İlkokul Şube Değişikliği Dilekçesi

İlkokul öğrencilerin temel dil fen ve sosyal bilimler eğitimi aldıkları ve eğitime adapte oldukları eğitim kurumlarıdır. Anasınıfı eğitimi gören çocuklar ilkokula kayıt olurlar. Devlet ve Özel okul olarak iki seçenek varır, devlet okulları ücretsizdir ve hiçbir okula kaydı bulunmayan öğrenciler ikametlerine en yakın boş ilkokula resen kaydedilirler, veliler süresi geçmeden Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak farklı bir okula nakil isteyebilirler.

Bu sebeple ilköğretim yaşına gelen çocuklar varsa anasınıfı okudukları okulun birinci sınıfına yoksa ikamet noktalarına yakın müsait ilköğretim okulu 1. sınıfına otomatik olarak kaydedilirler. Burada velinin bir işlem yapmasına gerek yoktur ve edevlet üzerinden takip de edebilirler.

Daha sonraki adımda ilköğretim okulu yeni birinci sınıf öğrencilerini okul birinci sınıf mevcudununa göre şubelere ayırırlar. Genellikle bir ilköğretim okulunda on civarı birinci sınıf öğrencisi olur, bazı okullarda 20 kadar olduğu da olabilmektedir. Bu okulun büyüklüğüne ve hitap ettiği bölge nüfusuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Her şube ayrı bir sınıfı her bir sınıf da ayrı bir sınıf öğretmeni demektir. Öğrenciler bu otomatik veya başvuru sırasına göre yapılan rastlantısal atamalar ile bir sınıfa ve sınıf öğretmenine atanırlar ve eğitim hayatları başlamış olur. İlköğretimde birinci sınıf okul ile kaynalmanın , ders dinleme , dersi anlama , dersi takip etme , ödev yapma alışkanlıklarının kazanıldığı ve eğitim hayatının kalanına çok büyük etkisi olan bir sınıftır. Araştırmalar birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinden okulunu öğretmenini ve arkadaşlarını çok seven çocukların derslerini daha severek yaptıklarını ve daha sonraki sınıflarda adaptasyon sorunu daha az yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Bu sebeple birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencilerinin okula adaptasyon seviyeleri çok çok önemlidir.

Veliler çocuklarını çok yakın okullara göndermeyi tercih ederler bunun sebebi ulaşım ve eve yakınlıktır. İlköğretim dersleri erken tamamlandığı için anne baba yada aile büyüklerinn çocukları okuldan alıp eve rahat getirebilmesi önemli bir konudur.

Eve yakın okula kaydolan çocuklar genellikle çevrelerindeki arkadaşları ile aynı okula gidecek kadar şanslılardır. Fakat çok şubeli okullarda öğrenciler aynı sınıflara düşemedikleri zaman arkadaşlarından ayrılan çocuklar yeni arkadaşlar edinirken bazen sorun yaşayabilirler, arkadaşları ile aynı sınıflarda okumak isteyebilirler.

Bazı durumlarda da veliler sınıf öğretmenleri arasında kendi kişisel tercihleri ile belirli öğretmenleri tercih etmek isteyebilirler, bu daha çok öğretmenin çocuklar ile olan ilişkileri ve deneyimleri ile şekillenen taleplerdir.

Birçok farklı sebep ile öğrencilerin sınıflarının değiştirilmesi , sınıf öğretmenlerinin değiştirlmesi gibi ihtiyaçlar doğrultusunda İlkokul Şube Değişikliği Dilekçesi verilerek öğrencinin sınıfının yani şubesinin değiştirilmesi talebi gerekebilmektedir.

İlkokul Şube Değişikliği Dilekçesi ilgili ilkokulun müdürlüğüne yazılmaktadır ve resmi bir dilekçedir, okulun resmi olarak teslim edilen tüm dilekçeleri işleme koymaları zorunludur. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında da velilerin tüm verdikleri dilekçeler işleme konmalıdır ve en çok 30 gün içerisinde neticelendirilmelidir.

İlkokul Şube Değişikliği Dilekçesi çocuğun kayıtlı olduğı ilköğretim okulu müdürlüğüne yazılırken çocuğun kişisel bilgileri ve geçmesi istenen sınıf bilgileri eksiksiz olarak yazılmalıdır , ayrıca değişiklik gerekçesi de ilköğretim okulları tarafından istenmektedir.

İlkokul Şube Değişikliği Dilekçesi verildikten sonra ilgili okul müdüriyeti veya yönetimi talebi değerlendirerek olumlu veya olumsuz bir yanıt verebilecektir. Olumlu yanıt öğrencinin talep edilen şubeye geçebilmesinin onaylanması , olumsuz yanıt ise öğrencinin şube değişikliği talebinin reddedilmesi olabilir.

İlkokul Şube Değişikliği yapılabilmesi için herçeyden önce geçilmesi istenen şubede yeni bir öğrenciye yer olması gerekmektedir, ayrıca bir şubeden bir şubeye bir öğrenci geçtiğinde bir şube mevcudu bir kişi artarken diğer şube bir kişi azalacaktır. Yani tek bir öğrencinin şube değiştirmesi iki şube arasında 2 öğrencilik bir fark oluşturacaktır. Bu durum yöneticiler ve eğiticiler için zordur, çünki 100 ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan bir okulda veliler serbest bırakılırsa belki 50 tane sınıf değişikliği talebi ortaya çıkacak ve belirli şubelerde öğrenci yığılması olabilecektir. Bu sebeple okul müdüriyetleri bu durumu önemli bir konu olarak ele alır ve öğrenci nüfusunun şubelere makul bir şekilde dağıtılmasını hedeflerler.

Yani her şube değişikliği başvurusu kesinlikle kabul edilir kimse diyemez, hatta şube değişikliği talepleri çok yüksek oranda olumsuz yanıt almaktadır.

İlkokul Şube Değişikliği Dilekçesi örneği olarak aşağıdaki dilekçeyi sizler ile paylaşıyoruz , bu dilekçede gerekçe olarak sınıf öğretmeninin komşuları olması ve çocuklarının da yakına arkadaş olması sebebi ile çocuklarının gerekli saygıyı sunmama eğiliminde olacağı ve disiplinsizlik yapacağı gerekçesi ile başka bir şubeye alınmasını isteyen bir veli örneğine yer vereceğiz. Siz de çocuğunuzun neden şubesinin değişmesi gerektiğini izah eden bir gerekçe ile dilekçenizi yazınız.

İlkokul Şube Değişikliği Dilekçesi
	Türkiye Cumhuriyeti 	......................... İlköğretim Okulu Müdürlüğüne	Okulunuz ................. öğrenci numaralı numaralı ilköğretim  ....... sınıf ...... şubesine kayıtlı ........................ isimli ......................... TC kimlik numaralı öğrencinizin velisiyim. Oğlumun / Kızımın kayıtlı olduğu sınıf öğretmeni olan Sn ..................................... Hanım bizim aile dostumuz ve 15 yıllık komşumuzdur. 

	Öğretmen hanım ve oğlu çok yakın sosyal ilişkilerimiz olan kişiler olması sebebi ile oğlumuz / kızımız sınıf içerisinde değerli öğretmenimize karşı maalesef saygısızlık ve disiplinsizlik etme eğiliminde olacaktır. Bu durumun önlenmesi adına oğlumuzun / kızımızın şubesinin değiştirilmesinin son derece isabetli olacağı kanaatindeyim.

	Yukarıda açıkladığım gerekçe ile , oğlumuzun / kızımızın şubesinin Sn ............................ hanımefendinin sınıf öğretmen olduğu .............. şubesi olarak değiştirilmesine karar verilmesi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

						
							Tarih : 

						Veli Adı Soyadı :
						
							İmza : 	
	
	
	


Scroll to Top