PCR Testi Başvuru Dilekçesi

PCR Covid19 Testi Başvuru Dilekçesi bir kuruma PCR testi başvurusu yapmak için sunuması gereken dilekçe örneğidir. Bazı sağlık kurumlar normal başvuru noktalarından kimlik ile başvuru yapılmasını kabul ederken , bazı sağlık kurumları ise dilekçe ile müracat yapılması sonucunda işleme başlayabilmektedir.

Ayrıca PCR testini bir kamu yada özel kurum talep ediyorsa bağlı çalışanların PCR testi yaptırmak için izin yazısı almaları gerekli olabilmektedir. Bu gibi durumlarda da ilgili kuruma PCR başvuru dilekçesi sunulması gerekli olabilmektedir.

Bir çok kurum PCR testi yaptırma isteğinin kişinin kendi talebi ile olduğunu belgelemek adına dilekçe ile müracat yapılmasını talep edebilmektedir.

Bu gibi ihtiyaçlarınızı karşılamak için genel amaçlı bir Covid19 Testi Başvuru Dilekçesi düzenleyerek bilginize sunmayı uygun gördük.

PCR Covid19 Testi Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

PCR Covid19 testi başvuru dilekçesi testi yapacak sağlık kuruluşuna hitaben veya PCR testi için müracat edilecek özel yada resmi kuruma hitaben yazılmaktadır.

Müracat edeceğiniz kurumun tam resmi ünvanına hitaben yazılması uygundur.

Dilekçe konusu olarak PCR Testi yaptırmayı talep ettiğinizi bir cümle ile ifade etmeniz yeterlidir. Örneğin “Kurumunuzda Covid 19 PCR Tanı testi olma istemimin sunulmasından ibarettir” gibi bir ifade ile bir sağlık kuruluşuna PCR testi başvurunuzu sunmanız makuldür. Farklı bir kurumdan PCR testi olmak için izin istemeniz halinde de “Covid 19 PCR testi talebimin sunulmasından ibarettir” gibi bir ifade yeterli olacaktır.

Dilekçenin devamında PCR testi yaptırma isteğinizi ifade etmeniz, PCR testi sonucunun hangi kuruma ne maksat ile sunulacağını ifade etmeniz ve dilekçe sonundaki istem kısmında da talebinizi saygılı ifadeler ile sunmanız yeterli olacaktır.

Hangi kuruma başvuru yapılıyorsa o kuruma şahsen ıslak imzalı olarak teslim etmeniz yeterlidir.

PCR Covid19 Testi Başvuru Dilekçesi

	............................................... Hastanesi Başhekimliğine	Dilekçe Konusu : Covid 19 PCR Tanı Testi talebimin sunulmasından ibarettir.
	Yakın gelecekte uçak ile yurtdışı seyahati yapacak olmam , havayolu yolcu taşımacılık şirketi ve seyahat edeceğim ülkenin Covid 19 rahatsızlığı geçirmiyor olduğumu gösterir “NEGATİF COVİD 19 PCR TANI TESTİ SONUCU” belgesini beyan etmemi zorunlu kılmaktadır.

	İş bu sebep ile kurumunuza müracat etme ve Covid 19 PCR Tanı Testi yaptırma zaturetim hasıl olmuştur. 

	PCR testini hiçbir baskı altında kalmadan yalnızca kendi kararım ile yaptırmayı istediğimi , Testin ücretli bir test olduğu ve masrafının tarafımca karşılanacağını bildiğimi ve kabul ettiğimi beyan ederim.

	Covid 19 PCR Tanı Testi başvurumun onaylanması , test için uygun tarih ve saatin tarafıma bildirilmesi , testimin yapılması ve sonucunun İngilizce Dili kullanılarak düzenlenmiş biçimde tarafıma yazılı ve kurum mühürü yetkili ıslak imzası ile tescil edilerek bildirilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


İsim Soyisim : 
Tc Kimlik No : 
İkamet Adresi  :
Telefon Numarası : 


							Tarih : 

							İmza : 

							İsim Soyisim : 							

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ENabız Kişisel Sağlık Sistemi Giriş Sayfası : https://enabiz.gov.tr/

Türkiye Cumhuiryeti Sağlık Bakanlığı Covid 19 Bilgilendirme Platformu Erişim Sayfası : https://covid19.saglik.gov.tr/

Scroll to Top