Türk Akreditasyon Kurumu Dilekçe Örneği

Türk Akreditasyon Kurumu Dilekçe Örneği Türk Akreditasyon Kurumuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği olarak paylaşılmıştır. Türk Akreditasyon Kurumu 1999 yılında kurulmuş ve temel görevi Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yer alan uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akredite edilmesi ve Dünya standartlarına göre uygun biçimde faaliyetlerini sürdürmelerinin temin edilmesi olarak özetlenebilir.

Uluslararası Standartlara uygunluk ve uyumluluk yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından denetlenmektedir, bu denetleme ve incelemeler sonucunda akredite uygunluk değerlendirme kuruluşları ilgili ürün hizmet yada teknolojinin uygunluk denetiminden geçtiğini ve ilgili ulusal yada uluslararası standartlara uygun olduğunu belgelerler, bu belgeler ilgili ürün hizmet yada teknolojinin ulusal yada uluslararası alanda kabulü için birçok sektörde gerekli ve zorunlu bir belgedir.

Türk Akreditasyon Kurumu Türk Milleti ve Devleti adına uygunluk denetimi yapacak firmaların yeterliliklerinin tesbiti ve izinlerini yönetir ve uygunluk denetimi hizmetlerinin Dünya standartlarında sunulmasını temin eder.

Türk Akreditasyon Kurumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türk Akreditasyon Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

Türk Akreditasyon Kurumu Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No 1 Çankaya / Ankara

Türk Akreditasyon Kurumu Telefonu : +90 312 410 82 00

Türk Akreditasyon Kurumu Faks Numarası: +90 312 410 83 00

Kayıtlı Eposta Adresi : turkak@hs01.kep.tr

Websitesi : https://www.turkak.org.tr/

Türk Akreditasyon Kurumu İdari Yapısı

Türk Akreditasyon Kurumu Türkak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tüm uyumluluk denetimi , akreditasyon ve belgelendirme hizmetlerinin tamamını idare eden Kamu kurumudur ve TC Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Türkak hizmetlerini aşağıdaki idari birimler vasıtası ile sunmaktadır.

  • Belgelendirme Akreditasyon Başkanlığı
  • Denetim, Eğitim ve Projeler Akreditasyon Başkanlığı
  • Deney Akreditasyon Başkanlığı
  • Hukuk Müşavirliği
  • İç Denetim Birimi
  • Kalibrasyon Akreditasyon Başkanlığı
  • Kurumsal İletişim Müdürlüğü
  • Personel Destek Hizmetleri Başkanlığı
  • Strateji Geliştirme Başkanlığı
  • Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı

Türk Akreditasyon Kurumuna dilekçe nasıl yazılır ?

Türk Akreditasyon Kurumu bir kamu kurumudur tüm Devlet kurumları gibi Türkak a sunulacak dilekçelerin de belirli temel şartları taşıyor olması gerekmektedir. Kısaca bahsetmek gerekirse;

Türk Akreditasyon Kurumuna yazılacak tüm dilekçeler Türkçe olarak yazılmalıdır, Türk Dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Farklı dillerde yazılmış ve resmi dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde kaleme alınmamış dilekçeler işleme alınmamaktadır.

Resmi dilekçe yazımı kurallarından kısaca bahsetmek gerekirse, İlk olarak dilekçeler ilgili kurumun ünvanına hitaben yazılmalıdır. Kuruma yazılacak dilekçe ” Türk Akreditasyon Kurumu Başkanlığına ” hitaben yazılabilir. Kurumun idari birimlerinden herhangi birine başvuru yapılıyorsa örneğin Belgelendirme veya Akreditasyon konusunda Belgelendirme Akreditasyon Başkanlığı makamına dilekçe ile başvuru yapılıyorsa ” Türk Akreditasyon Kurumu Belgelendirme Akreditasyon Başkanlığına ” hitabı ile dilekçeye başlanabilir.

Bir sonraki başlık dilekçe konusudur, bu bilgi dilekçenin hangi maksat ile sunulduğunu özetleyen bir cümlelik bir ifade olmalıdır. “…………… Konusundaki istemimizin sunulmasından ibarettir” gibi bir ifade oldukça yeterlidir.

Sonraki kısımlar paragraf yapısında dilekçenin metin bölümüdür, burada yapılacak yazılı başvuru hakkındaki tüm gerekli bilgiler Türk Akreditasyon Kurumuna yazılı olarak sunulmalıdır. Genel alışkanlıkta sırası ile dilekçe açıklamaları , sunulması gereken bilgiler , talep hakkındaki gerekçeler ve taleplerin sunulması ayrı birer yada birden çok paragraf ile kaleme alınır.

Dilekçenin son kısmında tarih , isim soyisim veya ünvan ve ıslak imza bulunmalıdır.

Türk Akreditasyon Kurumuna dilekçe sunulurken tüm resmi dilekçelerde olduğu gibi ıslak imza şarttır, dilekçe ile istemini sunan kişi veya kanuni temsilcisi tarafından ıslak imza ile tescil edilen dilekçenin kurum adresine şahsen teslimi ile işleme alınabilmektedir. Bazı dilekçelerin kep adresine gönderimi veya PTT ile iadeli taahhütlü gönderimi kurum tarafından kabul edilebilmektedir, eposta , fax yada posta yolu ile dilekçe gönderimi öncesi kurum ile iletişime geçerek olur alınız, her dilekçe bu yöntem ile işlem görmez , önemli konularda dilekçelerin ıslak imzalı aslının kuruma sunulması zorunludur.

Dilekçe yalnızca istemini sunan kişi tarafından imzalanız ve teslim edilir, başkası namına işlem yapılması belirli resmi şartlara bağlıdır. Bunların en belirgin olanları 18 yaşından küçükler adına velileri , Vesayet Kayyım kısıtlama veya kanuni temsilci atanmış kişiler için Vasi yada kanuni temsilcileri , Tüm özel ve Devlet kurumları için kanuni temsilcileri başvuru yapabilmektedir. Bu durumlar haricinde bir üçüncü kişinin başvuru yapabilmesi için noterden düzenlenmiş resmi yazışma vekaleti belgesi gerekmektedir. Ayrıca başvurularda temsil hakkını gösterir belgelerin dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

Türk Akreditasyon Kurumu Dilekçe Örneği

Türk Akreditasyon Kurumu Dilekçe Örneği aşağıda boş şablon dilekçe olarak bilginize sunulmuştur. Parantez içerisindeki bilgileri okuyunuz ve daha sonra silerek usulüne uygun ve açıklandığı gibi dilekçenizi düzenleyiniz.


(......DOĞRU MAKAMA HİTABEN DİLEKÇENİZİ KALEME ALINIZ......)

		
			TÜRK AKREDİTASYON KURUMU BAŞKANLIĞINA
			....................................... BAŞKANLIĞINA


DİLEKÇE KONUSU : (.....DİLEKÇENİZ İLE SUNDUĞUNUZ İSTEMİNİZİ BİR CÜMLE İLE ÖZETLEYİNİZ......)

(......DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ.....)


(......DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ SUNMANIZ GEREKEN BİLGİLERİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ.....)


(......DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ GEREKÇELERİNİZİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ.....)


(......DİLEKÇENİZ İLE SUNDUĞUNUZ TALEPLERİNİZİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ.....)	Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz istemlerimiz ile ilgili gereğini saygılarımız ile arz ederiz./ 	Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.

(.....BİREYSEL BAŞVURU / KURUMSAL BAŞVURU İÇİN İLGİLİ SATIRI KULLANINIZ DİĞERİNİ SİLİNİZ....)KİŞİSEL BİLGİLER/
KURUMSAL BİLGİLER: 

İSİM SOYİSİM 						TARİH : 
TCNO 							İSİM SOYİSİM:
ADRES							ÜNVAN : 
İKAMET ADRESİ						imza yada kaşe imza


KURULUŞ ÜNVANI
MERKEZ ADRESİ
TELEFON

Konu ile ilgili daha önce yazılmış Türk Akreditasyon Kurumu Dilekçesi yazımızı da incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Edevlet üzerinden sunulmakta olan hizmetlere https://www.turkiye.gov.tr/turkak-online-akreditasyon-basvurusu adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Scroll to Top