Vergi ve Vergi Cezası Dava Dilekçe Örneği

Hangi Vergilere İtiraz Edilebilir ? Hangi Vergilere Edilemez ?

Hayatın doğal akışına bakarak itiraz edilemeyecek vergileri her işletme sahibi veya mali müşavir aslında kolaylıkla hissedecektir, bir mükellefin stopaj kdv muhtasar gelir gibi kendi mali müşaviri veya kendi bünyesindeki mali müşavir tarafından hesaplayarak beyan ettiği bir vergi tahakukuna itiraz etmesi mantıklı değildir, kendi beyan ettiği vergi kaleminde hata olan mükellef veya mali müşavir düzeltme beyannamesi ile düzeltilmesini kolaylıkla sağlayabilmektedir. Tabi burada esas düzeltme beyannamesini hakikat sonucunu doğuruyor olmasıdır.

Yani bir mükellef kendi hatası ile bir faturayı 10 katı olarak işleme koymuşsa ve buna göre beyanname düzenlenip fazla kdv hesaplaması yapılarak beyan edilmişse bu vergi itirazı değildir, bu düzeltme beyannamesi verilerek yalnızca doğru kdv tutarının ödenmesi ile düzeltilebilecek , dava gerektirmeyen normal bir beyanname ve düzeltme beyannamesi sürecidir. Veya mali müşavir insan hatası ile bir beyannamede hata yapar ise bunu yine düzeltme beyannamesi vererek düzeltebilir ,bunun için de dava açılmasına gerek yoktur.

Dava açılacak durumlar kısaca vergi dairesi tarafından bir vergi resen hesaplanır ve tahakuk düzenlenir ve mükellef bu vergi nin yanlış hesaplandığını düşünür. Bu aşamada vergi dairesine müracat ederek öncelikle verginin hata sonucu tahakuk ettiği ve iptalini talep eder, vergi dairesi itirazı reddeder ise tahukuk bir ödeme emridir ve ödenmesi gerekmektedir. Vergi dairesinin resen uyguladığı vergide bir hata varsa ve vergi dairesi düzeltme yapmamış ise gidilmesi gereken yer mahkemedir.

Dava açılması için dilekçe yazılması ve sunulması gerekmektedir, bu mahkemeyi açabilecek kişi mükellefin kendisi veya avukatıdır. Mali müşavirlerin mahkemelerde temsil yetkisi yoktur. Yalnızca mahkemeler mali müşavirlere mali konularda danışabilirler.

Vergi Davaları Nerelere Açılır ?

Vergi davaları idare hukuğunun alanındadır ve idare mahkemelerine açılır, büyük şehirlerde idare mahkemeleri altında özelleşmiş vergi mahkemeleri vardır ve bu şehirlerde vergi mahkemelerine açılmaktadır. Yani bölgenizde vergi mahkemesi varsa vergi mahkemesine , yoksa idare mahkemesine dava açmanız gerekmektedir.

Vergi Davaları Ücretlimidir ? Ücretleri nelerdir ?

Evet vergi davaları ücretlidir, dava açılması için resmi mahkeme ücretleri bulunmaktadır. Ayrıca avukat tutulacaksa baronun belirlediği asgari ücret tarifesi veya avukatınız ile anlaştığınız ücret üzerinden avukatlık ücretlendirmesi bulunacaktır.

Ayrıca tahakuk süresi dolmuş ve icraya konu olmuş borçlar için icra davası ve vergi tahakuku ile alakalı 2 ayrı dava açılması da gerekebilecektir. Vergi tahakuku ile ilgili davanın açılması ve lehinize sonuçlanması icra davasını geçersiz kılar ve vergi tahakuku davasını kazanırsanız dava sonucu ile icra dairesine müracat ederek dosyanın kapatılmasını, haciz varsa kaldırılmasını , tahsilatların iadesini talep edebilirsiniz.

Dava açmalımıyım , açmamalımıyım ?

Vergi davası açarken önemli noktalar şunlardır, kamu adına vergi belirleyen ve tahakuk ettiren vergi dairesi gerçekten hata yapmışmıdır ve hatasını düzeltmemektemidir. Aslında ödemeniz gereken bir vergiyi tahakuk ettiren vergi dairesi haklı bir işlem yapıyor ve buna dava açıyorsanız dava maslafları , kendi avukatlık masrafınız ve vergi dairesinin avukatlık masrafını karşılamanız neticesi ile karşılaşmanız muhtemeldir.

Bu sebeple önce mali müşaviriniz ile durumu etraflıca değerlendirdikten sonra varsa avukatınız ile durumu değerlendiriniz. Mali müşaviriniz , Avukatınız ve siz haklı olduğunuz görüşündeyseniz dava yoluna gidiniz.

Ayrıca tüm tahakuk ve tebligatları takip ediniz, kep , kayıtlı eposta , vergi dairelerine bildirdiğiniz eposta adresleri , PTT ile yapılan tebligatlar gibi her çeşit kanaldan tarafınıza ulaşacak belge ve bilgileri mali müşaviriniz ve varsa avukatınız ile paylaşınız.

Dava açma kararınızı verdiyseniz aşağıda örneğini sunacağımız dilekçe örneği ile vergi tahakukuna , vergi cezasına , vergi usulsuzlük cezasına karşı dava açabilirsiniz, gerekli alanları doldurarak itirazınız olmayan kalemleri boş bırakarak dava açabilirsiniz. Verdiğiniz bilgilerin tahakuk numaralarının vergi türlerinin ceza türlerinin bunların tamamının kodlarının ve tutarlarının doğru olmasına özen gösteriniz. Tüm bilgileri doğru biçimde doldurarak sermaye şirketi ise kurum adına şahsi işletme ise şahıs adına imza altına alarak vergi mahkemesi veya idare mahkemesine başvurunuz. Yanınızda vergi levhası imza sirküleri ve kuruluş gazetelerinden müdürlüğünüzü tescil edenleri ve kimliğinizi yanınızda bulundurunuz, dilekçenizden en az 2 kopya hazırlayınız.

Aşağıda size Vergi ve Vergi Cezası Dava Dilekçe Örneği sunulmuştur dilerseniz kopyala yapıştır yaparak bilgisayarınıza alıp dilekçenizi düzenleyebilir, isteseniz alt kısımda yer alan word veya pdf formatında bilgisayarınıza indirerek Vergi ve Vergi Cezası Dava Dilekçesi yazımı yapabilirsiniz. Sayfanın en alt kısmında yer alan linkler aracılığı ile bu konuda faydalı olabilecek sayfalara erişim yapabilirsiniz.

Vergi ve Vergi Cezası Dava Dilekçe Örneği
		...................... VERGİ / İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

	
	DAVACI : 	ŞİRKET ÜNVANINIZI YAZINIZ.

	ADRESİ : 	ŞİRKET MERKEZ ADRESİ VEYA İLGİLİ ŞUBENİN ADRESİNİ 					YAZINIZ.

	VERGİ NO : 	VERGİ NUMARASI 

	VERGİ DAİRESİ : 	VERGİ DAİRESİ

	DAVALI :	......... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ


	DAVA KONUSU VERGİ / CEZA BİLGİLERİ :

	VERGİ / CEZA İHBARNAMESİ 	TARİHİ : 
						NUMARASI :
						TEBLİG TARİHİ : 

	VERGİ DÖNEMİ : 
	VERGİ KODU / TÜRÜ (NEVİ) :
	VERGİ MİKTARI : 
	
	CEZA DÖNEMİ : 	
	CEZA KODU / TÜRÜ (NEVİ) :
	CEZA MİKTARI :

	ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI DÖNEMİ : 
	ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI DAYANAĞI : 
	ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI MİKTARI :

	DAVA KONUSU :
		Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum mükellefim. Yine yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum vergi dairesi tarafından tarafıma yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum vergi tahakuku , vergi cezası ve özel usulsüzlük cezası teblig edilmiştir.

		Aşağıda bilgilerinize saygı ile sunacağım gerekçeler sebebi ile ilgili vergi ve cezaların kaldırılmasını saygılarımla arz ve talep etmekteyim.

	İTİRAZ NEDENLERİ :

	1- İTİRAZ NEDENİNİZİ KISA BİR PARAGRAF OLARAK YAZINIZ.
	
	2- İTİRAZ NEDENİNİZİ KISA BİR PARAGRAF OLARAK YAZINIZ.

	3- İTİRAZ NEDENİNİZİ KISA BİR PARAGRAF OLARAK YAZINIZ.
	

		

	SONUÇ VE İSTEM :

		Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığım ve dilekçe ekinde sunmuş olduğum rapor ve belgeler dikkate alınarak ;

Davamın kabulüne,
Teblig edilen vergi , cezaların ve özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına,
Dava giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine,

	Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (TARİH YAZINIZ)
EKLER: 
VERGİ İHBARNAMESİ
CEZA İHBARNAMESİ
ÖZEL USULSÜZLÜK İHBARNAMESİ
RAPORLAR VE EKLERİ
MALİ MÜŞAVİR DİLEKÇESİ
İTİRAZ DAYANAĞI KANUN VE MADDELER
(YALNIZCA SUNACAĞINIZ EKLERİ BELİRTİNİZ SUNMAYACAĞINIZ EKLERİ KALDIRINIZ)


								DAVACI :

							ÜNVAN ÜSTÜNE KAŞE İMZA
						

TC Mevzuat Bilgi Sistemi Vergi Usul Kanunu Sayfası https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=213&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=4

TC Adalet Bakanlığı Telefon Rehberi https://edb.adalet.gov.tr/Rehber

TC Barolar Birliği https://www.barobirlik.org.tr/

Scroll to Top