Kiracı Tahliye Kararına İtiraz Dilekçesi

Taşınmazın Tahliyesi Davası Nasıl Açılır?

Mal sahibinin kiracıya karşı, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde tahliye davası açabilir. Dava sonucunda, ilam icraya konularak, taşınmazın tahliyesi istenebilir. Aynı zamanda mal sahibi, kira süresinin bitmesi durumunda da direkt olarak, icra dairesi vasıtasıyla, taşınmazın tahliyesi istenebilir. “Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneği” başlıklı yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

Kiracının Evi Boşaltma Süresi Ne Kadar?

Kiracı tahliye süresi, kiracının kira kontratının bitimine 15 gün kala evi boşaltacağını bildirmesi ile başlar. Kiracının gayrimenkul sahibine evi boşaltacağını belirttiği tarihe uyması gerekir.

Taşınmaz mal kiralamalarında kiracının tahliyesi ancak bazı durumlarda mümkün olabiliyor. Kanunen tahliye için yine belirlenen sürelerde ihtarnamenin çekilmesi gerekiyor.

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Buna rağmen, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren kişi, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde; kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir.

Kiracının Karara İtiraz Etmesi İçin Kaç Günü Vardır?

Kiracı, 30 günlük süre içerisinde tüm takip masrafları da dahil olmak üzere tüm borcu ödemediği takdirde, 30 günün sonunda kiracının tahliyesi için İcra Mahkemesinde dava açılır.

Tahliye talepli icra takibi başlatıldıktan sonra kiracıya ödeme emri gönderilir ve borçlu kiracı, ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra 7 gün içerisinde itiraz edebileceği, itiraz etmeyecekse şayet 30 gün içerisinde kira bedelini ödemesi aksi takdirde tahliye edileceği yazmaktadır. Borçlu, 7 gün içerisinde itiraz ederse icra takibi durur, 30 gün içerisinde tüm takip masrafları da dahil olmak üzeri kira bedelini öderse tahliye edilemez.

Tahliye Davası Kaç Günde Sonuçlanmaktadır?

Tahliye davasında karar duruşması ile gerekçeli kararın yazılması ve hakim onayından çıkma süresi 30 gündür. Yukarıda yapılan açıklamalar, anlatılan dava aşamaları ile birlikte değerlendirme yapıldığında Tahliye davasının sonuçlanması için belirlenen süre davadan davaya değişiklik gösterecek olsa da 1 seneyi geçeceği söylenebilir.

Kiracı Tahliye Kararına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Mahkemeye sunacağınız dilekçede davalı (kiracı) olarak adınız, vatandaşlık numaranız gibi kişisel bilgileriniz haricinde her türlü yasal delile de yer vermelisiniz. Öte yandan, kiracı tahliye kararına itiraz dilekçesi ile ilgili tüm ayrıntılar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede örnek bir senaryo görebilirsiniz. Kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili değişiklikleri yapınız. İlgili örnek dilekçeyi word, pdf ve jpg formatlarında indirebilirsini.

Son olarak, bir avukattan da yardım almanızın, mahkeme süresince işinizi oldukça kolaylaştıracağını ve olası hatalarınızın önüne geçeceğini belirtmekte fayda var.

Kiracı Tahliye Kararına İtiraz Dilekçesi

        ...... İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE


DOSYA NO    : 20.. / ... Esas

DAVALI (KİRACI): Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...)

ADRES     :

DAVACI     :

KONU      : Tahliye kararına itiraz.

AÇIKLAMALAR:             
   1. Mülkiyeti .... ....’ye ait olan ve .... ili, .... ilçesi, .... Sokak, No: .... adresinde bulunan dairede .../.../.... başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca kiracı olarak oturmaktayım.
   2. Kira sözleşmesi süresinin .../.../.... tarihinde dolacağı da dikkate alınarak, ben ve kiralayan arasında .../.../.... tarihli yeni bir sözleşme ile söz konusu kira süresi aynı şartlarla tekrar uzatılmıştır.
   3. Diğer taraftan, kiralayan .... ...., kira sözleşmesi süresi uzatılmasına rağmen ..... İcra Müdürlüğünün .../...E. sayılı takip dosyası ile başlattığı takip dosyasından, tarafıma tahliye emri göndermiştir. Söz konusu tahliye emri .../.../.... tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir. Ancak, ben ve kiralayan arasında yapılan sözleşme ile kira süresi uzatılmış olduğundan kiralayanın başlatmış olduğu icra takibine itiraz etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 2004 S. K. m. 274 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: .../.../.... tarihli kira sözleşmesi, tahliye emri, tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah ettiğim nedenlerle, tahliye emrine yapmış olduğum itirazımın kabulü ile tarafım hakkında başlatılmış olan icra takibinin durdurulması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. .../.../....


                             Ad Soyad
                               İmza
www.dilekceornegi.com
Scroll to Top