Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dilekçe Örneği

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına sunulacak dilekçeler Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dilekçe örneğine benzer şekilde talebinizi sunacak şekilde düzenlenerek hazırlanabilir.

Yazımız içerisinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hakkında kısa bir bilgilendirme, İletişim ve Adres Bilgileri , Akademik Birimler yer almaktadır. Ayrıca dilekçenizi yazmanızda kolaylık sağlayabilecek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dilekçe Örneği metin , word ve PDF dosya türlerine bilgilerinize sunulmuştur.

Dilekçenizi yazarken gerekli bilgileri içerecek biçimde kendi durumunuza ve talebinize göre metin olarak düzenlemeniz gerektiğini ve şahsen sunmanız gerektiğini unutmayınız.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkiyenin ve Dünyanın önde gelen Tıp Fakülteleri arasında yer almaktadır, şuana kadar binlerce hekim yetiştirmenin yanı sıra kurulduğu günden günümüze kadar yüzbinlerce hastanın tedavisini üstlenmiş bir üniversite hastanesidir.

İsmi Osmanlı dönemine dayanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin temeli 1893 yılında geçici kolera hastanesi olarak kullanılan Taküyiddin Paşa Konağıdır. İstanbul Kocamustafapaşa Semtinde bulunan yerleşkesi çok sayıda binadan oluşan bir yapıdadır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İletişim Bilgileri

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adresi : Kocamustafapaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Cad No 53 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Fatih / İstanbul

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Santral Telefonu : +90 212 414 30 00

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Websitesi : https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Telefon Rehberi : https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/tr/content/telefon-rehberi/telefon-rehberi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik Birimleri

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Bilimlerini kendi alanlarında uzmanlaşmış bölüm başkanlıkları olarak planlamış durumdadır ve günümüzde üç adet bölüm başkanlığı bulunmaktadır, bu bölüm başkanlıkları ve başkanlıklara bağlı anabilim dalları aşağıda listelenmiştir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık Makamına sunulacak dilekçeler “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına” hitaben yazılırken, Herhangi bir Anabilim dalına veya altta belirtilen bölüm başkanlıkları makamına yazılacak dilekçeler “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı Genel Cerrahi Anabilim Dalı” Gibi bölüm ve varsa anabilim dalı yazılarak düzenlenirse, ilgili bilim dalı ve bölüme ulaştırılması çok daha kolay olacaktır. Tıp Fakültesi bünyesinde hergün yüzlerce yazışma yapıldığı unutulmamalıdır ve dilekçeler doğru makama hitaben yazılmalıdır.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı :

 • Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Gögüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Üroloji Anabilim Dalı
 • Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı :

 • Acil Tıp Anabilim Dalı
 • Adli Tıp Anabilim Dalı
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Deri ve Zührevi Hstalıklar Anabilim Dalı
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Gögüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • Nöroloji Anabilim Dalı
 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 • Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
 • Radyoloji Anabilim Dalı
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı :

 • Anatomi Anabilim Dalı
 • Biyofizik Anabilim Dalı
 • Biyoistatistik Anabilim Dalı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 • Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesine Dilekçe Nasıl Yazılmalıdır ?

Yukarıda belittiğimiz gibi fakülte dekanlığı , bölüm başkanlığı veya anabilim dalına yazılması gerektiğini değerlendirerek doğru makama hitaben yazılmalıdır.

Dilekçe Konusu olarak dilekçe ile sunulan istem veya sunulacak bilginin bir cümle ile ifade edilmesi yerinde olur. Bu sayede dilekçeler işleme konurken hangi makama yada hangi birime gönderilmesi gerektiği kolaylıkla anlaşılabilir ve doğru makama ulaşması sağlıklı olur.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi resmi bir devlet kurumudur, bu sebeple tüm resmi kurumlar ile olan yazışmalarda olduğu gibi Türkçe olarak ve Türk Dil Bilgisi kurallarına uygun biçimde bir dilekçe yazılmalıdır. Resmi Dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde düzenlenmelidir. Tarih , İsim Soyisim ve imza içerecek şekilde düzenlenmelidir ve ilgili makama şahsen teslim edilmelidir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dilekçe Örneği

Aşağıda sunacağımız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dilekçe Örneği boş bir şablon dilekçedir, dilekçenizi yazarken Çok sayıda yazdığımız hitap makamını doğru biçimde düzenlemeyi unutmayınız.

Dilekçe konusunda bir cümle ile isteminizi açıklamaya gayret ediniz.

Dilekçenizi düzenlerken en çok 3 yada 4 paragraf halinde isteminiz ile ilgili gerekli açıklamaları ve bilgileri sununuz ve son paragrafta açık bir şekilde talebinizi saygılı ifadeler ile belirtiniz.

Tarih İsim Soyisim ve İmza ile şahsen ilgili makama veya sekreterliğine teslim ediniz.

Dilekçeniz Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tedavi gören veya tedavi görecek bir hasta ve tedavisi ile ilgili ise dilekçeniz içerisinde hastanın kimlik bilgilerini , hastalığını ve tedavi ile ilgili bilgileri kısa biçimde ifade ediniz ve tıbbi durumu gösterir tahlil ve raporları dilekçede ekler bölümünde yazınız , dilekçe ekinde dilekçe ekinde sununuz.

Aşağıda sunmuş olduğumuz dilekçe örneğinde yer alan parantezler içerisinde büyük harf ile yazılmış bilgilendirmeleri okuyunuz , siliniz ve ilgili yere gerekli açıklamaları yazınız.

(BU PARANTEZ DAHİL PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ BÜYÜK HARFLE YAZILMIŞ KISIMLARI OKUYUNUZ, SİLİNİZ VE İLGİLİ YERE GEREKLİ BİLGİLERİ YAZINIZ.)
	Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa						Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
	Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı	
	Dilekçe Konusu : (DİLEKÇENİZDE SUNDUĞUNUZ İSTEMİNİZİ BİR CÜMLE İLE BU BÖLÜME YAZINIZ.)

	


	(BU BÖLÜMDE İSTEMİNİZ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ SUNUNUZ.)

	(İSTEMİNİZ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNDE TEDAVİ GÖRMEKTE OLAN BİR HASTA VEYA TEDAVİ GÖRECEK BİR HASTA İSE HASTANIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ YAZINIZ VE TIBBİ DURUMUNU GÖSTERİR GEREKLİ BELGELERİ DİLEKÇE EKİNDE BELİRTİNİZ)
	(SON PARAGRAFTA YUKARIDAKİ YAPMIŞ OLDUĞUNUZ AÇIKLAMALARA DAİR İSTEMİNİZİ AÇIK BİR DİL İLE İFADE EDİNİZ.)

	Yukarıda belirtmiş olduğum konularda gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.İsim Soyisim :
Tc Kimlik No : 
İkamet Adresi :
Telefon Numarası : 
		

							Tarih :
							İmza : 
							İsim Soyisim :

Edevlet Sistemi Üzerinden İstanbul Ünversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından sunulmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak doğrulama ve diğer hizmetlere erişim sayfası linki : https://www.turkiye.gov.tr/istanbul-universitesi-cerrahpasa

Scroll to Top