Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçe Örneği

“Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçe Örneğii” adlı yazımızda aşağıdaki başlıkların hepsinin yanıtını bulabilirsiniz:

1. Sınav Sonucuna İtiraz Nedir?

2. İtiraz Dilekçesi Neden Yazılır?

3. İtiraz Dilekçesi Nereye Verilir?

4. Sınav Sonucuna İtiraz Yönetmeliği

5. Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçe Örneği

İtiraz dilekçeleri, her kurum, kuruluş ve şahıs için hazırlanan resmi dilekçelerdir. Mağduriyeti bulunan kişi ve kişilerin oluşturdukları arasında olurken, sınava itiraz, banka ürünleri ve hizmetlere itiraz ya da diğer konular için oluşturulabilmektedir. Olağanüstü hal sonrası mağduriyet (mağdurluk) olduğunu düşünen kişi ve kişiler bu dilekçeleri, valiliğe göndermek için hazırlamaktadırlar. Genel olarak, soruşturma kapsamında açığa alınan ve ihraç edilen kamu yetkilileri, bu konuda ilgili kurumlara itiraz etmek istemektedirler. Bu nedenle itiraz dilekçeleri de, ilgili kuruma gönderilme sureti ile hazırlanırken, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) bünyesinde yer alan yetkililerin de, itiraz hakları bulunurken, kendini haklı gören ve haklı olduğu kesin olan kişilerin, kurullara dilekçe göndermeleri mümkün olmaktadır.

Hemen her gün pek çok kamu veya özel kurum ile yaptığımız işlemlere itiraz etmemiz gerekebiliyor. Pek itiraz dilekçesini nasıl hazırlayacağınız biliyor musunuz işte sizi tüyolar. İtiraz etmem elbette önemlidir fakat etkili olabilmesi ve hızlı geri dönüş için uygun bir dille yazılmış bir dilekçe gibisi yoktur: İtiraz bir sonucu, bir düşünce veya kararı benimsemeyerek karşı çıkmaya denir. İtiraz kişilerin en doğal haklarından biridir. Vatandaşlar resmi kurumlara yaptıkları itirazları dilekçe ile iletmelerinde fayda vardır. Verilen bir karara, kesilen bir faturaya, kesilen bir cezaya, sınav sorusuna, sınav sonucuna itiraz etmek için ilgili kuruma dilekçe ile başvuru yapılmaktadır.

Resmi kurumların düzenlediği sınavlarda “Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınavdan sonra en geç 3 gün içinde, sınav sonuçlarına ait itirazlarını ise sonuçlar açıklandıktan sonra en geç 10 gün içinde yapmaları gerekmektedir” şeklinde ibare bulunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarında düzenlenen sınavlara ilişkin olarak sınav sonuçlarına ve notlara itiraz düzenlemelerine bir örnek verecek olunursa, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. Maddesinde şu yönetmeliklere yer verilmiştir:

 1. Sınavlarda öğrenciler, 100’lük puan sistemine göre sayısal olarak ölçülür. Sınavı yapan öğretim elemanı sınav tarihini takip eden sekiz gün içerisinde sınav sonuçlarını sayısal olarak ilan eder, sınav kâğıtlarını ve tutanağını ilgili birime teslim eder. 
 2. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir. 
 3. İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir.

Söz konusu üniversite tarafından yapılan düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, sınav sonuçlarına ilişkin itiraz etme yolları üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilmektedir.

Not: İtiraz konusuna ilişkin daha ayrıntılı bilgi için “Maddi Hata Dilekçesi” adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçe Örneği:

            .............. ÜNİVERSİTESİ
           .................... FAKÜLTESİ
         ................. BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

    Fakülteniz ................. Bölümü .......... numaralı öğrencisiyim. ................ Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca aşağıda bilgileri bulunan dersin vize sınavı/final sınavı dönem sonu harf notu sonucuna itiraz ediyorum. 
    Notumun tekrar değerlendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                Tarih
		                       Ad-Soyad
						         İmza
Adres :                 
Cep Tel: 
e-posta: 

DERS BİLGİLERİ
Dersin Kodu  :	
Dersin Adı   :	
Öğretim Üyesi :	
Not İlan Tarihi:	
İtiraz Tarihi :

Yararlanılan Kaynaklar

 1. Marmara Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Scroll to Top