Masa Sandalye Talep Dilekçesi

Kaldırım İşgali Nedir?

Kaldırımları masa, sandalye gibi eşyalar ile işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişinin faaliyetlerine kaldırım işgali denir. Bu faaliyetler gerçekleştirilmeden önce belediyeye başvurarak gerekli izinler alınmalıdır. Aksi takdirde, belediye zabıta görevlileri tarafından cezai işlem uygulanmaktadır.

Masa Sandalye Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • Masa sandalye başvuru dilekçesi:

Başvurunuzda iş yerinin açık adresi, ulaşılabilecek telefon numarası, firmanızın ismi, iş yerine ait kaşe ve başvuran kişinin adı soyadı, imzası gerekmektedir.

İlgili dilekçe örneğine yazının sonundan ulaşabilirsiniz.

 • Masa sandalye işgalinde sakınca olmadığına dair izin belgesi:

İş yeri, apartman altında bulunmakta ise apartman yönetimi ekte gönderilen formu doldurularak apartman yöneticisi tarafından yönetim kaşesi ile kaşelenmeli ve apartman yöneticisi tarafından imzalanmalıdır.

İlgili izin belgesi örneğine yazının sonundan ulaşabilirsiniz.

Apartmandan bağımsız iş yerinde kira kontratı fotokopisi ve mal sahibinden masa-sandalye konulmasında sakınca olmadığına dair izin belgesi getirilmelidir.

Mal sahibi kendisi ise tapu fotokopisi getirilmelidir.

 • İş yeri adresini gösterir kroki:

İş yerini bulmamızı kolaylaştıracak cadde ve bulvarı gösteren basit çizim.

 • Vergi levhası fotokopisi:

Vergi levhası fotokopisi de başvuruda gerekli belgelerdendir.

 • Masa sandalye konulacağı alanın farklı açılardan fotoğrafı:

İş yerinin cephesinde kullanacağınız masa sandalye ile işgal etmek istediğiniz yerin kaldırım ve iş yerini gösterecek şekilde geniş açılı renkli fotoğrafı getirilmelidir.

 • Masa sandalye koyulacak alanın teknik çizimi:

Masa yerleşimlerini gösteren ve kullanılacak alan detaylı ölçüleri belirtilmiş şekilde, teknik çizimi gerekmektedir.

Kaldırım genişlik ölçüsü, iş yeri cephe ölçüsü, iş yerinden kaldırıma olan ölçü vb. ölçüler detaylı verilmediği takdirde değerlendirilemez.

Masa sandalyenin teknik çizimde adeti ve nasıl bir düzenle konulacağı belirtilmelidir.

 • Ek Detaylar:

Uygunluk belgesi almadan yapılacak işleme başlanmaz. Başvuru belgeleri eksik olan kişilerin işlemleri başlatılmayacaktır.

Masa sandalye ile işgal edilmiş alanların etrafı çevrilemez. Çiçeklik, cam, korkuluk vb. ürünler konulamaz.

Masa sandalye koymak için kaldırımı müsait olmayan (yaya geçişini engelleyecek şekilde olan) yerlere uygunluk verilmemektedir.

1 adet masa 3m2 olarak hesaplanmaktadır. Ahşap platform yapımı için ayrı başvuru gerekmektedir.

Masa Sandalye Gibi İşgal Faaliyetlerinden Sorumlu Kurum Hangisidir?

Her türlü işgal faaliyeti başvurusu veya şikayetinden sorumlu birim belediyelerdir.

Masa Sandalye Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Masa-sandalye talep dilekçesinde öncelikle ilgili belediyeye hitap ederek başlamalısınız. Sonrasında iş yerinizin açık adresi ve kaç m2’lik alanı işgal edeceğine dair bilgi vermelisiniz. En sonda da ad soyad, imza, T.C. kimlik numarası ve adresiniz gibi detayları ekleyerek dilekçenizi hazır hale getirebilirsiniz.

Aşağıda örnek bir dilekçe yer almaktadır. Bu dilekçeyi word veya pdf biçiminde indirebilir ve kişisel bilgilerinize göre düzenlemelerinizi yapabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki bilgiler Adana Büyükşehir Belediyesinin yayımlamış olduğu metinden yardım alınarak hazırlanmıştır. Her belediyenin masa sandalye gibi işgal faaliyeti başvurularında istediği belgeler aynı olmayabilir. Yanlış veya eksik evrak temin etmemek adına, başvuruda bulunacağınız bölgeden sorumlu belediyeden bilgi alınması yerinde olacaktır.

Masa Sandalye Talebi Dilekçe Örneği
            ......... BELEDİYESİNE


    .................... adresinde bulunan iş yerimin önünde, .... m2lik alanı masa sandalye ile işgal etmek istiyorum. 
    İşgal harcını ödemek ve uygunluk belgesi almak için gerekli kontrolün yapılarak tarafıma uygunluk belgesinin verilmesini saygılarımla arz ederim.


                           .../.../....
                             Ad Soyad
                               İmza

Tel No :
T.C. No:
Adres :
Apartman Yönetiminden İzin Alındığına Dair Belge

         APARTMAN YÖNETİM İZİN BELGESİ

 
    .................... adresinde bulunan apartmanımızın altındaki ....... isimli iş yerinin, .... m2lik alana masa-sandalye koymasının apartman yönetimince sakıncası yoktur.


                           .../.../....
                             Ad Soyad
                       (Apartman Yöneticisi)

                      Apartman Yönetim Kaşesi

İşgal Faaliyeti Başvuru Sürecinde Faydalı Olabilecek Kaynaklar:

Masa Sandalye Talebine İlişkin İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Scroll to Top