İdare Mahkemesi

Adli Yardım Talebi Dilekçesi

Adli Yardım Talebi Dilekçesi

Adli Yardım Talebi Dilekçesi maddi imkanı yeterli olmayan kişilerin hukuki haklarından mahrum kalmaması için kamu adına sunulan Adli Yardım Hakkından faydalanmak için sunması gereken bir dilekçedir. Adli Yardım adli yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini yani adalete ulaşma için yapılacak maddi ödemeleri kapsayabilen bir yardımdır. Adli yardım hukuki dava sürecinin lehine sonuçlanmasına dair herhangi bir destek […]

Danıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği

Danıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği

Danıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği Danıştay’a yapılacak yazılı başvurular veya temyiz başvuruları için örnek bir dilekçedir. Danıştay temel olarak İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde görülen davaların temyiz istemlerini incelemek ve karar vermektir. Ayrıca hukuk yolunda Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak tanımlandığı davalarda da temyiz değerlendirmesi yine Danıştayda yapılmaktadır. Danıştay bir üst mahkeme olarak düşünülmelidir, normal yargı

iş davası cevap dilekçesi

Vergi ve Vergi Cezası Dava Dilekçe Örneği

Hangi Vergilere İtiraz Edilebilir ? Hangi Vergilere Edilemez ? Hayatın doğal akışına bakarak itiraz edilemeyecek vergileri her işletme sahibi veya mali müşavir aslında kolaylıkla hissedecektir, bir mükellefin stopaj kdv muhtasar gelir gibi kendi mali müşaviri veya kendi bünyesindeki mali müşavir tarafından hesaplayarak beyan ettiği bir vergi tahakukuna itiraz etmesi mantıklı değildir, kendi beyan ettiği vergi

Scroll to Top