Komşu Şikayet Dilekçesi

Komşu Şikayet

Apartman Gürültü Yönetmeliğine göre; mesai günlerinde öğlen vakitlerinde, öğle istirahatı adı altında saat 13.00 ile 15.00 arasında ve geceleri saat 19.00 ile 07.00 arasında gürültü yapılması, pazar günü ve resmi tatil günleri tüm gün boyunca istirahat vakti olarak kabul edilmesi nedeniyle tüm gün boyunca gürültü yapılması yasaktır.

Gürültü Şikayet Hattı

Gürültü yapan komşuya dava açmak dışında “Alo 181 Çevre ve Şehircilik Hattı” üzerinden de şikayetinizi belirtebilirsiniz. Şikayet hattına 181’i arayarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, gürültü şikayetlerinin yanı sıra hava, su, toprak ve atık kirliliği gibi çevresel şikayetlerinizi de ilgili birimlere ileten Alo 181 Çevre ve Şehircilik hattına bildirebilirsiniz. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 Hattının bilgi/şikayet başvuru formuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

Komşu Şikayet Davalarında Görevli Mahkeme Hangisidir?

“Komşu Şikayet” alt başlığında değindiğimiz, belirlenen istirahat süreleri içerisinde gürültü yapılması sonucunda yasağa uymayan komşular, Sulh Hukuk Mahkemesine şikayet edilebiliyor. Dava sonucunda gürültü niteliğine göre farklı yaptırımlar uygulanıyor. Bunlardan bazıları; para cezası verilmesi, hapis cezası ya da kat mülkiyetinin devri mecburiyeti olarak sıralanabilir.

Komşu Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Komşunun gürültü yapması ve kendisine yapılan ikazlara rağmen gürültü devam ediyorsa kişinin, komşuyu şikayet etme hakkı doğmaktadır. Tabii böyle durumlarda olayın ayrıntılı olarak anlatıldığı ve mümkünse tanık beyanlarının da yer aldığı bir dilekçe yazılmalıdır. Aşağıdadan komşu şikayet dilekçesi örneğine hem word hem pdf formatında ulaşabilirsiniz.

Not: Komşu şikayetinizle ile ilgili tüm ayrıntılar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede örnek bir senaryo görebilirsiniz. Kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili değişiklikleri yapınız. Ayrıca bir avukattan da yardım almanız, dava süresince işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Komşu Şikayet Dilekçesi
         ....... CUMHURİYET BAŞSAVCLIĞINA


DAVACI: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...)

ADRES :

DAVALI:

ADRES :

KONU : Gürültü yapan komşunun cezalandırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR:
   1. Şüpheli komşu, ......... adresinde ikamet ettiğim dairenin bir üst katında oturmaktadır.
   2. Şüpheli, özellikle geç saatlerde evinde yüksek sesle müzik dinlemesinin yanı sıra televizyonun sesini çok yükseltmesinden ötürü gürültüye sebep olmaktadır. Komşuluk hukuku çerçevesinde kendisini defalarca uyarmama rağmen, bu tavrından vazgeçmemiştir (EK 1).
   3. Bu durum okula gitmekte olan çocuklarımın da uykusuz kalmasına sebep olduğu gibi sağlıklarını da bozacak bir hal almıştır. Apartmanımızda bulunan diğer apartman sakinleri de bu durumdan rahatsızlık duymaktadırlar.
   4. Tüm bu sebeplerden gürültü yapan komşunun cezalandırılması için Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğu hâsıl olmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER: 5237 S. K. m. 183 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Tanık beyanları ve sair tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilen nedenlerle, gürültü yapan komşunun 5237 sayılı kanunun 183. maddesi çerçevesinde cezalandırılmasını saygılarımla arz ederim. .../.../....


                          Davacı Ad Soyad
                               İmza

EKLER:
1. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
2. Bir adet onaylı vekaletname örneği
www.dilekceornegi.com
Scroll to Top