Anahtar Teslim Tutanağı Örneği

Anahtar teslim tutanağı örneği kiracı ve kiraya veren arasında kiracılığın sonunda anahtarın geri iadesi esnasında imzalanan bir tutanaktır. Genel olarak karşılıklı anlaşma ile tamamlanan ve usulünce teslim edilen gayrımenkul anahtarlarında düzenlenmediği gözlemlenmektedir. Fakat sonradan çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilebilmesi adına her iki tarafında güvencesi için Anahtar Teslim Tutanağı düzenlenmesi tavsiye edilmektedir.

Anahtar Teslim Tutanağı Nedir ?

Anahtar Teslim Tutanağı bir anahtarın bir kişiden başka bir kişiye teslim edildiğini her iki tarafında kabul ve beyan ettiği bir tutanaktadır. Hukuken kabul edilen bir belgedir. Genel olarak kiracılığın sonunda düzenlendiği gözlenir.

Kiralamanın başında da bir anahtar teslimi yapılmaktadır fakat genel hayatın olağan akışında kira kontratı imzalanmasını takiben kiracıya anahtarın gayrımenkul sahibi tarafından teslim edildiği varsayılmaktadır. Gerçek hayatta da durum bundan ibarettir kiracı kira kontratı yaparak depozit ve kira ödemesini yaptığında gayrımenkulün anahtarını alır ayrıca bir anahtar teslim tutanağının düzenlenmesine gerek yoktur. Kiralanan gayrımenkulün anahtarı kiracılığın başladığı anda kiracıya teslim edilmiş kabul edilir.

Genel olarak bu yazımızda kiracılık döneminin bittiği ve gayrımenkulün sahibine anahtarın iade edildiğinin tescili için düzenlenmektedir.

anahtar teslim tutanağı örneği
anahtar teslim tutanağı örneği

Ne anlama gelir ?

Gayrımenkul sahibi tarafından teslim alındığı ve kiracı tarafından teslim edildiği beyan edilmekte olan Anahtar Teslim Tutanağı ile kiracının gayrımenkulün anahtarını belirli bir tarihte mal sahibine iade ettiğinin tescili anlamına gelir.

Bu tarihten sonra kiracının gayrımenkulü kullanmayacağı anlamı tam olarak taşıdığı söylenemez, Bu tutanak yalnızca anahtarın gayrımenkul sahibine teslim edildiğinin beyanı anlamına gelir. Kiracının başka bir anahtar kullanarak gayrımenkule girmeyeceği veya gayrımenkulü kullanmayacağı anlamına gelmemektedir.

Bu tutanak yalnızca gayrımenkulün anahtarının mal sahibine verildiği ve bunun her iki taraf tarafından kabul ve beyan edildiği anlamına gelmektedir.

Bunun dışında herhangi bir hukuki anlam yüklenmemelidir çünki anahtarın teslim edilmiş olması kullanım durumunu veya mali yükümlülükleri sınırlandıran bir oldu değildir, kiracının maddi ödeme durumu ve gayrımenkulü kullanmayı sürdürme sürdürmeme durumu anahtarın tesliminden tamamen bağımsız konulardır.

Anahtar Teslim Tutanağının düzenlenmesi kiracı açısından bir güvencedir, mal sahibi gayrımenkulün anahtarı teslim edilmediği iddaasında bulunamaz ve gayrımenkulün içine giremediği veya kapısını açtırmak için hukuki süreç ve maliyet üstlendiği iddaasında bulunamaz. Kiracı muntazam şekilde anahtarı teslim ederek kiracılık vazifesini sonlandırdığını bu belge ile ispatlayabilir. Bu belge yalnızca gayrımenkulün anahtarının mal sahibine verildiği anlamına gelir, bunun dışında herhangi bir hususun ispatı veya dayanağı olarak değerlendirilmez. Kiracı mal sahibi ilişkisinin diğer maddi ve kullanım boyutları ayrı konulardır.

Ne zaman düzenlenir ?

Kiracının gayrımenkul anahtarını mal sahibine teslim ettiği zaman düzenlenir.

Hangi bilgileri içermelidir ?

Kanunden belirtilmiş bir şekil ve içerik şartı yoktur fakat genel hukuki tescil vasfı taşıması açısından asgari olarak aşağıdaki bilgileri taşıması yerinde olur;

Kiracının kişisel bilgileri , mal sahibi kişisel bilgileri , gayrımenkulü tanımlar bilgiler , kiracılık ilişkisinin başladığı ve bittiği tarihi , gayrımenkulün boşaltıldığı tarihi , gayrımenkulün kontrat şartlarına uygun biçimde geri teslim edildiği ve anahtarlarında mal sahibine teslim edildiğini açıklar bir tutanak olarak yazılması yerinde olur.

Kiracı ve mal sahibi tarafından ıslak imzalı olarak 2 nüsha olarak düzenlenerek iki tarafa da bir kopya verilmesi sağlıklı olacaktır.

Ayrıca bir emlakçı vasıtası ve şahitliğinde imzalanıyorsa şahit sıfatı ile emlakçı meslek mensubunun da ismi yazılarak imzalaması hukuken şahitlik tanımı için yeterlidir.

Kanunen bir şahit zorunluluğu yoktur fakat şahit varsa imzalaması yerinde olur.

Anahtar ne zaman teslim edilir ?

Hayatın olağan akışında gayrımenkul anahtarı kiracının kiraladığı gayrımenkulü boşalttığı tarihte teslim etmesi beklenmektedir.

Bu sayede gayrımenkule mal sahibi erişebilecek ve kendi tasarrufuna göre isterse kiralayabilecek , isterse satabilecek , isterse kullanabilecektir.

Kiracılık bir gayrımenkulü belirli bir ücret karşılığında kullanabilme hakkının satınalınması olarak değerlendirilmelidir ve bu süre bittiğinde mal sahibi tekrar bu gayrımenkul ile ilgili tasarruf hakkını kullanabilmektedir.

Anahtar Teslim Tutanağı İmzalanmalımıdır ?

Evet kiracını anahtarı teslim ettiğini tescil etmek adına bu tutanağı düzenlemek istemesi makuldür, anahtarı teslim ettiğini tescil etmek ve mal sahibinin de anahtarı aldığını kabul etmesini imza altına almak isteyebilir hakkıdır, makuldür ve hukuken güvencelidir.

Bu sayede mal sahibi anahtarı teslim almadığını ve herhangi bir şekilde mağdur olduğunu iddaa edemez, gayrımenkul anahtarının kendine teslim edildiğini kabul ve beyan etmektedir.

Anahtar Teslim Tutanağı İmzalanmasa da olurmu ?

Karşılıklı bir anlaşmazlık yoksa , kira kontratı bitmiş ve kiracı tarafından muntazam şekilde anahtar iade edilmişse, kimsenin bir itirazı ve bir talebi yoksa, tüm maddi sorumluluklar yerine getirildiyse herhangi bir sakınca bulunmaz.

Anahtar Teslim Tutanağı nın Anahtarın teslim edildiğinin hukuki olarak ispatını sağlamasının dışında herhangi bir kıymeti yoktur. Anahtarın teslim edildiğini belgelemesinin dışında herhangi bir genişletilmiş hukuki beyan içermiyorsa herhangi ek bir bağlayıcılığı yoktur.

Mal Sahibi anahtar teslim tutanağını imzalamak istemez ise ne yapılmalıdır ?

Anahtarın teslim edilmesi kiracı açısından bir zorunluluktur, yani kiracı bir konutu kiraladığı zaman anahtarı alır ve kiracılığı bitince iade eder, çünki hayatın olağan akışı gereği kendi güvenliği için kilitleri değiştirir ve yeni anahtarlar mal sahibinde yoktur, mal sahibinin gayrımenkulüne girebilmesi için kiracı tarafından yaptırılmış olan anahtarlara ihtiyacı vardır.

Tekrar etmek gerekirse kiracının anahtarları kiracılığı bittiğinde iade etmesi zorunludur, iade etmezse hukuki sorumluluğu başlar ve mal sahibinin ziyanını tazmin etmesi gerekli olabilir.

Bu sebeple kiracı kiralama süresi bitince anahtarları iade eder ve mal sahibinin herhangi bir itirazı yoksa kiracının anahtarları iade ettiği varsayımı kabul edilir.

Mal sahibi anahtar teslim tutanağını imzalamak istemezse ve herhangi bir başka anlaşmazlık yoksa varsa bir şahit veya emlakçının şahitliğinde mal sahibine anahtarların teslim edildiğini tutanak olarak imzalamak yeterli olur. Bu belgede mal sahibinin anahtar teslim tutanağı imzalamadığı fakat anahtarın teslim edildiği beyan edilerek imzalanmalıdır, hukuki güvence açısından birinci ve ikinci derece yakın olmayan ve konuya gerçekten gözleri ile şahit olmuş olan iki kişi tarafından mal sahibinin nezaretinde imzalanması yetinde olur.

Anahtarını almış olan bir mal sahibinin Anahtar Teslim Tutanağı imzalamadığı pek görülen bir nokta değildir.

Kiracılığın bitişinde hukuki güvence için neler yapılmalıdır

İlk önce konutlarda en az 1 işyerlerinde en az 2 ay önce mal sahibine kira kontratının fesih edildiği ve kiralamanın biteceği bildirilmelidir. Bir yıllık kira kontratlarında dahi 1 ay 2 ay sonra çıkıldığı tercihen yazılı olarak bildirilmelidir ve mal sahibinin de bildirildiğini kabul ettiği beyanı alınmalıdır.

Kira kontratının karşılıklı uzlaşma ile bitirildiği bir protokol yazılarak imza altına alınmalıdır.

Anahtar teslim tutanağı karşılıklı olarak imzalanmalı ve anahtar iade edilmelidir.

Mal sahibinin gayrımenkulü fiziken incelemesi temin edilmelidir.

Telefon Elektrik su doğalgaz internet alarm ve benzeri tüm abonelikler kapatılmalıdır ve ödeme dekontları muhafaza edilmelidir.

Kira kontratı tahliye taahütnamesi kira kontratı fesih protokolü anahtar teslim tutanağı muntazam şekilde muhafaza edilmelidir.

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği

Genel talep üzerine anahtar teslim tutanağına ek olarak kiracı ve kiraya veren beyanları ve karşılıklı ibraname içerecek biçimde bir tutanak olarak Anahtar Teslim Tutanağı Örneği ni aşağıda bulabilirsiniz.

Bu belge ile karşılıklı borç alacak ilişkisi ve kontratın sonlanması ile ilgili beyanlar ve karşılıklı ibraname de içeren bir anahtar teslim belgesi düzenleme olanağınız olacaktır.

Şahit ile imzalanıyorsa şahit başlığı atarak elyazısı ile isim soyisim imza ve tarih yazması yeterlidir.

Nasıl düzenleneceği hakkında kısa bir bilgilendirme ;

KİRACI başlığına kiracı , MAL SAHİBİ başlığında kiraya veren kişinin kişisel bilgileri yazılmalıdır.

Kiracının beyanı okunarak düzenlenmelidir, Mal Sahibi beyanı okunarak düzenlenmelidir ve karşılıklı olarak iki kopya olarak imza altına alınmalıdır.

			ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI ve İBRANAME 

KİRACI : 
	İSİM SOYİSİM / ÜNVAN: 
	TC KİMLİK NO / VERGİ NO : 
	İKAMET ADRESİ : 
	TELEFON :
KİRAYA VEREN (MAL SAHİBİ) : 
	İSİM SOYİSİM / ÜNVAN: 
	TC KİMLİK NO / VERGİ NO : 
	İKAMET ADRESİ : 
	TELEFON :
KİRALANAN GAYRIMENKUL : 
	AÇIK ADRESİ  :
	TÜRÜ :
	KULLANIM AMACI : 
KİRA KONTRATI BİLGİLERİ : 
	KİRALAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ : 
	KİRALAMA BİTİŞ TARİHİ : 
	
	KİRACININ BEYANI : 
	Yukarıda belirtilen gayrımenkulü kendi rızam ile kiraladığımı, yukarıda belirtilen kontrat başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kiraladığımı, Kira kontratı ve Kat malikleri kanunu uyarınca kiracı olarak kullandığımı ve kontrat bitiş / kira kontratı fesih protokolü ile kiracılığımı noktaladığımı, Kiracı olarak tüm maddi borçlarımı vaktinde ve eksiksiz olarak ödediğimi, Kiralama süremin bittiği tarihte gayrımenkulün anahtarını mal sahibine teslim ettiğimi, gayrımenkulün kendisini mobilya ve demirbaşlarını zarar vermeden muntazam şekilde kullandığımı ve iade ettiğimi, üzerime olan tüm abonelikleri kapattığımı ve tüm borçlarını ödediğimi ve sonradan çıkabilecek kontrat bitiş tarihine kadar olan faturalarını ödeyeceğimi, depozito tutarım olan ................................................................... tutarını iade aldığımı, herhangi bir borç veya alacağım kalmadığını, mal sahibini gayrıkabili rücü olarak tamamen ibra ettiğimi kabul ve beyan ederim.

						Tarih : 
		Kiracı (KİRALAYAN) Adı  Soyadı :
						İmzası : 								
	MAL SAHİBİNİN (KİRAYA VERENİN) BEYANI :
	Yukarıda belirtilen kiracıya gayrımenkulümü belirtilen kontrat ve süresi ile kendi rızam ile kiraladığımı , belirtilen kontrat bitiş / kira kontratı fesih protokolü tarihinde kontratın sonlandığını , Kiracının tüm maddi borçlarını vaktinde ve eksiksiz ödediğini, şahsına ait abonelikleri kapattığını ve borçalarını ödediğini , kiracının usulüne uygun biçimde kiracılığını bitirdiğini tarafıma bildirdiğini,  gayrımenkulün anahtarını kiralama bitişi tarihinde teslim aldığımı , gayrımenkulü fiziken kontrol ettiğimi , tüm mobilya ve demirbaşların yerinde ve kusursuz olduğunu , kiracıdan herhangi bir maddi borç veya alacağımın kalmadığını , kiracılığından memnuniyet duyduğumu ve herhangi bir şikayetimin bulunmadığını , kiracıyı gayrıkabili rücü olarak tamamen ibra ettiğimi kabul ve beyan ederim.
	
						Tarih : 
	Mal Sahibi (KİRAYA VEREN) Adı Soyadı :
						İmzası :   

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Bilgi Sistemi üzerinde Kat Mülkiyeti Kanunu Metni Erişim linki pdf metin dosyası: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.634.pdf,

Scroll to Top