Asfalt Yama Dilekçesi

Asfalt Nedir? Asfalt Ne Demek?

Koyu kahverengi ile siyah arasında bir renge sahip, doğada bulunan veya petrolün işlenmesinden elde edilen, bitüm bileşeninin hakim olduğu bir malzemedir.

Yama ve Çukurların Doldurulması – Küçük Alanlardaki Bozulmalar

Yol yüzeyinde oluşan tipik çukurların alanı küçük (maksimum boyutu<300 mm) ve derinliği (<50 mm) fazla değildir. Ancak bu çukurlar onarılmazlarsa, kenarlarında bulunan diğer bozuk kısımlarla birleşerek alanı ve derinlikleri artar ve bir hendek haline gelebilir.

Asfalt Kaplama (Serme) Çalışması

Asfalt kaplaması yapılan yollarda öncelikle İSKİ, İGDAŞ, AKTAŞ, TEDAŞ, TELEKOM gibi alt yapı kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının olup olmadığı tespit edilmektedir.  Bu kuruluşlarının çalışmaları dikkate alınarak, Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza bağlı mühendislerimiz tarafından planlanıp ve projelendirilerek, alt yapı ve kazı çalışmalarından sonra kaplama programı başlatılmaktadır.

Kısmi Kaplama Çalışması (Yama)

Asfalt serim çalışmalarındaki işlemlerin aynısı yama çalışmalarında da devam etmektedir. Yama yapılacak uzun metrajlı yolda, daha önceden bulunan bozuk asfalt kalıntıları freze makinesiyle frezelenerek kaldırılır. Yolun bu bölümü de kaplama çalışmalarındaki esaslar takip edilerek onarılır ve düzgün hale getirilir.

Bunun yanında yollarda noktasal bozulmalar ve çökmeler içinde onarımlar yapılmaktadır. “Asfalt robot” denilen asfalt tamir araçlarımız onarımlar sırasında birçok yönden ekiplere yardımcı olmaktadır. Robotlarda yaklaşık 6 ton asfalt emüsyon malzemesi, emniyet tedbir levha panelleri ve temizlik aletleri bulunmaktadır.

Şeritler Halinde Onarım

Asfalt yolda çok şeritli üst yapının sadece bir şeridinde veya yol platformunun bir kısmında tipik olarak tekerlek izinde veya izleri arasında yapılan onarım işlemleri çukur onarımına benzemektedir.

Kazıma ve Yeniden Kaplama

Yüzey tabakası veya bazı durumlarda binder tabakasının hepsi veya bir kısmı platform genişliğince yenilenir. Mevcut malzemenin kazınmasının en etkili yöntemi, bu amaç için icat edilmiş özel makinelerin kullanılmasıdır.

Takviye Tabakası

Mevcut asfalt yol yüzey tabakasının üzerine takviye tabakası uygulanmaktadır. Bu uygulamada, mevcut üst yapı kabul edilebilir bir yapıya sahip olup sürüş kalitesini iyileştirmek, kayma direncini artırmak ve ilave belirli bir kalınlıktaki tabaka ile üst yapı ömrünü uzatmak amacıyla teşkil edilir. 

Yeniden Yapım

Üst yapının servis ömrünü tamamladığı ve onarılmasının mümkün olmadığı durumlarda, yeniden yapım gereklidir. Yolun üst yapısı, altyapısı, drenajı ve malzemeleri geleceğin ihtiyaçlarına uygun olarak yeterli performansı sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir.

Asfalt Robotu Birim Fiyat

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, yama yapılacak asfalt zeminin kare ya da dikdörtgen şeklinde tebeşirle çizilmesi, çizgi üzerinden kesilmesi, kazma ve kürek gibi aletlerle gevşetilerek sökülmesi, temizlenmesi, varsa kompresörle tozunun uçurulması, bitümlü sıcak ‘ karışımın ve yapıştırıcının yüklenmesi, boşaltılması, distribütörde yapıştırıcının ısıtılması ve temizlenen zemine ve yama cidarına püskürtülmesi, yama alanının bitümlü sıcak karışım ile doldurulması, doldurulan malzemenin tırmık ve gelberi ile düzeltilmesi, kompaktör ya da bakım silindiri ile sıkıştırılması, yama etrafındaki serbest malzemenin süpürülerek temizlenmesi, yama yapılacak alandan çıkan malzemenin çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde çalışma alanından uzaklaştırılması.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Bitümlü sıcak karışımın taşınması.

Ölçü: Kullanılan asfalt yama malzemesinin metreküp cinsinden miktarıdır.

Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.031 deki “Sıcak Karışım Kaplamalı Yollarda Asfalt Yaması Yapılması İşçiliği (Sıcak Karışım Malzemesi, Yapıştırıcı Bitüm Malzemesi ve Distribütör İdareden)” m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

Asfalt Yama (Onarım) Talebi Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Asfalt talebi, yetersiz veya kırılmış asfalt olan kimi bölgeler için yapılır. Asfalt yama (onarım) talebiniz için, aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi asfalt onarımı talep ettiğiniz bölgenin bağlı olduğu belediyeye teslim ediniz.

Asfalt Yama (Onarım) Dilekçe Örneği:

         .............. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
             Fen İşleri Müdürlüğü   ............. mahalle .............. sokağımızda bozulan asfaltın onarılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 


                                 Tarih
                               Ad Soyad
                                 İmza

Adres     :
T.C. Kimlik No:
Cep Tel    :

Yararlanılan Kaynaklar

 1. İBB. Asfalt Kaplama.
Scroll to Top