Dışişleri Bakanlığı Dilekçe Örneği

Dışişleri Bakanlığına yapılacak müracatlar Dışişleri Bakanlığı Dilekçe Örneği benzeri bir dilekçenin konu ile ilgili olarak kaleme alınması ve şahsen teslimi ile yapılabilmektedir. Ankarada bulunan Bakanlık merkez adresine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Yurtdışında bulunan Türk Vatandaşları yurtdışı konsolosluk ve elçilikler aracılığı ile müracat yapabilmektedir.

Dışişleri Bakanlığının Görevleri

Dışişleri Bakanlığı eski zamanların tabiri ile hariciye Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yabancı ülkeler ile olan ikili ilişkilerini ve uluslararası görüşmelerde Türkiyenin temsilini yapmak temel vazifesi olan yürütme kurumudur.

Dışişleri Bakanlığı vazifesi yurtdışı teşkilatlarının kurulması , yönetilmesi , personel idararesi ve Türk Devleti ve Türk Milletinin ulusal menfaatlerinin uluslararası alanlarda korunması ve güçlendirilmesi olarak tanımlanabilir.

Osmanlıdan günümüze gelen tarih , bilgi , birikim , deneyim ve gelenekleri de kurumsal kültüründe yaşatan Dışişleri Bakanlığımızın yurtdışında misyon olarak da adlandırılan yaklaşık 250 temsilciliği bulunmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı ve temsilciliklerinin temel görevleri yabancı ülkeler ile görüşmeler ve yabancı ülke vatandaşlarının ülkemiz ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesidir. Bizler nasıl bir ülkeye gitmek için vize başvurusu yapmak için o ülkenin temsilciliğine müracat ediyorsak , vize rejimimize göre vize alması gereken yabancı ülke vatandaşları da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının temsilcilikleri olan büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımıza müracat ederek vize almaktadırlar.

Yabancı ülke vatandaşlarının işlemleri bizim yazımızın konusu değildir, bizim yazımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı ve Temsilciliklerine vermekte olduğu dilekçeler konusunda bilgilendirme yapmaktır.

Dışişleri Bakanlığı Dilekçe Örneği
Dışişleri Bakanlığı Dilekçe Örneği

Yurtdışındaki Türk Vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı dilekçeleri

Yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının istek , şikayet veya bilgi sunma ile ilgili Dışişleri Bakanlığı Dilekçelerini Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yurtdışı temsilcilikleri aracılığı ile sunmaları mümkündür.

Yurtdışı temsilciliklerimiz Ülkelerin nüfusuna , Ticari , Siyasi , Politik ikişkilerimize, yaşayan Türk Vatandaşı sayısı ve dağılımına göre planlanarak oluşturulmaktadır ve tüm gelişmiş ülkelerde temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Temsilciliklerimizin bulunmadığı ülkelerin bağlı olduğu sorumlu temsilciliklerimiz de vardır.

TC Dışişleri Bakanlığının yurtdışı temsilciliklerinin tamamına https://www.konsolosluk.gov.tr/ adresi üzerinden erişilebilmektedir. Bu sayfa girişinde temsilcilik seçimi yapılmaktadır, bulunulan ülke ve daha sonra en yakın temsilcilik listesinden başvuru yapılacak konsolosluk veya elçilik seçilerek bilgi sayfalarına erişilebilir.

Normal şartlar altında yurtdışı yerleşik Türk Vatandaşları bölgelerinden sorumlu temsilciliğe müracat ederler. Fakat acil durumlarda tüm konsolosluklar Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Milletini temsilen tüm Türk Vatandaşlarının hizmetindedir. Yani basit bir dilekçe işlemi için ikamet bölgenizden sorumlu konsolosluğa fakat acil bir durum yaşıyorsanız tüm temsilciliklere gidebilirsiniz.

Dışişleri Bakanlığı Dilekçe Örneği yazının sonunda bilginize sunulmuştur.

Yurtdışındaki Temsilciliklerde Yapılabilen İşlemler

Yurtdışında ikameti bulunan veya yurtdışında geçici olarak bulunan Türk Vatandaşları. Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları ve Büyükelçiliklerinde aşağıda listesi sunulan işlemleri yapabilmektedir. Fakat bu işlemlerin bazıları yalnızca yurtdışı ikameti olan kişilere bazıları tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına verilebilmektedir.

Yurtdışı ikametiniz yoksa konsolosluklardan işlem ile alakalı bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Neredeyse bütün işlemler ilgili konsolosluğun konsolosluk.gov.tr web sitesi üzerinden randevu alınarak yapılabilmektedir. Randevu alarak konsolosluğa gitmeniz gerektiğinden , işlemin türüne göre belgeler gerektirebileceğinden ve işlem türüne göre posta vb masraflar bulunabileceğinin farkında olunuz.

Konsolosluklarda genellikle nakit ödeme kabul edilmemekte olup ödemelerin bankaya yapılması ve dekontun beyan edilmesi gerekliliği olabilmektedir.

  • Doğum İşlemleri : Yeni doğan ve Türk Vatandaşlarının evladı olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Nüfusuna kayıt işlemleri. Uluslararası Doğum Kayıt Belgesi Formul A İşlemleri
  • Evlilik İşlemleri : Dış temsilciliklerde evlilik ve Evlenme Ehliyeti , Evlilik Tescili, Aile Cüzdanı , Uluslararası Evlilik Kaydı Formul B işlemleri
  • Nüfus İşlemleri : Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Başvurusu ve Yenileme , Nüfus Kayıt Örneği , Adres Beyanı , Yabancı ülkedeki boşanmaların tescil işlemleri , Yeni Sürücü Belgesi Başvurusu
  • Pasaport İşlemleri : Yeni Pasaport Başvurusu , Kayıp durumunda seyahat belgesi , Yasadışı yurtdışında bulunan kişilerin pasaport başvuruları , Geçici Pasaport başvurusu , Hizmet ve Hususi Pasaport işlemleri , Pasaport Teslimi
  • Noterlik İşlemleri : Vekaletname Çıkarma, İmza Mühür tasdiki , Yeminli Tercüme Tasdiki , Suret Çıkarma , Sözleşme işlemleri
  • Askerlik İşlemleri : Askerlik Erteleme , Müteakip Erteleme , Dövizle Askerlik , Askerlik Muafiyeti , Yedek Subaylık işlemleri , Bedelli Askerlik İşlemleri
  • Vatandaşlık İşlemleri : Türk Vatandaşlığına başvurusu , Yeniden Türk Vatandaşı olma başvurusu , İstisnai vatandaşlık başvurusu , KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığı başvurusu , ikamet yolu ile Türk Vatandaşlığı başvurusu
  • Cenaze İşlemleri : Cenaze Nakil Belgesi Başvurusu , Ölüm Tescili Başvurusu , Uluslararası Ölüm Kayıt Örneği Formul C İşlemleri , Tereke Başvurusu
  • Adli İşlemler : Adli Sicil Belgesi Başvurusu , Tebligat Başvurusu , Hukuki Danışmanlık Başvurusu.

Dışişleri Bakanlığına Dilekçe Nasıl Yazılır ?

TC Dışişleri Bakanlığı ve temsilciliklerimiz yalnızca Bakanlık veya Temsilcilik Makamına yazılan dilekçeleri kabul etmektedir. Diğer kamu kurumlarına düzenlenen dilekçelerin kabulü olağandışı bir durum olmadıkça veya ilgili kamu kurumunun resmi yazısı bulunmadıkça mümkün olmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisindeyken Türk Vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığına sunacağı dilekçeler Bakanlığın Ankara merkezine şahsen teslim edilmeli veya PTT ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmelidir. Bazı işlemlerin posta yolu ile yapılma şansı bulunmamaktadır.

Dışişleri Bakanlığına Dilekçeleri Türkçe olarak yazılır ve Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına göre yazılmalıdır. Ayrıca Dilekçe yazım kurallarına da uyularak kaleme alınmalıdır. Dilekçe Nasıl Yazılır başlıklı yazımız temel dilekçe yazım kurallarını hatırlamanızda size yardımcı olacaktır.

Dilekçe Hitap makamı Bakanlığı ilgilendiren konularda yani bilgi edinme , şikayet veya bilgi sunma konularında Bakanlık makamına dilekçe yazılıyorsa Dışişleri Bakanlığına , Bir temsilcilik üzerinden bir hizmet talep ediliyor ise ilgili temsilcilik makamına yazılmalıdır. Örneğin yeni bir kimlik kartı talep edecek kişi Londra Başkonsolosluğuna müracat edecekse hitap makamı “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Londra Başkonsolosluğuna” olmalıdır.

Dilekçe Konusu dilekçenin ne maksatla sunulduğunu ifade eden bir cümlelik açıklamadır. Bu açıklama dilekçeyi değerledirecek yetklilerin konuya göre yönlendirme yapmasını kolaylaştırmak açısından yazılmalıdır, Resmi dilekçe ile kamu kurumlarına müracat edildiğinde dilekçelere konu yazılması herzaman için tavsiye edilmektedir.

Dilekçe Açıklamaları kısmında kısa paragraflar halinde talep yada şikayetinizi önce tanımlamanız sonra gerekli bilgiler varsa sunmanız beklenmektedir. 15 kelimeden kısa anlaşılır ve net cümleler ile açıklamalarınızı ifade ediniz ve bir paragrafın en çok 8 cümleden oluşmasına özen gösteriniz.

Dilekçenin istem paragrafı en son paragraftır ve yapmış olduğunuz açıklamalar neticesinde talebinizin ne olduğunu saygılı ve anlaşılır bir şekilde ifade etmeniz beklenmektedir.

Dilekçenin son kısmında ise tarih isim soyisim ve imza bulunmaktadır. Dilekçelerin ekinde belgeler sunuluyorsa ekler kısmında bu belgeler sunulmalıdır, yabancı ülke dayanak belgeleri orjinal dilde sunulabilir, Türk makamlarını ilgilendirecek belgelerin Türkçe olması beklenebilmektedir.

Yazımızın devamında Dışişleri Bakanlığı Örnek Dilekçesi metin olarak ve word yada pdf olarak paylaşılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Dilekçe Örneği

Dışişleri Bakanlığı Dilekçe Örneği olarak aşağıda sunacağımız Dışişleri Bakanlığı Dilekçesi Berlin Başkonsolosluğuna sunulan ve Öğrencilik Sebebi ile askerlik tecil işlemi için müracat eden bir Türk Vatandaşının istem dilekçesidir.

Sizde kendi kişisel bilgileriniz ve isteminizi açıklayan dilekçeyi aşağıda sunmuş olacağımız Dışişleri Bakanlığı Dilekçesi yapısında düzenleyerek sunabilirsiniz.

Aşağıda sunulan Bakanlık Dilekçesi Örneği yazının sonunda word ve pdf dosya türlerine sizinle paylaşılacak olup bu dosyaları bilgisayarınıza indirerek düzenleme yaparak işlemlerinizde kullanabilirsiniz.

Neredeyse bütün işlemlerde şahsen konsolosluğa müracat edilmesi gerekmektedir ve internet üzerinden randevu alınması gerekmetkedir. Konsolosluk işlemleri ve edevlet üzerindeki Dışişleri Bakanlığı işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler ve linkler yazının en alt kısmında sunulacaktır.		Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
		Berlin Başkonsolosluğuna


	Dilekçe Konusu : Öğrencilik sebebi ile Askerlik Tecili talebimin sunulmasından ibarettir.


	Yüksek Lisans eğitimim sebebi ile geçici oturum ile Berlinde ikamet etmekteyim. Doğum tarihim itibari ile yoklama döneminde asker adayı olarak işlem göreceğim, henüz yüksek lisans eğitimimin mezun olmamam ve yöksis sisteminde öğrenci bilgilerimin bulunmayışı sebebi ile askerlik erteleme işlemimin resen yapılmayacağı bilgilerine mevzuat taraması ile ulaşmış durumdayım. 
	
	Halıcıoğlu Askerlik Şubesi Müdürlüğü şahsen bir dış temsilciliğe dilekçe sunarak Askerlik Tecil işlemi yaptırmam gerektğini bildirmiştir. Bu sebeple kurumunuza müracat etme zorunluluğum hasıl olmuştur.

	Herhangi bir başarısızlık durumum olmadığı takdirde ................. tarihinde yüksek lisans eğitimimi tamamlamış olacağım. Belirttiğim tarihe kadar öğrenciliğimin devam edeceğini belirtir öğrenci belgem dilekçe ekinde saygı ile sunulmuştur.

	................ tarihinde mezun olabileceğim ve 1 yıllık erteleme hakkım bulunuyor olması sebebi ile zorunlu askerlik hizmetimin ................... tarihine kadar tecili için gereğini saygılarım ile arz ederim.


İsim Soyisim :
Tc Kimlik No :
Pasaport No : 
Üniversite : 
Bölüm : 
Kayıt Tarihi : 
Mezuniyet Tarihi (En Erken) : 
Talep Edilen Zorunlu Askerlik Erteleme Tarihi : 
Yurtdışı İkamet Adresi : 

Türkiye İkamet Adresi : 

Telefon Numarası : 
Eposta Adresi : 							

								Tarih : 

								İsim Soyisim :

								İmza :


Ek : Berlin Teknik Üniversitesi Öğrenci Belgesi (Almanca 1 Sayfa )

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının tüm başkonsolosluk ve büyükelçilik bilgilerine ulaşabileceğiniz ve Dışişleri Bakanlığı Dilekçe müracatlarınız için randevu alabileceğiniz Konsolosluk İşlemleri web sitesi : https://www.konsolosluk.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Web Sitesi : https://www.mfa.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Tüm Yurtdışı Teşkilatının özet iletişim bilgilerine ve web sitelerine ulaşabileceğiniz Bakanlık websitesindeki dıştemsilciliklerimiz sayfası : https://www.mfa.gov.tr/yurtdisi-teskilati.tr.mfa

Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşlarının Askerlik erteleme işlemlerini nasıl yapabileceğine dair Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış bilglendirme videosu. Youtube kaynağından eklenmiştir.

Scroll to Top