düşürme teşebbüsleri , cana kast , mala zarar verme , aile bireyine şiddet , evlada şiddet , soy büyüğüne şiddet gibi ceza veya ağır ceza hukuğuna giren kabahatleri bulunan kişiler ile ilgili tedbir kararı başvurularınıza ek olarak Cumhuriyet Savcısına müracat ederek ayrı bir ceza davası açılması için müracat etmeniz de önemli bir konudur. Yani aile mahkemesinde süren bir boşanma davası esnasında davalı eş fiilen ceza veya ağır ceza muhakemesi gerektiren kabahatlerde bulunuyorsa sadece aile mahkeme dilekçesinde tedbir talebinde bulunmayınız, ayrıca şiddet ile ilgili davacı olunuz ve bu dava dilekçesinde sürmekte olan diğer davaya atıfta bulununuz. Yine belirtmek gerekir ki bu gibi durumlarda hukuki danışmanlık almanız ve Avukat tutmanız çok büyük önem taşımaktadır.

Yazımızı toparlamak gerekirse Tedbir Kararı mahkeme tarafından verilebilen bir karardır ve kişiyi veya aile bireyini davacının olası kötü muamelesinden korumak için alınan bir karardır, uzaklaştırma gibi çok çeşitli tedbirler bulunur, ağır ceza muhakemesine giren gerçek fiillerde davalının tutuklanmasına kadar varabilen önlemler de sözkonusu olabilmektedir, bu sebeple tedbir konusunun önemine göre vakit kaybedilmeden , delil ispat belge ve ifadeler ile desteklenen tedbir taleplerinizi şahsen iletmeniz gerekmektedir.

Mahkeme tarafından alınabilecek tedbir kararları işyerinin değiştirilmesi , ikamet adresinde ikametten men edilmesi , ikamet adresine yaklaşmaktan men edilmesi , evlatlara yaklaşmaktan men edilmesi , işyerine okuluna veya bulunduğu herhangi bir sosyal çevreye girmekten men edilmesi , Kişisel ilişkilerin ve görüşmelerin bir yetkili huzurunda yapılmasının şart koşulması , iletişim araçları ile iletişim kurmaktan men edilmesi , sahibi olduğu ateşli silahları adli kolluğa teslim etme zorunluğu getirilmesi temel başlıkları ile değerlendirilebilir. Ayrıca mülki amirler yani kaymakam ve valiler tarafından mağdur aile bireylerine yardımcı olmak adına barınma , gıda , korunma ve giyinme gibi yardımlar ve psikolojik destek ve danışmanlık da sağlanmaktadır. Devletimiz büyük bir devlettir ve mağdur yurttaşlarına daima sahip çıkmıştır.

Tedbir kararı verilmesi için mağdurun şahsen başvurması önemlidir fakat şahsen başvuru yapılmasa da tedbir kararı alınabilmektedir. Yani darp sonucu kendi imkanlarınız ile hastaneye gitmeniz halinde muayene eden hekim de emniyet güçlerine durumu bildirmek zorundadır. Ayrıca Emniyet Güçleri de tespit ettikleri zulmü savcılara bildirmektedirler. Yani kamu görevlileri bir şiddet durumunda konuyu adliyeye yani Cumhuriyet Savcısına iletirler ve Savcılık makamı resen karar alarak tedbir kararı için işlem yapabilir. Magdurun başvurması gibi bir zorunluluk yoktur. Ayrıca kamu görevlilerinin bildirme yükümlülüğüne ek olarak, herhangi bir yurttaş da hiçbir tarafı olmasa da bir zulmü ihabar edebilir ve kamu görevlileri aynı ciddiyetle konuyu değerlendirmeye alırlar.

Davalı ile taraf olduğunuz bir dava varsa bu dava üstünden tedbir talep etmeniz makuldür, Dava yoksa Cumhuriyet Savcısına vereceğiniz şikayet dilekçesinde tanımlayacağınız şikayetinize ek tedbir talebi başvurusu da yapabilirsiniz.

Aşağıdaki örneğimiz üzücüdürki ülkemizde neredeyse her gün yaşanan bir durum ile ilgilidir, Aile Bireyine Şiddet Tedbir Dilekçesi örneğinde boşanma davası sürecinde davalı eşin şiddet uygulaması sebebi ile aile bireylerinin korunması için tedbir kararı talep edilmektedir. Siz de kendi yaşadığınız durumu veya süren davanızı dilekçenizin ilgili yerlerinde belirterek tedbir talebi dilekçenizi düzenleyebilirsiniz.

Aşağıda metin olarak bilginize sunulan Aile Bireyine Şiddet Tedbir Dilekçesi Örneğini kendi durumunuza göre düzenleyebilirsiniz, yazının son kısmında Aile Bireyine Şiddet Tedbir Dilekçesi size word ve pdf dosya türleri olarak da sunulmuştur, Bilgisayarınıza indirerek düzenleyerek şahsen davanın görüldüğü mahkemeye sunabilirsiniz.

Aile Bireyine Şiddet Tedbir Dilekçesi


	................................. MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
	(DAVANIZIN GÖRÜLDÜĞÜ MAHKEMEYE HİTABEN YAZINIZ)

	DAVACI : (KENDİ İSİM SOYİSİM TCNO ADRES YAZINIZ.)

	DAVALI : (TEDBİR KARARI UYGULANMASINI İSTEDİĞİNİZ KARŞI TARAFIN.İSİM SOYİSİM TCNO ADRES YAZINIZ.)

	OLAY TARİHİ : (TEDBİRE KONU FİİLİN GERÇEKLEŞTİĞİ SON TARİH VE SAATİ YAZINIZ)
 
	DİLEKÇE KONUSU : 4320 ve 6284 Sayılı yasa gereğince tedbir talebimin sunulmasından ibarettir.

	AÇIKLAMALAR : 

	Davalı ile ................... tarihinden beri evliyiz. ............... ve ............. yaşarında iki evladımız ile ikamet adresimizde yaşamaktaydık. ...................... Tarihinde şiddet , aşağılama ve şiddetli geçimsizlik şikayetlerim ile açmış olduğum ......................... nolu çekişmeli boşanma davası Mahkemenizce görülmektedir.

	Davalı mahkeme kararı tebliğ edildikten sonra çok daha kontrolsüz bir hale gelmiş olup, tarafıma ve çocuklarımıza çok defa fiziki şiddet , hakaret ve tehditlerde bulunmuştur. Maddi gerekçeler ile kendimizi korumak adına farklı bir adreste ikamet etme imkanımız bulunmamaktadır.

	Hiçbir pişmanlık göstermediği gibi ............... günü ikametimize alkol veya uyuşturucu madde etkisindeyken gelerek ölüm tehditlerinde bulunmuş ve darp etmiştir. Kendimizi savunmaya çalışmamıza karşın ağır fiziki şiddete maruz kaldık ve emniyet güçleri tarafından kurtarıldık. Davalı hakkındaki Emniyette sunmuş olduğum şikayet dilekçem ve darp raporlarımız dilekçemin ekinde saygı ile sunulmuştur.

	Bu nedenler ile davalıdan korunmamız maksadı ile 4320 ve 6284 nolu yasa uyarınca Davalı eş aleyhinde tedbir kararı verilmesi için başvuru yapma zarureti hasıl olmuştur.

	YASAL NEDENLER : 4320 ve 6284 Nolu Yasa ve sair mevzuat.

	DELİLLER: Emniyet Şikayet Dilekçesi , Sağlık Raporları

	SONUÇ VE İSTEM : 

	Yukarıda arz edilen nedenler ve mahkemenizce resen değerlendirilecek sebepler ile Davacı eş hakkında aile içi şiddetin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbir kararının verilmesini saygılarım ile arz ve talep ederim.

							Tarih :

							İsim Soyisim

							İmza : 		

4320 Nolu AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN metni Mevzuat Bilgi Sistemi üzerinden PDF Dosyası (6284 nolu yasa yürürlüğe girdiğinden 4320 yürürlükten kaldırılmıştır, 4320 yerine 6284 nolu yasayı değerlendiriniz. 4320 nolu yasa ile ilgili müracatlar 6284 e göre değerlendirilmektedir.) : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.5.4320.pdf

6284 Nolu Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesine Dair Kanun , Mevzuat Bilgi Sistemi Üzerinden erişilebilir sayfa : https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6284&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

6284 Nolu Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesine Dair Kanuna ilişkin Uygulama Yönetmeliği Metni . Mevzuat Bilgi Sistemi Üzerinden erişilebilir sayfa :https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17030&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Scroll to Top