Tübitak Dilekçe Örneği

Tübitak Dilekçe Örneği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’a yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tübitak Türkiyenin yararına akademik ve endüstriyel bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve yapanları desteklemek amacı ile faaliyet göstermekte olan bir kamu kurumudur.

Genel görev tanımı olarak Ulusal bilim teknoloji alanındaki gelişimi desteklemek , bilim ve teknolojiden faydalanarak katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirmek ve geliştirmeye çabalayanları desteklemek, Milletin nitelikli bilgiye ve kaynaklara erişim imkanlarını artırmak ve nitelikli insan kaynağı geliştirilmesini destekleyici politikalar üretmek.

Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı da Tübitak bünyesinde faaliyet göstermektedir, Genel olarak geliştirilen teknoloji ve buluşların ticarileşmesi ve endüstri ile buluşarak toplum yararına ve ekonomik faydaya dönüşmesi sürecindeki Fikri Mülkiyet , Ticarileşme ve Mali İşleri yönetmek için kurulmuştur.

Tübitak Dilekçe Örneği

Tübitak Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Adresi : Tunus Caddesi No 89 Kavaklıdere Ankara

Telefonu : +90 312 468 53 00

Fajs Numarası : +90 312 298 10 00

Tübitak Web Sitesi : https://www.tubitak.gov.tr/

Tübimer Tübitak İletişim Merekezi Web Sitesi : https://tubimer.tubitak.gov.tr/

Tübitak’a dilekçe nasıl yazılır ?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK bir kamu kurumudur ve tüm kamu kurumları gibi yalnızca Türkçe yazılmış dilekçeleri kabul etmektedir. Ayrıca dilekçenin dilbilgisi kurallarına ve dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılmış olması gerekmektedir.

Yazılacak dilekçenin Tübitak görev konusu ile ilgili olması ve kanunen kabul edilebilir istemleri sunuyor olması gerekmektedir. Sunulacak dilekçe Tübitak görev konusunda olmayan veya herhangi bir kanun kararname yönetmelik veya mevzuata ayrıkırı bir istemi sunuyor ise dilekçe olumlu bir yanıt almayacaktır.

Dilekçe yazımına hitap makamı ile başlanmaktadır Tübitak’a yazılan dilekçe başkanlık makamına, herhangi bir idari birimine yazılacak dilekçe o birime hitaben yazılmalıdır. Örneğin ” Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına” Tübitak makamına yazılan bir dilekçe için makuldür, Teknoloji Transfer Ofisine hitaben yazılacak bir dilekçe ise ” Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığına” hitap makamı ile yazılabilir.

Sonraki başlık ise dilekçe konusudur, dilekçe konusu dilekçe ile sunulan temel istemin bir cümle ile özetlenerek ifade edilmesidir. “……………………….. konusundaki istemimin sunulmasından ibarettir” gibi bir başlık son derece yeterlidir.

Dilekçenin kalan kısmı metin bölümdür, burada dilekçe ile ilgili gerekli açıklamalar, sunulması gereken bilgiler, dayanak olan gerekçeler ve istemler paragraf yapısında yazılarak dilekçe oluşturulur.

Bu kısımlarda kısa anlamlı anlaşılır net ifadeler ile açıklamalarınızı , sunmanız gereken bilgileri , gerekçeleri ve istemlerinizi anlam bütünlüğü ve bir akışı olan bir metin olarak düzenlemeniz gerekmektedir.

Dilekçenin son kısmında kişisel bilgiler tarih ve ıslak imza yer almaktadır.

Tüm resmi dilekçeler şahsen düzenlenir ve imzalanır, imzalayan kişinin istemini resmi olarak sunması anlamı taşır ve sorumlusu düzenleyerek imzalayan ve sunan kişidir. Bir kişi yalnızca kendi adına başvuru yapabilir, başkasının adına başvuru yapılması çeşitli şartlara bağlıdır.

Veliler 18 yaşından küçük çocukları adına başvuru yapabilir, Vasi Kayyım Kanuni Temsilci ataması yapılmış kişiler için temsilcileri, tüm kurum ve kuruluşlar için kanuni temsilcileri başvuru yapabilir. Bu durum dışında kalan tüm durumlarda yalnızca vekaletname düzenlenmiş kişiler vekaleten başvuru yapabilmektedir.

Başkası adına yapılan başvurularda ve temsilci olarak yapılan başvurularda temsil yetkisini belirtir resmi belgenin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

Tübitak Dilekçe Örneği

Aşağıda iki adet Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) dilekçe örneği yer almaktadır. Birinci dilekçe örnek olması açısından hayal ürünüdür, Tübitak tarafından anons edilen ve japonyada bilimsel araştırma yapan Akademisyenlere yönelik sunulan bir doktora sonrası bursu için hayali bir başvuru dilekçesidir. Sizde Tübitak ın tanımını yapmış olduğu burs ve desteklere başvuru yaparken yada herhangi bir başvurunuzu usulüne uygun bir dilekçe yazımı için kullanabileceğiniz bir örnek dilekçedir.

İkinci dilekçe ise boş şablon bir dilekçedir.

Tübitak dilekçe yazımı esnasında dilekçe hitap makamı , dilekçe konusu , dilekçe açıklamaları , dilekçe bilgileri , gerekçeler ve istemeler kısımlarını kendi başvurunuz uyarında düzenlemeniz ve ıslak imzalı olarak kuruma sunmanız gerekmektedir.

Kurum bazı dilekçelerin PTT ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmesini kabul edebilmektedir, kurum kaleminden bilgi alarak uygun konularda dilekçelerinizi PTT iadeli taahhütlü olarak şahsen gönderim yapabilirsiniz.

		

		Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına
		


Dilekçe Konusu :  Yabancı Araştırmacılar için Doktora Sonrası Bursları (Post-doctoral Fellowships for Foreign Researchers) Başvurumun sunulmasından ibarettir.	Kurum çevrimiçi kurumsal internet sayfanızda yer almakta olan Japonyada bilimsel araştırma yapmakta olan Akademisyenelere yönelik sunulan Yabancı Araştırmacılar için Doktora Sonrası Bursları (Post-doctoral Fellowships for Foreign Researchers) başlıklı bursa başvuruya yeter şartları taşımaktayım.

	Dilekçe ekli belgelerimin değerlendirilmesi, kurumunuzca başvurumun olumlu bulunması halinde ilgili kuruma usulüne uygun bildirimin yapılması ve vize başvurularında ihtiyaç duymam sebebi ile değerlendirme neticesinin tarafıma yazılı olarak bildirilmesi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
Üniversite : 
Fakülte : 
Bölüm :
Akademik Ünvan : 
İkamet Adresi  :
Telefonu : 
Eposta Adresi : 
			


							Tarih : 

							İsim Soyisim : 

							İmza : 

EKLER : 
Lisans Mezuniyet Belgesi, Transkript , Ders İçerikleri Türkçe İngilizce 
Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi, Transkript , Ders İçerikleri , Tez Türkçe İngilizce 
Doktora Mezuniyet Belgesi, Transkript , Ders İçerikleri , Tez Türkçe İngilizce 
........ Görevine atama yazısı.
Akademik Özgeçmiş

		

			Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
			Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığına


Dilekçe Konusu : ------DİLEKÇE KONUSU YAZINIZ-------
------ DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINIZI PARAGRAF OLARAK YAZINIZ----------- DETAY BİLGİLERİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ-------------- GEREKÇE VE DAYANAKLARINIZI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ----------------- İSTEMLERİNİZİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ------------Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
Üniversite : 
Fakülte : 
Bölüm :
Akademik Ünvan : 
İkamet Adresi  :
Telefonu : 
Eposta Adresi : 
				

							Tarih : 

							İsim Soyisim : 

							İmza : 


Tübitak Tarafından Edevlet Üzerinden sunulmakta olan bilgilendirme ve başvuru hizmetlerine erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/turkiye-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-kurumu-tubitak

Scroll to Top