Adli Yardım Talebi Dilekçesi

Adli Yardım Talebi Dilekçesi maddi imkanı yeterli olmayan kişilerin hukuki haklarından mahrum kalmaması için kamu adına sunulan Adli Yardım Hakkından faydalanmak için sunması gereken bir dilekçedir. Adli Yardım adli yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini yani adalete ulaşma için yapılacak maddi ödemeleri kapsayabilen bir yardımdır. Adli yardım hukuki dava sürecinin lehine sonuçlanmasına dair herhangi bir destek anlamına gelmez, yalnızca maddi konular çerçevesinde yardım alınması mümkündür, Tüm hukuki süreç kendi doğasında sürecek ve adalet bağımsız mahkemelerce tesis edilmiş olacaktır.

Tüm hukuki konularda mağdur olmamanız açısından hukuki danışmanlık almanız ve mahkemelerde bir Avukatın sizi vekaleten temsil etmesinin hukuki güvenliğiniz için önemli ve gerekli olduğunu unutmayınız. Ayrıca yapacağınız tüm başvuruların tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu , tüm mevzuat ve hukuki sonuçların da tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayınız.

Adli Yardım Tanımı

Adli yardımın tanımı çok açık ve nettir, yalnızca mahkeme sürecinde olabilecek maddi gereksinimlerden muafiyet tanımlanması olarak düşünülmelidir.

Genel olarak yapılacak yargılamadaki yargılama ve takip giderlerinden ve teminat göstermekten geçici olarak muafiyet , Dava ve icra takipleri sırasında yapılması gereken ödemelerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi, Avukatlık hizmeti alınması gereken davalarda avukatlık hizmeti ücretinin sonradan ödenmek üzere bir Avukatın temsilinin temin edilmesi olarak düşünülmelidir.

Adli Yardım Hangi Mahkemelerde Geçerlidir

Adli yardım ceza davaları harici davalarda geçerlidir, yani hukuk mahkemelerinde açılacak veya açılmış olan davalarda Adli Yardıma müracat edilebilir.

Asliye Hukuk , Asliye Ticaret , Tüketici , Aile , Fikri Sınai Haklar Hukuk , Kadastro Mahkemesi , İcra , İş , Sulh Hukuk , İdare ve Vergi Mahkemelerindeki davalar ile ilgili Adli Yardıma başvuru yapılabilir.

Adli Yardıma Kimler Başvuru Yapabilir ?

Mahkeme ve Avukatlık giderlerini karşılamada ispatlanabilir şekilde güçlük çeken veya ödeme imkanı bulunmayan Türk Vatandaşları Adli Yardımdan yararlanabilirler.

Ayrıca Kamu Yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları iddaa veya savunmalarında haklı görüldükleri durumlarda maddi zorluk içinde kalmaları halinde adli yardıma başvuru yapabilirler.

Adli Yardıma Kimler Başvuru Yapamaz ?

Kendi menkul , gayrımenkul veya motorlu taşıtı bulunan yani toplum ortalamasına göre orta ve üst geliri yada tasarrufu bulunan kişiler, aylık gelir bakımından geçimini sağlayabilen kişiler, genel sosyoekonomik seviyesi bakımından hukuki süreci anlayabilecek eğitim ve gelir seviyesine sahip olan kişiler , kendi maddi imkanları ile avukat tutmaya yeterli geliri veya tasarrufu bulunan kişiler, mahkeme yargılama giderlerini karşılayabilecek maddi özgürlüğü bulunan kişiler, başka hukuk mahkemelerinde vekil avukatı bulunan ve bu davaları sürdüren kişilerin genellikle Adli Yardım talepleri makul karşılanmaz.

Kendi maddi imkanları ile mahkeme yargılama giderleri ve Avukatlık hizmetini karşılayacak maddi imkanı bulunmayan ve bunu belgeleyebilen kişiler Adli Yardım talep edebilirler.

Başvuru yapılmasında herhangi hukuki bir engel bulunmaz fakat Adli Yardım taleplerinin gerçekliği araştırılır ve buna göre karar verilmektedir.

Adli Yardıma Nasıl Başvuru Yapılmaktadır ?

Adli Yardım Talebi avukatlık hizmetleri konusunda adli yardım talebi sunmak için ilgili ilin barosuna , Mahkemelerdeki giderler için adli yardım talebi sunmak için ilgili mahkeme hakimliğine yazılı başvuru yapılması gerekmektedir.

Adli Yardım Talebi Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Adli Yardım Talebi dilekçesi baroya sunulan veya mahkemeye sunulan olarak iki farklı makama yazılabilmektedir. Avukatlık hizmetlerinde adli yardım almak için baroya durumu izah eden bir dilekçe ve adli yardım talebinizi sunmanız gerekmektedir.

Mahkemeye sunulacak dilekçe resmi hukuki dilekçe yapısında düzenlenerek mahkemeye sunulmalıdır.

Tercihen öncelikle baroya müracat etmeniz yerinde olur, baronun sağlayabileceği Avukat ile hukuki süreci takip etmeniz halinde mahkemeye sunulacak adli yardım talebi dilekçesini avukatınızın sunması daha sağlıklı olacaktır.

Unutulmamalıdırki hiçbir davanın sonucu mahkeme karar verene kadar kesin değildir ve davanın aleyhinize sonuçlanması halinde adli yardım almış olsanız dahi karar aleyhinize verildiğinden yargılama giderlerinin tarafınızdan tahsil edilmesi kuvvet ile muhtemeldir.

Bu sebeple adli yardım talebi yaptığınız ve davacı olduğunuz konularda haklı bir talebiniz ve mağduriyetiniz olmasına özen gösteriniz. Adli yardım hukuk hizmetine ücretsiz erişim olarak düşünülmemelidir, Adli Yardım sadece maddi imkanı o esnada olmayan kişinin hukuğa ve adalete ulaşmasına Avukatlık meslek örgütü olan baronun ve Devletin kanat germesi ve haklarını korumaya gayret etmesidir.

Görülecek dava neticesinde özellikle kendisinin davacı olduğu konularda aleyhine karar verilen kişilerin yargılama giderlerini karşılaması gerektiği unutulmamalıdır.

Bu sebeple Hukuk Davalarını açmadan önce hukuki danışmanlık almanız ve davanızın neticesi hakkında kuvvetli ihtimali göz önünde bulundurarak , Avukatınızın tavsiye ve denetiminde bir dava süreci yaşamanız son derece sağlıklıdır.

Adli Yardım Talebi Dilekçesi

Aşağıda iki adet Adli Yardım Talebi Dilekçesi bilgilerinize sunulmuştur. Birinci dilekçe baroya avukatlık hizmetleri konusunda adli yardım talebi sunan bir dilekçedir , ikincisi ise mahkeme Hakimliğine Adli yardım talebi sunan dilekçedir.

Unutulmamalıdır ki Baro yada Mahkeme başvuruları adil ve makul bir şekilde inceleyerek gerçekten maddi zorluk durumu tespit edilirse adli yardım kararı verebilmektedir.

Tüm hukuki konularda olduğu gibi bu konuda da Hukuki Danışmanlık almanız ve bir Avukat ile konuyu değerlendirerek müracatınızı hukuk ışığında ve mevzuata uygun biçimde yapmanın tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatırız.

Tüm hukuki sorumluluk ve neticeden kendinizin sorumlu olduğunuzu ve tüm hukuki süreci bir Avukatın danışmanlığında sürdürmenizin en güvenli ve sağlıklı tercih olduğunu lütfen hatırlayınız.

Düzenleyeceğiniz dilekçelerin yalnızca doğru ve gerçek bilgiler içermesi tamamen sizin sorumluluğunuzdadır , aşağıdaki dilekçeler yalnızca dilekçe örnekleridir, kendi davanız , kendi kişisel bilgileriniz ve maddi durumunuz ile alakalı güncel doğru ve gerçek bilgiler ile beyanınızı ve talebinizi sunan dilekçeleri düzenlerken örnek almanız için aşağıdaki Adli Yardım Talebi Dilekçesi sunulmuştur. Başka bir sorumluluğumuz bunlunmamaktadır, Tüm sorumluluk tarafınıza aittir.
		..................... BAROSU BAŞKANLIĞINA


	..................... Mahkemesinde açmış olduğum/ tarafıma açılmış olan  .................... nolu ve ............................................... konulu dava ile ilgili Avukatlık hizmetine ihtiyacım bulunmaktadır. 	
	
	Şuanda işsiz durumda olmam , herhangi bir menkul yada gayrımenkulüm bulunmaması , herhangi bir motorlu taşıt sahibi olmamam , herhangi bir maddi birikimim veya ziynet eşyam bulunmaması, Aile fertlerimin de maddi imkanlarının yetersiz oluşu sebebi ile Avukatlık hizmeti ve yargılama giderlerini karşılama imkanım bulunmamaktadır.

	İş bu sebeple Baronuza müracat ederek Adli Yardım Talebimi sunma zaruretim hasıl olmuştur.

	Tarafıma Avukatlık Hizmetleri konusunda Adli Yardım sağlanması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


							Tarih :

							İsim Soyisim :

							İmza :

			..................... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NUMARASI : 

DAVACI :

VEKİLİ : 

DAVALI :

VEKİLİ : 

DİLEKÇE KONUSU : Adli yardım istemimin sunulmasından ibarettir.


AÇIKALAMALAR 

1- Yukarıda saygı ile sunmuş olduğum dosya numarası ile ilgili davanın davacı tarafı olduğumu bilgilerinize sunarım..

2- Son iki yıldır işsiz durumda olduğumu , ilkokul mezunu olduğumu , herhangi bir gayrımenkul sahibi olmadığımı , menkul kıymet yatırımı sahibi olmadığımı , motorlu aracım bulunmadığını , herhangi bir başlık altında bir gelirim bulunmadığını , herhangi bir maddi birikimim bulunmadığını , Aile fertlerimin de ciddi geçim sıkıntısı yaşıyor olduğunu ve Kamu yardımları ile yaşamımı sürdürmek durumunda olduğumu beyan eder ve bilgilerinize saygı ile sunarım.

3- Hukuki bilgim ve eğitimim yeterli olmadığından hukuki danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri için ....................... Barosuna yazılı müracat ederek Adli Yardım Talebimi sunduğumu bilgilerinize saygı ile sunarım.

4- Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler ile yargılama harç ve giderlerini karşılama imkanım bulunmamaktadır.

5- İşbu sebep ile Sayın Mahkemenize yazılı müracat ederek Adli Yardım Talebimi sunma zaruretim hasıl olmuştur.


SONUÇ VE İSTEM : 

	Yukarıda saygı ile arz ve izah ettiğim sebepler ve Sayın Mahkemenizce Res'en takdir olunacak sebepler ile;
	Dava yargılama harç ve giderleri bakımından Adli Yardımdan faydalanmama karar verilmesi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


								Tarih :
								İsim Soyisim :
								İmza :

Yukarıda sunulan adli yardım talebi dilekçeleri yalnızca bilgilerndirme amaçlıdır , tüm hukuki süreç ile alakalı tüm sorumluluğun tarafınızda olduğunu lütfen unutmayınız . Her çeşit davada Avukatınız bulunması ve Hukuki Danışmanlık almanız azami menfaatinizin korunabilmesi açısından son derece gerekli ve faydalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği Web Sitesi Erişim Linki: https://www.barobirlik.org.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Web Sitesi Erişim Linki : https://www.adalet.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi sistemi Erişim Linki : https://www.mevzuat.gov.tr/

Scroll to Top