Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu

Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı kazanmak için yapacak oldukları başvurularda bir başvuru dosyası hazırlanmaktadır ve hangi tür başvuru yapılırsa yapılsın, bu dosyada olması gereken en önemli evrak Türk vatandaşlığı başvuru formu olarak belirtilmiştir. Yapılacak olan başvurunun türüne göre, formlar şöyle kategorilendirilmiştir:

 • VAT-1: 18 Yaşını Tamamladıktan Sonra Yurt dışından Doğuma İlişkin Başvuru / Beyan Formu
 • VAT-2: Türk Vatandaşlığının Doğum Yeri Esasına Göre Kazanımı Başvuru Formu
 • VAT-3: Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanımı Başvuru Formu
 • VAT-4: Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanımı Başvuru Formu
 • VAT-5: Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanımı Başvuru Formu
 • VAT-6: Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanımı Başvuru Formu
 • VAT-7: Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme Yoluyla Kazanımı Başvuru Formu
 • VAT-8: Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı İle Kazanımı Başvuru Formu
 • VAT-9: Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni Başvurusu Formu
 • VAT-10: Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı İle Kaybetme Başvurusu Formu
 • VAT-11: Türk Vatandaşlığını Kazanmak İsteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Uyruklulara Ait Başvuru Formu

Yazımızın sonunda, tüm formları pdf biçiminde ayrı ayrı bulabilir ve dilediğiniz formu indirebilirsiniz.

Türk Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşlığı başvurusu yapabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Gerekli şartları, aşağıda maddelendirilmiş halde görebilirsiniz:

 • Başvurular Türkiye Cumhuriyeti içinde, başvuru sahibinin yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe yapılmaktadır. Yurt dışında ise dış temsilciliklere (Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları ve Büyükelçilikleri) bizzat veyahut bu hakkın kullanılmasına ilişkin verilmiş özel vekâletname ile yapılır. Kargoyla ya da posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmemektedir.
 • 18 yaşın altındaki (ergin olmayan) kişilerin veya ayırt etme gücünden yoksun durumdaki kişilerin Türk vatandaşlığıyla ilgili başvuruları velileri ya da vasileri tarafınca yapılır.
 • Müracaat ve başvuru işlemlerinde yabancı uyruklu kişinin kimlik numarası esas alınmakta.
 • Başvuru tarih olarak yabancı kişinin form dilekçesinin müracaat makamı tarafınca evrak kaydına alındığı tarih baz alınmakta.
 • Yabancı devlet makamlarınca verilmiş olan resmi evrakların tasdik işlemleri Nüfus Hizmetler Uygulama Yönetmeliği 59 no.lu maddeye göre yapılır.
 • Türk vatandaşlığı kazanmayı isteyen yabancı uyruklu kişilerin başvuru sırasında ibraz edeceği, yabancı devlet makamlarından alınan diploma ya da pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli  olması ve noter tasdiği yapılması gerekmektedir.
 • Gerekli görüldüğü durumda ikamet tezkerelerinin aslına uygunluk tasdiki, il müdürlükleri tarafından da yapılabilir.
Türk Vatandaşlığı Başvuru Sorgulama

Türk vatandaşlığı başvurusunu internet üzerinden sorgulamak için ziyaret edebileceğiniz 2 adres bulunmaktadır. Bunlardan ilki e-Devlet sistemiyken ikincisi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüdür. e-Devlet’ten giriş yapmanız durumunda dahi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün vatandaşlık sayfasına yönlendirme yapılmaktadır. Dolayısıyla direkt olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün vatandaşlık sorgulama sayfasını buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalıdır?
 • Başvuru formunun elektronik ortamda, büyük harflerle, Arial fontuyla ve 8 punto ile doldurulması gerekir. Elektronik ortamda doldurmanın mümkün olmadığı durumlarda ise tükenmez ya da dolma kalem ile doldurulur.
 • Birden fazla ad ya da soyad bulunması durumunda herhangi bir kısaltma yapılmaz. Ad ve soyad aynı şekilde yazılır.
 • Kimlik bilgileri kısmı, usulüne göre onaylı kimlik belgelerinin Türkçe dilinde tercümelerine uygun şekilde doldurulmalıdır.
 • “Türkçe Adı” ve “Türkçe Soyadı” alanları, başvuru sahibi yabancı kişinin Türkçe ad ve Türkçe soyad istediği taktirde doldurulmaktadır.
 • Başvuru sahibi, mevcut ad ve soyadını muhafaza etmek istediği takdirde, bu ad ve soyad Türkçe dili yazım kurallarına uygun şekilde yazılır.
 • Kişinin çocuk sayısının üçten fazla olması durumunda ikinci form kullanılır. Bu formda sadece çocuk alanı doldurulup imzalanır.
 • Başvuru formunun doldurulmasında herhangi bir alan yeterli olmaz ise ikinci form kullanılır ve bu formda sadece o alan ilave olarak doldurulup imzalanır.
 • “Yabancı Adı” ve “Yabancı Soyadı” alanları, yabancı devlet vatandaşlığı kazanma sırasında yabancı ad ile soyad alınmış ise doldurulmaktadır.

Not: Türk vatandaşlığı başvuru işlemlerinde, verilen bilgilerin eksik olması ya da okunamaması ve imzasız olması gibi hallerde form işleme alınmamaktadır. Öte yandan, Türk vatandaşlığı işlemleri sırasında sahte bir belge kullanan kişinin, Türk vatandaşlığına ilişkin kazanımı iptal edileceği gibi Türk Ceza Kanunu madde 204 uyarınca iki yıldan beş yıla kadar değişebilen hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

2. Not: Aşağıda görebileceğiniz tüm Türk vatandaşlığına geçiş başvuru formları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından edinilmiştir.

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sayfasına giderek diğer tüm önemli detaylara ulaşabilir ve başvuru esnasında temin etmeniz gereken belgeleri görebilirsiniz.

Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. Euroasia Global Visa Services. Türkiye Vatandaşlık Başvurusu Formu.
 2. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Vatandaşlık İle İlgili Formlar.
Scroll to Top