Türk Akreditasyon Kurumu Dilekçesi

Türk Akreditasyon Kurumuna başvurular dilekçe yolu ile yapılmaktadır. Türk Akreditasyon Kurumu Dilekçesi genel dilekçe yazımı hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayabilecektir. Kendi isteminiz yani talebiniz ile ilgili bilgileri sağlayarak kendinizin yada kurumunuzun imzası ile şahsen müracat ederek taleplerinizi sunabilirsiniz.

Türk Akreditasyon Kurumu Görevleri Nelerdir ?

TÜRKAK Türk Akreditasyon kurumu Türkiye Dışişleri Bakanlığı teşkilatında yer alan bir resmi kurumdur ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek temel görevidir. Akredite olmayan değerlendirme kuruluşları ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ölçüm denetim ve sonuç düzenleyemezler.

Bir kamu kurumu olduğu için başvuruların eposta telefon vb yollar ile yapılması mümkün değildir, Türk Akreditasyon kurumuna başvurular kurum yetkilisi veya bireysel olarak Türk Akreditasyon Kurumu Makamına Dilekçe yazılarak yapılabilmektedir.

Türk Akreditasyon Kurumu İletişim Bilgileri

Posta ve Müracat Adresi: Mustafa Kemal Mah 2125. Sk No 1 ÇANKAYA / ANKARA , Telefon Numarası : +90 (312) 410 82 00 , Faks Numarası:+90 (312) 410 83 00 , Kayıtlı Eposta Adresi: turkak@hs01.kep.tr

Türk Akreditasyon Kurumu Web Sitesi : https://www.turkak.org.tr/

Türk Akreditasyon Kurumu Dilekçesi
Türk Akreditasyon Kurumu Dilekçesi

Türk Akreditasyon Kurumuna dilekçe nasıl yazılır ?

Türk Akreditasyon Kurumu Dilekçesi Türkak bir kamu kurumu olduğu için Türk Dili ile dilbilgisi ve dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde yazılarak şahsen teslim edilmelidir.

Dilekçenin Hitap makamı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu Müdürlüğüne yada Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumuna yada Türk Akreditasyon Kurumuna gibi kurumsal olarak yalnızca o kuruma hitap edildiği anlaşılır bir hitap başlığı kullanılmalıdır.

Dilekçe Konusu hitap makamının hemen altında bir cümle ile Türk Akreditasyon Kurumu Dilekçesinin hangi amaçla yazıldığını açıklama için kullanılmalıdır.

Dilekçe Açıklamalar kısmı en az 2 en çok birkaç paragraf halinde yapılan istemin gerekçesini ve gerekli bilgileri sunarak talebin açıklandığı ve detayların sunulduğu bölümdür.

Dilekçe İstem kısmı da belirtilen açıklamalar ile izah edilen konu ile ilgili ne talep edildiğinin saygı ile ifade edildiği bölümdür.

Türk Akreditasyon Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıdaki dilekçe Türk Akreditasyon Kurumundan daha önce akreditasyon almış bir kuruluşun posta adresinin değiştirilmesi sonucunda bilgilerin düzeltilmesi maksadı ile düzenlemiş olduğu dilekçeyi sunmaktayız.

Siz kurumunuzun isteği hangi konudaysa bunun ile ilgili değişiklikleri yaparak Türk Akreditasyon Kurumuna Dilekçe düzenleyerek kurum yetkililerinin müracat etmesini sağlayabilirsiniz.		Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
		Türk Akreditasyon Kurumuna
	

	Dilekçe Konusu : Adres yazımı ile ilgili belediye tarafından yapılan değişiklik bildirimimizin sunulmasından ibarettir.

	Şirketimiz kurumunuza Akreditasyon başvurusu yaparak kurumunuz tarafından değerlendirilmiş olup ................... dosya numarası numarası ile  ........................................... Akreditasyon Standardına uygunluğu .................. tarihinde tescil edilmiştir. Akreditasyonumuz ......................... tarihine kadar geçerlidir.

	Şirketimizin herhangi bir kurumsal değişiklik, faaliyet değişikliği , adres değişikliği  ve benzeri durumların kurumunuza yazılı olarak bildirilmesi ve gerekiyorsa tekrar denetim yapılması sorumluluğu vardır. Bu sebeple aşağıda izah edeceğimiz adres değişikliğini kurumuza iş bu dilekçe ile bilgidirme ve izah etme zaruretimiz hasıl olmuştur.

	Bölgemizden sorumlu Fatih Belediyesi tarafından çeşitli adres karışıklıklarının giderilmesi , mahalle sınırlarının düzeltilmesi ve benzeri gerekçeler ile mahalle isimleri , sokak isimleri ve sokak numaraları ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler neticesinde posta adresimizin yazımı aşağıda sunacağımız biçimde değiştirilmiştir.

	Yalnızca adres yazımını etkileyen bu değişiklik Belediye tarafından yapılmıştır, şirketimiz akreditasyon aldığı adreste faaliyetini sürdürmektedir , taşınmış olmamız sözkonusu değildir. Sirketimizin faaliyeti , niteliği , kurumsal yapısı ile ilgili herhangi bir değişiklik yoktur tüm kurumsal niteliklerimiz akreditasyon aldığımız dönemdeki şekilde devam etmektedir. 

	Fatih Belediyesi tarafından alınan karar metni tarafınıza saygı ile dilekçemiz ekinde sunulacaktır.

	Kurumunuzdaki adresimizin aşağıda bilgilerinize sunacağımız yeni adres olarak güncellenmesi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


Adresimizin ESKİ (Akreditasyon alınan tarihteki) yazım biçimi : 
................................................................................................................................................................................................................................................... FATİH / İSTANBUL


Adresimizin YENİ (01.01.21 Tarihli Fatih Belediyesi Kararı Sonrası) yazım biçimi:
................................................................................................................................................................................................................................................... FATİH / İSTANBUL

							Tarih : 
							Ünvan : Kaşe İmza 


Ekler : Belediye Kararı 01.01.21 Tarihli Kararı 
İmza Sirküleri Fotokopisi  
	

Edevlet Sistemi Üzerindeki Türk Akreditasyon Kurumu Elektronik Hizmetleri Akredite Kuruluş Arama , Akreditasyon Başvurusu , Eğitim Başvurusu , Belge ve Evrak Doğrulama hizmetleri Erişim Sayfası Linki : https://www.turkiye.gov.tr/turk-akreditasyon-kurumu

Scroll to Top