Mirasın Hükmen Reddi Dava Dilekçesi

Mirasın Hükmen Reddi Dava Dilekçesi mirasın Mahkemenin Hükmen kararı ile reddedilmesinin talep edilmesi için düzenlenen bir dilekçedir.

Mirasın Hükmen Reddi Dava Dilekçesi yazımız devamında size örnek olarak sunulmuştur, kendi durumunuz ile ilgil bilgileri içerecek biçimde düzenleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca word ve pdf dosya türlerinde de indirilebilir biçimde dilekçe örneği yazımızın devamında mevcuttur.

Başvurularınızda tüm hukuki sorumluluğun tarafınızda olduğunun bilincinde hareket ediniz ve Mirasın Reddi konusunda hukuki danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti almanın son derece önemli ve yararlı olduğunu hatta sorunlu miraslarda menfaatinizin zarar görmemesi için zorunlu olduğunu lütfen unutmayınız.

Miras Nedir ?

Miras Vefat eden kişinin tüm maddi varlığı ve tüm borçlarıdır. Yani gerçek miras vefat eden kişinin maddi varlıklarından borçları düşülerek ulaşılan maddi değerdir.

Neler Miras Kalabilir ?

Her çeşit menkul ve gayrımenkul varlık yani maddi değeri olan herşey miras kalabilir.

Örnek vermek gerekirse banka , borsa , yatırım ve benzeri her çeşit finans kuruluşundaki birikimleri , fonları , yatırımları ve tabiki borçları. Her çeşit motorlu araç ve gayrımenkul. Her çeşit şahıs ve sermaye şirketi ve bu şirketlerdeki hisseleri (Şirketlerin bilançosuna dahil borç ve alacakları.) Maddi değer yaratabilen her çeşit varlık, örneğin telif hakkı geliri doğurabilen sanat eserleri , kitaplar vb.

Ayrıca kişilere kalan miraslar da mirasçılarına miras yolu ile geçebilir, burada Miras hukuğu detaylı olarak incelenmelidir.

Miras Nasıl Hesaplanır ?

Vefat eden kişi için bir tereke dosyası açılır ve tüm kamu kurumlarından yazışmalar ile kişiye ait tüm maddi varlıkların listesi alınır, daha sonra müracat eden kişi yada kurumların gerçek borçları da terekeye dahil edilir.

Bu bilgi vefat eden kişinin tüm maddi varlıkları ve borçlarının bir listesidir.

Borçlar öncelikli olduğu için önce maddi varlıklardan borçların karşılanması kalanların mirasçılara hakları ölçüsünde pay edilmesi Mahkeme tarafından karar verilen bir durumdur.

Tereke ve Miras Paylarının hesaplanması Ne kadar sürer?

Bunun için belirli net bir zaman aralığı yoktur. Maddi varlıkların bulundukları şehire türlerine kişinin varlık çeşitliliğine ve borç çeşitliliğine , hakkında açılan icra davalarına veya vefat etmeden önce kendi açtığı maddi davalara göre çok değişkenlikler gösterebilen bir durumdur, yıllar süren açık tereke dosyaları olduğu gibi birkaç ayda kapanan tereke dosyaları da gözlemlenmektedir.

Maddi varlığı yok yada az olan ve borç durumu olmayan yada sınırlı kişi yada kurumlara borcu bulunan kişilerin tereke dosyası daha hızlı sonuçlanırken, çok çeşitli ve farklı türde maddi varlığı bulunan kişilerin ve çok yüksek sayıda kişi yada kuruma borcu olan kişilerin tereke dosyasının sonuçlanması uzun zaman alabilmektedir.

Miras borç kalanı verebilirmi ?

Evet vefat eden kişinin borçları maddi varlıklarından fazlaysa mirasçılara borç miras kalabilir. Hukuken mümkündür.

Vefat sonrası Miras ile ilgili takdir hakkı nasıl kullanılabilir ?

Vefat eden kişinin Maddi Mirası ile ilgili 3 netice sözkonusu olabilir, birincisi mirasın murisleri tarafından kabul edilmesi yani miras kalan kişilerin Vefat eden kişinin mirasını kabul etmesidir.

Bu durumda Vefat eden kişinin mirası mirası kabul eden mirasçılarına Mahkeme tarafından pay edilir ve mirasçıların mülkiyetine payları tescil edilir ve hak sahibi haline gelirler.

Mirasın hesaplanması tereke dosyasındaki varlıklar ve borçların değerlendirilmesi ile yapılmaktadır.

Maddi Miras ile ilgili ikinci ve üçüncü netice ise Mirasın Reddedilmesi yani mirasçı tarafından mirasın kabul edilmemesi sonuçlarıdır. Burada iki ayrı Red türü vardır.

Mirasın Gerçek Reddi , Mirasçı tarafından takdir edilen bir durumdur. Mirasçı kendi hür iradesi ile kendine kalan mirası kabul edebilir veya reddedebilir. Kendi iradesi ile mirası reddediyor olması Mirasın Gerçek Reddi yada Reddi Miras anlamına gelmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi ise Kanunda tanımlandığı şekli ile Terekesi borç kalanı veren yani maddi varlıkları borçlarını karşılayamaz durumda iken vefat eden kişinin ödeme aczi sebebi ile mirasçılarına borç miras bıraktığı belirleniyor ise Mahkeme tarafından Hükmen mirasın Reddedilmesine karar verilebilir.

Burada Mahkemenin Hükmen Reddi onaylamaması gibi bir hukuk işleyişi yoktur. Müteveffanın borçları yüksek maddi varlığı borçlardan düşük ise ve mirası borçlarını karşılayamaz durumda ise Mahkeme başvurulması halinde veya kendi resen takdiri ile Mirasın Hükmen Reddi Kararı verebilir.

Mirasın Reddi , Reddi Miras Nedir ?

Mirasçının kendi isteği yada Mahkemenin takdiri ile mirasçının mirası kabul etmemesi yani Vefat eden kişinin mirasını kabul etmemesi anlamına gelmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi kimleri kapsar ?

Mirasın Hükmen Reddi tüm mirasçıları kapsamaktadır. Kişi özelinde bir karar verilmemektedir. Mirasın hükmen reddine karar verildiğinde tüm mirasçılar için bu karar verilir.

Özel olarak müracat edilmişse ilgili mirasçılar adına hükmen red de verilebilmektedir ama çok sık görülmemektedir.

Mirasın Gerçek Reddi Kimleri Kapsar ?

Mirasın gerçek reddi Mahkemeye Mirası Reddetmek için başvurmuş olan mirasçıları kapsar, Mirasın Gerçek Reddi yani Reddi Miras için başvurmamış mirasçılar mirası kabul etmiş sayılırlar.

Mirasın Gerçek Reddi ve Mirasın Hükmen Reddi için başvuru süresi ne kadardır ?

Mirasın Gerçek Reddi yani mirasçının kendi isteği ve beyanı ile Mirası Reddetmesi için yasal süre vefatın mirasçı tarafından öğrenilmesini takip eden 3 takvim ayı süre kadardır. Bu süreden sonra Mirasın Gerçek Reddi davası açılamaz.

Birinci derece yakınlar ve Aynı adreste ikamet edenler vefatı , vefat günü öğrenmiş kabul edilirler ve Reddi Miras süresi vefat gününden bir gün sonra başlamış kabul edilir.

Uzak akraba olan mirasçılar ise vefatın kendilerine tebliğ edildiği gün itibarı ile 3 aylık mirasın gerçek reddi başvuru süresine sahiptirler.

Yani Mirasın Gerçek Reddi için başvuru süresi vefatın öğrenildiği tarihten itibaren en çok 3 aydır.

Mirasın Hükmen Reddi için kanunen bir zaman sınırlaması yoktur, Mahkeme dilediği zaman Mirasın Hükmen Reddi kararı verebilmektedir. Ayrıca mahkemeye de Mirasın hükmen reddi için başvuru yapılmasında da bir süre sınırlaması yoktur.

Mirasın Hükmen Reddi Dava Dilekçesi
Mirasın Hükmen Reddi Dava Dilekçesi

Mirasın Reddedilmesi için Hangi Tür Başvuru yapılmalıdır ?

Müteveffa nın borçları yüksek maddi varlığı düşük ise vakit kaybedilmeden Mirasın Gerçek Reddi başvurusu yapılmalıdır.

Bunun sebebi vefat sonrasında müteveffanın tüm mirasçıları reddi miras kararı verilmemiş ise mirasçı kabul edilirler ve müteveffa aleyhine açılmış devam eden ve yeni açılacak davalarda mirasçı olarak sorumluluk taşırlar.

Bu sebeple maddi borçları bulunurken vefat eden kişilerin borçları maddi varlıkları ile ödenemez durumda ise vakit kaybedilmeden Mirasın Gerçek Reddi Başvurusu yapılmalıdır.

Mirasın Hükmen Reddi başvurusu her zaman yapılabilir fakat yukarıda belirttiğimiz gibi Mirasın Reddi kararı verilmeden mirasa dahil borçlar üzerinde sorumluluk bulunacağından bu başvuru da yapılacaksa vakit kaybedilmemelidir.

Tercihen başvuru 3 ay içerisinde yapılacaksa Mirasın Gerçek Reddi , 3 aylık süre geçildiyse Mirasın Hükmen Reddi başvurusu yapılabilir durumdadır.

Müteveffanın borçları maddi varlığından az ise Mahkeme Mirasın Hükmen reddi kararı vermez, Mirasın Hükmen Reddi kararı için vefat eden kişinin borçlarının varlığından fazla olması yani mirasçılara borç miras kalıyor olması gerekmektedir.

Zaten mirasçıların da kendilerine borç kalmaması için Mirasın Reddi başvurusu yaptığı düşünüldüğünde hayatın olağan akışında miras olarak borç kalması durumunda mirasın reddi başvurusu yapılacağı nettir.

İnsanlar doğası gereği kendilerine borç kalmıyorsa mirası kabul etme eğilimindedir. Kimse kendisine miras kalacak maddi varlıkları yani zenginleşecekleri mirasları reddetme eğiliminde değildir.

Bazı özel durumlarda mirasçılar mirasın bir mirasçıya yada birkaç mirasçıya kalmasını sağlayabilmek adına Mirasın Gerçek Reddi başvurusu da yapabilmektedir. Bu sayede veraset ve intikal vergisi ödemesi üzerlerine bulunmaz ve ilgili maddi değerlerin şahıslarına tesciline gerek olmadan diğer mirasçılara kalması sağlanabilir.

Miras hukuğu oldukça düzenlidir fakat bir o kadar da karmaşıktır. Reddi Miras konuları değerlendirilirken hukuki danışmanlık alınması ve mirasın reddi sürecini bir Avukatın yönetmesi son derece sağlıklıdır.

Mirasın Gerçek Reddi , Reddi Miras Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Bu konuya Reddi Miras Davası Dilekçe Örneği yazımızda detaylı olarak yer verdiğimiz için bu yazıyı incelemeniz faydalı olacaktır.

Mirasın Hükmen Reddi Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Mirasın Hükmen Reddi Dilekçesi vefat eden kişinin son ikamet adresinin bağlı bulunduğu Adliyeyedeki Asliye Hukuk mahkemesine sunulmalıdır.

Dilekçe konusunda Mirasın Hükmen Reddi talebinde bulunduğunuz açık biçimde bir cümle ile ifade edilmelidir.

Üst Kısımda DAVALI Sıfatı ile kendinizi Müteveffa Sıfatı ile vefat eden ve Mirası reddedilme talebiniz olacak Miras bırakan kişiyi belirtmeniz yerinde olur.

Açıklamalar kısmında ise vefat tarihini , yakınlık derecenizi ve Mirasın Hükmen Reddi talebiniz olduğunu anlaşılır ifadeler ile madde yada paragraf biçiminde belirtiniz.

Sonuç ve istem kısmında ise Mirasın Hükmen Reddi Kararı verilmesini talep ettiğinizi saygı ile arz eden bir paragraf ile dilekçenizi tamamlayınız.

Dilekçenizi şahsen Mahkemeye sunabilirsiniz, Vekaleten yalnızca bir Avukat dilekçe sunabilir ve kendisi noterden avukatlık vekaletnemesi verilmiş olmalıdır.

Mirasın Hükmen Reddi Dava Dilekçesi

Mirasın Hükmen Reddi Davasını kişiler kendi adlarına , Velayeten evlatları adlarına veya Vasi olarak Vasisi oldukları kişi adına açabilirler.

Her mirasçı kendi adına ayrı dava açmak durumundadır.

Yalnızca bir dava içerisinde kişi kendisi ve evlatları için dava açabilir. Kendisi ve Mirasçı olacak evlatları için dava açacak kişiler DAVACI sıfatı ile kendi çocuklarını da isim soyisim ve tcno ile belirtmelidir ve parantez içerisinde Velayeten gibi bir ifade yazarak ilgili kişiler adına da dava açtığını belirtmelidir. Bu şekilde tek bir dosyada kendi ve çocukları adına Mirasın Hükmen Reddi Kararı için müracat edilmesi mümkündür.

Mirasın Reddi Davalarında velayeten başvuru yapıldığında özellikle boşanmış eş çocuklarında ve tüm çocuklarda Kayyım atanması gerekmektedir. Çocuğun menfaatinin aile tarafından gölgelenmediğinin tesbiti için tarafsız bir kayyım mirasın reddi hususunda velayeten işlem yapılan evladın maddi haklarının korunduğunu tespit ederek reşit olmayan çocuk hakkında karar verme görevini almaktadır. Kayyım mahkeme tarafından atanan bir kişidir. Kayyım murislerden biri veya aileden biri olamaz, aile ile kan ticari hukuki hiçbir bağı bulunmayan bir kişi belirlenerek Mahkeme tarafından atanmaktadır.

	TÜRKİYE CUMHURİYETİ ..............ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 


DAVACI  	: (KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ TCNO İKAMET ADRESİ YAZINIZ )

MÜTEVEFFA : (VEFAT EDEN VE MİRASÇISI BULUNDUĞUNUZ KİŞİNİN KİŞİSEL BİLGİLERİ TCKİMLİK NO VE SON İKAMET ADRESİNİ YAZINIZ.)

VEKİLİ 	: (VARSA AVUKATINIZIN İSİM SOYİSİM BARO VE BÜRO ADRES BİLGİLERİNİ YAZINIZ)

DİLEKÇE KONUSU : Mirasın Hükmen Reddi kararı verilmesi için başvurumuzun sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

	1- Müteveffa Sayın ................................................. 'ın mirasçıları arasında yer almaktayım. 
	
	2- Vefatı sonrasında Maddi Varlıkları ve Borçları değerlendirildiğinde ödeme aczi durumunda olduğu, yani maddi varlıklarının borçlarını karşılamadığı net biçimde ortadadır.

	3- Borca Batık durumda olan ve ödeme aczi net biçimde belirgin olan müteveffa kişiler için Mahkemeye müracat edilerek Mirasın Hükmen Reddi kararı verilmesinin talep edilmesi gerekmektedir.

	4- Mirasın Hükmen Reddi Kararı verilebilmesi için Sayın Mahkemenize müracat etme zaruretim hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : 

	Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlar ve Sayın Mahkemenizce Res'en takdir olunacak gerekçeler ile;

	Müteveffanın borca batık durumda olması ve ödeme aczi durumunda olduğu kesin olduğundan Mirasın Hükmen Reddi Kararı verilmesi ve resmi kayıtlara tescil edilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim. 


							Tarih :

							İsim Soyisim :

							İmza :


Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Bilgi Sistemi Üzerinde Türk Medeni Kanunu Metni PDF Dosya Türünde Erişim Linki. 605 ve 618 nolu maddeleri özellikle değerlendiriniz.: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Web Sitesi: https://www.adalet.gov.tr/

Scroll to Top