TOKİ Başvuru Dilekçesi Örneği

TOKİ Nedir?

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı altında faaliyetlerini yürüten ve 1984’te kurulan TOKİ’nin amacı, dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. Yazımızın devamında bu projeden faydalanmak için gereken şartları ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ alt gelir grubu için oldukça kapsamlı bir başvuru şartları listesi hazırlamıştır. Başvuru şartları şunlardır:

 • T.C. vatandaşı olması,
 • Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
 • Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
 • Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
 • Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
 • Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500  TL olması gerekmektedir. Ayrıca İstanbul ilinde gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.),
 • Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan; şehit Aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin (1. kategori), en az %40 engelli vatandaşların (2. kategori), emekli vatandaşların (3. kategori), diğer alıcı adayların (4. kategori) başvuruları özel olarak 4 ayrı kategoride kabul edilmektedir.

TOKİ Kura Çekimlerinde Kimlere Öncelik Verilmektedir?

TOKİ kura çekim işlemlerinde öncelik belirlenen kategoriler şunlardır:

 1. sırada şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin konutları.
 2. sırada engelli vatandaşlarımızın konut alma hakkı ve konut belirleme kurası.
 3. sırada emekli vatandaşlarımızın konut alma hakkı ve konut belirleme kurası.
 4. sırada diğer başvuru sahiplerinin konut alma hakkı ve konut belirleme kurası.
Bir Hak Sahibi Birden Çok Konut Alabilir mi?

Proje bazında kurulan komisyonca takdir edilen arsa ve bina değerinin TOKİ tarafından belirlenecek konut fiyatından yüksek çıkması durumunda, bu hak sahiplerine tespit edilen değere denk gelecek sayıda konut verilebilmesi için gerekli düzenleme İdarece yapılmaktadır.

TOKİ Oturma Koşulu ve Devir İşlemleri

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Öte yandan, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup,   alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

TOKİ Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • Kimlik fotokopisi,
 • Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”,
 • Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu (en az % 40 engelli olduğuna ilişkin),
 • Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan “Emekli Kimlik Belgesini” veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazı,
 • TOKİ başvuru formu.

Not: Toki başvuru dilekçesi adı altında sunulan başvuru formları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırlamış olduğu resmi form olarak TOKİ’nin internet sayfasından edinilmiştir. TOKİ hakkında daha detaylı bilgi için yazının sonunda yer alan bağlantılara göz atabileceğiniz gibi buradaki bağlantıdan da TOKİ’nin ana sayfasına giderek ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

TOKİ Başvuru Dilekçesi/Formu Örneği

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ. Başvuru Şartları.
 2. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ. Sıkça Sorulan Sorular.
Scroll to Top