Okul Aile Birliği Dilekçe Örneği

Okul Aile Birliği Dilekçe Örneği okul aile birliğine bir istemin yada bilginin sunulması için yazılması gereken dilekçedir. Okul Aile Birliklerinin temel görevi Devlet okullarında aile birliklerinin yetki alanlarına giren konuların yönetimi ve denetimidir. Okul aile birlikleri okulda öğrencisi bulunan veliler ve Okul Müdüründen oluşan bir tüzel kişiliktir. Yetkileri, Görevleri , Sorumlulukları Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmelik ile tanımlanmış resmi statüde bir kurumdur.

Okul Aile Birliğinin Görevleri

Okulda kayıtlı öğrencilerin Türk Milli Eğitim müfratına uygun milli ve manevi değerler ile donatılmış birer birey olarak yetiştirilmesinde Okula ve Eğitim görevlilerine yardımcı olmak.

Okulda Müdüriyet ve Öğretmenlerden oluşan eğitim öğretim ekibinin belirli konularda desteklenmesi ve yardımcı olunması.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesinin desteklenmesi.

Veliler ile işbirliği yapılması ve velilerin ebeveynlik konusundaki bilgi seviyesinin artırılması.

Öğrencilerin başarınızı artıracak kurs sınav etkinlik seminer tiyatro sanat gezi kermes ve benzeri sosyal eğitici kültürel aktivitelerin planlanması uygulanması ve denetlenmesi.

Okulun fiziki donatımlarındaki eksikliklerin giderilmesi ve öğrenci menfaatine olacak tüm faydanın el birliği ile sağlanmasına gayret edilmesi.

Okulun fiziki ve eğitim ihtiyaçlarında ailelerin el birliği ile yardımlaşmasının sağlanması ve eğitim giderlerine katkıda bulunulması.

Okul adına bağış almak ve bağışların usulünde harcanmasını yönetmek ve denetlemek.

Okul kantin ve benzeri yapılarının işletilmesi ve işlettirilmesinin yönetilmesi ve denetlenmesi.

İmkanı yeterli olmayan öğrencilere destek olunması ve kardeş okullarda da aynı şekilde imkanı zayıf olan öğrencilere destek olunması.

Okul Aile Birliği Üyeleri Kimlerdir

Okul Yönetimi ve öğretmenleri , tüm veliler okul aile birliğinin üyeleridir. Velilerin üyeliği başka bir kurulda görevleri yoksa evlatları mezun olduğunda sona erer. Okul Yönetimi ve öğretmenleri görev sürelerince daimi üyelerdir.

okul aile birliği dilekce örneği
okul aile birliği dilekce örneği

Okul Aile Birliği Organları Nelerdir

Okul aile birliği gerçek kişilerden oluşan üye bireyler yani velilerdir.

Üyelerden seçim ile oluşturulan Genel Kurul , Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu oluşturulur.

Okul aile birliğinin adı okulun ünvanının sonuna okul aile birliği kelimelerinin eklenmesi ile oluşur ve hiçbir organ bu ismi değiştiremez. Yani Okul Aile Birliği Adi Türkiye Cumhuriyeti ………. İlköğretim Ortaöğretim Okulu Okul Aile Birliği benzeri bir ünvana sahiptir ve bu ünvan sabittir.

Okul aile birliği organları yeni seçim yapılana kadar görevlerine devam ederler.

Okul yaptıran veya okul donanımları için bağışta bulunan hayırseverler okul aile birliği üyesi olurlar ve görevden ayrılana kadar kalıcı üyedirler.

Okul Aile Birliği Mevuzatı

Okul aile birlikleri Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm Devlet okullarında bulunması zorunlu olan tüzel kişiliklerdir ve Okul Yönetimi ve velilerin öğrencilerin eğitimi ile ilgili tüm fiziki işleri işbirliği ile yürütmesi için kurulmuş bir toplum örgütüdür.

Üyelik ve Kurul görevleri karşılığında bir ücret alınamaz veya talep edilemez. Tüm hizmetler eğitim gören yeni nesilin menfaatine gönüllü hizmetlerdir, hiçbir başlık altında kişisel menfaat alınmaz alınamaz.

Tüm mevzuat Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde tanımlandığı şekilde uygulanmaktadır.

Okul Aile Birliği Dilekçesi Nasıl Yazılır

Okul Aile Birliği resmi bir Tüzel kişilik olarak kabul edilmektedir, Bu sebeple Türk Kamu kurumlarına sunulan dilekçelerde olduğu gibi Türk Dili , Türk Dilbilgisi ve Resmi Dilekçe yazım kurallarına uygun dilekçe yazılması gerekmektedir.

Dilekçe Makamı Aile Birliği tam ünvanı olmalıdır. Dilekçe Konusu dilekçede sunulacak istem veya sunulacak bilginin ne olduğuna dair bir cümlelik bir özet anlamına gelmelidir. Dilekçe konusunu okuyacak kişinin dilekçenin maksadını kolaylıkla anlaması yeterlidir.

Dilekçenin ilk 1 2 yada 3 paragrafı sunulacak istem veya bilgi ile ilgili tanımı ve açıklamaları son paragraf ise istemin sunulmasını ifade etmektedir.

Islak imzalı olarak okul aile birliği başkanlığına şahsen sunulmalıdır.

Dilekçe sunulması için okul aile birliği üyesi olunması zorunlu değildir. Her Türk Vatandaşı dilekçe ile müracat edebilir. Tüm dilekçelere 30 gün içerisinde yanıt verilmesi kanunen zorunludur.

Okul Aile Birliği Dilekçe Örneği

Aşağıdaki dilekçe örneği okulda evladı eğitim görmekte olan bir velinin maddi imkanı düşük olan maddi zorluk çeken ailelere giyim ve kırtasiye yardımı yapılması için bir bağış toplanmasını talep etmekte olan bir velinin istemini sunan bir dilekçedir.

Sizde kendi talebinizi uygun biçimde okul aile birliği dilekçe örneği ne benzer yapıda hazırlayarak ıslak imzalı olarak şahsen okul aile birliğine sunabilirsiniz.	Türkiye Cumhuriyeti ............................. İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Başkanlığına,


	

	Dilekçe Konusu : İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımı toplanması hakkında istemimin sunulmasından ibarettir.	
	Kıymetli Okul Müdüriyeti ve Kıymetli Öğretmenlerimizin de bildiği üzere okulumuza kayıtlı öğrencilerden bir çoğu maddi zorluk çekmekte olan ailelerin evlatlarıdır. Okulumuzda serbest kıyafet uygulaması bulunuyor olması sebebi ile hava koşullarına uygun giyim ihtiyaçları bulunuyor olduğunu üzüntü ile gözlemlemekteyim. Aynı şekilde eğitim öğretimi devam eden dersler ile ilgili kırtasiye ihtiyaçları da değerli ailelerimizin maddi zorluğuna olumsuz etki etmektedir.


	Başkanlığınızın ve üyelerinizin değerli görüşüne aşağıdaki hususları sunmaktayım;

	Gönüllü olarak isteyen velilerin ....... TL tutarında makbuz karşılığında okul aile birliği emanetine bağış yapması ve bu bağışların ihtiyacı olan ailelere usulüne uygun biçimde giyim ve kırtasiye yardımı olarak sunulmasına karar verilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


					
							Tarih : 

							İsim Soyisim :

							İmza : 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Edevlet Hizmetlerine Erişim Sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-bakanligi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Web Sitesi : https://www.meb.gov.tr/

Scroll to Top