İlkokul Nakil Dilekçesi Örneği

İlkokul Nakil Dilekçesi Örneği öğrencinin farklı bir okula nakil yapılabilmesi için sunulması gereken dilekçe örneğidir. İlkokul öğrencileri yetişkin olmadıkları için dilekçeleri velileri veya vasileri tarafından şahsen nakil yapılacak ilköğretim okulu müdürlüğüne şahsen sunulmalıdır.

İlkokul Nakil işlemi nasıl yapılır ?

İlkokul Nakil Dilekçesini kaleme aldığımız dönemde mevzuata göre nakil yapılmak istenen okula yazılı müracat ederek başvuru yapılması gerekmektedir.

Nakil yapılması istenilen okul ilgili sınıfta boş kontenjanı bulunuyorsa yazılı olarak onay verecektir, bu onay yazısı ile beraber halen kayıtlı olunan okula müracat edilerek kaydın yeni okula alınması mümkün olabilecektir.

Başvuru öncesinde önce nakil yapılması istenilen okul müdüriyeti ile başvuru ve kontenjan durumu görüşüldükten sonra eski okulun da bilgi ve onayı alınması maksadı ile sınıf öğretmeni ve müdüriyet ile görüşerek olurunun alınması yerinde olacaktır.

İlkokul nakil işlemindeki çekinceler

İlkokul öğrencileri genellikle 6 10 yaş arası küçüklerimizdir ve yeni bir sosyal ortama katılma konusunda çekinceleri olabilmektedir. Bu sebeple zorunlu bir nakil işlemi yapılacaksa dahi eğitim öğretim yılı yaz tatilleri bitmeden yeni eğitim öğretim yılı başlamadan nakil işleminin tamamlanması hedeflenmelidir, zorunlu haller dışında yıl içerisinde öğrenci nakli çok makul değildir.

Yıl ortasında zorunlu nakil yapılması durumunda çocuğun eski arkadaşları ile kurduğu sosyal ilişkinin kopması karşısında caresizlik ve yalnızlık hissetmesi kaçınılmaz olabilmektedir ve yeni sınıfta belirli arkadaş grupları oluşmuş olacağından yeni sınıfına adapte olmasında güçlükler yaşayabilmektedir.

Bu sebeple eski okul ve yeni okul öğretmenleri ve pedagog tavsiyelerine uyumlu hareket edilmesinde büyük fayda vardır.

ilkokul nakil dilekçesi örneği
ilkokul nakil dilekçesi örneği

İlkokul Nakil Dilekçesi nasıl yazılır ?

İlkokul nakil dilekçesi öğrencinin velisi tarafından Türkçe ve dilbilgisi kurallarına ve dilekçe yazım kurallarına uyumlu biçimde yazılır.

Hitap makamı nakil yapılması istenilen yani yeni kayıt olması düşünülen okulun müdüriyet makamı olmalıdır, dilekçe müdüriyete şahsen teslim edilmelidir ve makul süre içerisinde yanıt beklenmelidir.

Dilekçe Konusu olarak Velisi bulunduğum öğrencinin okulunuza nakil isteminin sunulmasından ibarettir gibi bir konu yeterli olacaktır.

Dilekçe metninde kesin bir yapı ve şablon yoktur fakat öğrencinin kimlik bilgileri eski okul sınıf şube bilgileri yer almalıdır ve dilekçe içerisinde çocuğun sürekli ikamet adresi belirtilmelidir.

Veli yada Vasi tarafından şahsen ıslak imzalı olarak ilgili okul müdüriyetine herhangi bir resmi iş gününde teslim edilmelidir, resmi yanıt verme süresi 30 gün olup genellikle ilköğretim okulu müdüriyetleri başvurulara daha kısa sürede yanıt vermektedir.

İlgili okulun kontenjanı bulunmaması halinde başvurunun reddedilebileceği gözönüne alınmalıdır, Devlet okulları genellikle tam kapasite dolu olarak eğitim öğretim hizmeti vermektedir.

İlkokul Nakil Dilekçesi Örneği

Aşağıda örneğini sunmuş olduğumuz İlkokul Nakil Dilekçesi Örneği taşındığı yeni konutu eski okula çok uzakta olduğu için ikametine daha yakın bir ilkokula nakil talebi bulunan bir veli için yazılmış bir dilekçedir. Sizde dilekçenizi düzenlerken nakil talebinizi de belirtmeyi unutmayınız.

Yeni okulda belirli bir sınıf şube yada sınıf öğretmeni talebiniz olacaksa bu talebinizi de metin içerisinde eklemeyi unutmayınız.

Unutulmamalıdırki velinin luzumlu görmesi nakilin yapılmasını şart koşan bir durum değildir , yeni okulun ikamet adresinize hizmet verebiliyor olması , okulun kontenjanının müsait olması , okul müdüriyetin başvurunuzu olumlu karşılaması ve İlçe İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin onaylaması ile mümkün olabilecek ve mevzuat kapsamında tamamlanabilecek bir işlemdir.

Her ilkokul nakil başvurusu kabul edilmediği gibi tamamı da reddedilmez, mümkünse yaz tatili esnasında başvuru yapılarak onay alınması faydalıdır. Ayrıca okulların kontenjanları sınırlıdır ve daha çok alttan gelen kendi öğrencileri kontrenjanları genellikle doldurmaktadır bu sebeple nakil için birkaç alternatif okul ile irtibata geçmeniz lehinizedir, bu işlemler son günlere ve yaz sonlarına bırakılmamalı mümkünse eğitim yılı bittiği anda müracat edilmelidir.

Tüm işlemlerde olduğu gibi kontenjanlarda da önce başvuranın işlemi daha önce yapılacaktır, bu sebeple erken hareket ediniz.


		Türkiye Cumhuriyeti ........................ İlkokulu Müdürlüğüne 

	Dilekçe Konusu : Velisi bulunduğum öğrencinin okulunuza nakil isteminin sunulmasından ibarettir.

Öğrenci Kişisel Bilgileri : 

Tc Kimlik No : 

Adı Soyadı : 

Baba Adı :

Anne Adı : 

Doğum Tarihi ve Yeri : 

İkamet Adresi  :

Eğitim Bilgileri : 

Kayıtlı Olduğu İlkokul : 

Öğrenci Numarası : 

Sınıfı Şubesi : 

Sınıf Öğretmeni : 

Okul Müdürü : 

Veli İletişim Bilgileri : 
Telefon : 
Eposta : 

	
	Yukarıda kişisel bilgileri ve eğitimini sürdürdüğü okul bilgilerini sunmuş olan öğrencinin velisiyim. İş adresime daha yakın olduğu için taşınmış olduğumuz konut hali hazırda kayıtlı olduğu ilköğretim okuluna çok uzak (24 km) olduğu için oğlumuz / kızımız her gün 2 saat civarında ulaşım süresi geçirmektedir. Bu durum çocuğun yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

	Yeni ikamet adresimiz okulunuza yürüme mesafesi olduğundan okulunuzda eğitim görmesinin çocuğun yaşam kalitesi açısından son derece faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu sebeple oğlumuz / kızımızın okulunuza nakil yapılarak eğitimini okulunuzda sürdürmesini talep etmekteyim.
	
	Gereğinizi saygılarımla arz ederim.		
							Tarih :
							Veli İsim Soyisim  :
							İmza : 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı EOkul Sistemi Giriş Sayfası Erişim Linki : https://eokulyd.meb.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Elektronik Devlet Hizmetleri Edevlet Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi Erişim Linki : https://www.turkiye.gov.tr/ogrenci-bilgi-sistemi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Edevlet sistemi üzerinde sunulmakta olunan tüm hizmetlere erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-bakanligi

İlköğretim okullarında şube değişikliği için ayrı bir yazımız bilginize sunulmuştur , ilgili yazıya İlkokul Şube Değişikliği Dilekçesi sayfamızdan erişim sağlayabilirsiniz.

Scroll to Top