İş Davası Cevap Dilekçesi

İş Davası Cevap Dilekçesi iş mahkemelerinde görülen davalarda Mahkeme Başkanlığına yanıt vermek için sunulan dilekçelerdir. Genellikle İş davaları iki taraflı davalardır bu taraflardan biri çalışan yani işgören diğeri ise işveren yani şirket olmaktadır.

Genel olarak en çok rastlanılan davalar kıdem ihbar tazminatı ve iş akdi fesihlerindeki çekişmeler olarak gözlemlenmektedir.

Bu yazımızda en çok rastlanılan şekilde bir davacı tarafından iş mahkemesine müracat edilerek açılan bir davada cevap veren taraf olan işveren tarafından sunulabilecek bir İş Davası Cevap Dilekçe örneği sunacağız.

Bunun sebebi genel olarak mahkeme süreçlerinin çoğu bu şekilde sürmektedir, İş mahkemelerinde çoğu davalar ağırlıklı olarak çalışanların işverenlere açtığı davalar olarak gözlemlenmektedir.

Hangi tarafın haklı olduğu veya konu olan maddi anlaşmazlığın çözümü Mahkeme tarafından kararlaştırılarak neticelenecektir. İş davalarında istinaf hakkı bulunmaktadır. İlk derece mahkemesi kararınında esas ayda usul hatası olduğunu düşünen kişiler istinafa giderek karara itiraz edebilirler.

İş Davası Cevap Dilekçe örneği olarak yazımızın içerisinde ve indirilebilir word ve pdf dosya türlerine sunulmuştur. Bilgisayarınıza indirirerek kendi dava bilgileri ve cevaplarınız ile düzenleyerek mahkemeye sunabilirsiniz.

iş davası cevap dilekçesi
iş davası cevap dilekçesi

İş Davası Cevap Dilekçesi Nedir ?

İş adavası cevap dilekçesi bir davalıya karşı açılmış olan bir iş davasında davalının mahkeme başkanlığına kendine atılı suç ve kusurlar ile ilgili vereceği cevapları yazılı olarak sunan bir dilekçedir.

Genel olarak tüm hukuki cevap dilekçeleri Mahkeme başkanlığına sunulan ve dava konusunda kendilerine karşı iddaalara verdikleri yazılı cevapları ve sunacakları delilleri beyan ettikleri dilekçelerdir.

Tüm dilekçeler gibi dilekçeyi yazan kişiyi bağlayacak şekilde resmidir.

Yani cevap dilekçeleri sunan kişi tarafını bağlayıcıdır, tüm beyanlarının doğru olması ve iddaalarının ispatlanabilir olması sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu sebeple yazılacak cevap dilekçelerinde yalnızca cevaplar, açıklamalar ve iddalar gerçek olmalıdır ve ispatlanabilir olmalıdır.

Gerçek dışı beyanlar ve ispatlanamaz iddaalar davanın kaybedilmesi ve çok çeşitli davalara konu olabilecek kabahatler olarak takdir görebilir.

Bu sebeple iş davası cevap dilekçeleri ispatlanabilir gerçekler içermelidir, ispatlanamaz gerçek dışı herhangi bir şey içermemelidir.

Genel olarak iş davalarındaki cevap dilekçelerini hukuki danışmanlık alarak veya vekil avukatınız tarafından düzenlenerek mahkemeye sunulmasını önermekteyiz.

Yanıtların hukuki olarak açık ve anlaşılabilir olması , atılı kabahatleri yapmadığınızı ifade eden açıklama ve delillerin usulünce sunulması yüksek seviyede hukuk bilgisi gerektirdiği için bu konuda hukuki danışmanlık ve Avukatlık vekaleti almanız çok önemli ve faydalıdır.

İş Davası Cevap Dilekçesi ne durumda yazılır ?

İş davalarında cevap dilekçesi hakkında dava açılan yani dava edilen kişi tarafından dava duruşması öncesinde verilebilir ve verilmelidir.

Davacının iddaa ettiği kabahatler ile ilgili cevaplarınız açıklamalarınız ve delillerinizi sunacağınız dilekçe ile Mahkeme Başkanlığına sunmanız anlamına gelen İş Davası Cevap Dilekçesi Mahkeme Hakimliğince değerlendirilecektir.

Kısaca iş davası açılan davalı tarafından her dava için sunulması şiddetle tavsiye edilmektedir.

Bu sayede duruşma öncesinde iddaasını sunan davacıya karşı davalının yanıtları Hakimlik tarafından değerlendirilebilecektir. Ayrıca sunulan deliller veya diğer kurumlardan talep edilen yazılar toparlanmış ve karşılıklı olarak iddaa ve savunma olarak incelenerek duruşma dönemine geçilmiş olacaktır.

Duruşma öncesindeki iddaa ve cevaplar a ek olarak duruşmalarda beyan edilen ek iddaalar veya iddaalar ile ilgil ortaya çıkan detaylar sonucunda mahkemeye sunulması gereken ek bilgi ve belgeler sonraki dönemlerde yine dilekçeler olarak Mahkeme başkanlıklarına sunularak dava süreci devam eder.

İş Davası Cevap Dilekçesi yazılmalımıdır ?

Mahkeme tarafından gelen tebligat olsun olmasın hakkınızda açılan davalar ile ilgili davacının iddaaları ile ilgili vereceğiniz cevaplar açıklamalar deliller cevap dilekçesi ile sunulacağından her zaman için size karşı açılan davalarda cevap dilekçesi yazmanız önemlidir ve gereklidir.

Bir Vekil Avukat tarafından sunulması sizin için çok daha doğru olacaktır.

İş Davası Cevap Dilekçesi Süresi Varmıdır ?

Basit yargılama usulüne göre cevap süresi 2 haftadır. Yani tarafınıza tebliğ tarihinden sonra cevap süreniz iki haftadır. Elektronik tebligatlar da tebligat usulüne göre teslim tesellüm kabul edildiğinden elektronik tebligatın yapıldığı tarih de teslim tarihi kabul edilmektedir.

Bu sebeple davadan haberdar olduğunuz tarihten sonra 2 hafta süre içerisinde kesinlikle cevap sunacaksanız Mahkeme başkanlığına iletiniz.

Adreste bulunamamanız sebebi ile Muhtarlığa teslim edilen yazılı tebligatlar da muhtarlığa tesliminin 5 7 gününde teblig edilmiş kabul edilmektedir.

Yazılı , Elektronik , Muhtarlık üzerinden yapılmış tebligatların en erken yapılanından itibaren 2 hafta cevap süresi vardır, bu süre kesinlikle aşılmamalıdır.

İş Davası Cevap Dilekçesi hangi konuları içermelidir ?

İş Davası cevap dilekçeleri davacı ile ilgili iş ilişkinizi tanımlamalıdır, iş ilişkisi esnasında yaşanan ve davaya konu olan anlaşmazlığı anlaşılır biçimde açıklamalıdır.

Ayrıca davada iddaa edilen kabahatlere karşı cevaplarınızı ve açıklamalarınızı. Ayrıca iddaalar gerçek dışı , abartılı yada yanıltıcı ifadeler içeriyorsa iddaalara cevap olarak ve iddaaların gerçek dışı abartılı yada yanıltıcı olduğunu ispat edecek deliller sunulmalıdır.

Ayrıca cevap dilekçesinde vereceğiniz cevaplara ek olarak davacının gerçek dışı iddaları , yanıltıcı açıklamaları gibi durumlar varsa bu konular ile ilgili taleplerinizi de sunma hakkınız vardır.

Unutmamalıdırki tüm dilekçeler yalnızca ispatlanabilir gerçekleri içermeli ve gerçekdışı ispatlanamaz bilgiler içermemelidir.

Tüm cevapların açıklamaların delil ve şahit ifadeleri ile ispatlanabilir olmasına önem verilmelidir.

Ayrıca sunulacak deliller , kamu kurumlarından talep edilmesi gereken deliller, mahkemeye sunulacak şahitler de bu dilekçe içerisinde sunulmalıdır.

İş Davası Cevap Dilekçesi hangi konuları içermemelidir ?

Dava konusu iddalar ve bu iddaalar çevresindeki konular ve çalışma geçmişi hakkındaki konuları içermelidir. Konu ile ilişkisiz ve çalışan işveren ilişkisindeki karşı tarafın kabahatleri dışında alakasız konuları içermemelidir.

İş Davası Cevap Dilekçeleri nasıl yazılmalıdır ?

İş davası cevap dilekçesi davalı tarafından yazılır, fakat bu bir şart değildir. Yani davayı açan kişi de davalı tarafından sunulan bir dilekçeye cevap olarak bir cevap dilekçesi yazabilir.

Yani iş davası cevap dilekçesi Mahkeme Başkanlığına davacı yada davalı tarafından sunulabilir fakat en yaygın durum hakkında açılan dava ile ilgili cevaplarını sunan davalı tarafından sunulması olarak gözlemlenir.

Resmi hukuki bir dilekçe olduğu için Türk Dili , Dilbilgisi ve Dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır. Dilekçe ve tüm ekleri Türkçe olmalıdır ve eklenecek belgeler yabancı dildeyse Türkçe tercümeleri de sunulmalıdır.

Belirli bir dava dosyası ile ilişkin , dava dosyasının görüldüğü mahkemeye hitaben yazılmalıdır.

Üst kısımda Cevap Veren Sıfatı ile dilekçeyi yazan kişisel bilgilerini sunarak dilekçe yazımına başlar ve dilekçe konusunda davacı tarafından sunulan dava dilekçesine yanıt verildiği anlaşılır biçimde ifade edilir.

Açıklamalar kısmı genel olarak birkaç paragraf ve tercihen sayı sıralı maddeler biçiminde düzenlenir ve genel açıklamalar burada sunulur.

Hukuki sebepler ve Deliller başlıkları usulünce yazılmalıdır. Hukuki sebepler verilen yanıtları ile ilgili mevzuat hükümlerini ve kanunları işaret ederken , deliller maddeler halinde sunulacak delilleri tanımlamaktadır.

Sonuç ve İstem bölümü ise yapılan açıklamaları sunan ve isteminizi ifade eden saygılı bir ifade ile Mahkeme Başkanlığına talebinizi sunduğunuz paragraftır.

İş Davası Cevap Dilekçesi

Aşağıdaki örnek İş Davası Cevap Dilekçesi bir işverenin hakkında bir eski çalışanı tarafından açılmış olan davaya gönderdiği bir dilekçedir.

Davacının iş akdi haklı nedenle derhal fesih edilmesine rağmen açtığı davanın reddi ve yargılama giderlerinin yükletilmesi talebini sunmaktadır.

Kendi örneğinizde davanızın görüldüğü şehir ve mahkeme numarasına göre hitap yazdıktan sonra dava dosya no ve tarafları yazınır. Taraflarda genellikle şirketler ünvanları ve merkez adresleri ile temsil edilirler.

Açıklamalar kısmında iddaalara vereceğiniz cevapları net ve çok detaya girmeden ifade etmeniz yeterlidir. Sunacağınız delilleri de maddeler halinde yazıktan sonra İstem paragrafında talebinizi saygılı biçimde sununuz.

Cevap dilekçeleri son derece önemlidir, imkanınız varsa hukuki danışmanlık almanızı ve mahkemede tarafınızı bir Avukatın Temsil etmesini sağlamanız son derece faydalıdır.		Türkiye Cumhuriyeti ............................. İş Mahkemesi Hakimliğine

DOSYA NO 		: (DAVA DOSYA NUMARASI BELİRTİNİZ)

CEVAP VEREN
DAVALI 		: (İSİM SOYİSİM VEYA ŞİRKET ÜNVANI OLARAK BELİRTİNİZ.)
			(TC KİMLİK NO YADA VERGİ NO İKAMET YADA KURULUŞ ADRESİ)	

DAVACI 		:(DAVACININ KİŞİSEL BİLGİLERİNİ BELİRTİNİZ.)

DİLEKÇE KONUSU : Dava dilekçesindeki iddaalara karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR 	:	

1. Davacı çalışan şirketimizde ..................... / .......................... tarihleri arasında ........................................... görevi ile çalışmıştır. İş Akdi ........................ tarihinde usulüne uygun olarak tarafımızca fesih edilmiştir.
2. İş Akdinin fesih sebebi sürekli olarak işe geç gelmesi , amirlerinin talimatlarını yerine getirmemesi , çalışma arkadaşlarına hakaret etmesi ve en sonunda işyerinde alkol kullanımı sonucunda sarhoş olması ve bir çalışma arkadaşını darp etmesi olmuştur.
3. Davacının işe geç gelmesi neticesinde tutulan tutanaklar ve yazdığı savunmalar, amirlerinin ve çalışma arkadaşlarının kaba davranışları sonucunda tuttuğu tutanaklar ve en son alkollü biçimde saldırgan tavırları sonucunda yaraladığı çalışanımızın Emniyet Merkezindeki şikayet dilekçesi dilekçemizin ekinde Mahkeme Başkanlığınıza saygı ile sunulacaktır. 
4. Alkollü biçimde çalışma arkadaşına fiziki saldırı düzenlemesinin ardından fabrika güvenliği ve çalışma arkadaşları tarafından durdurulmuş ve çağırılan Emniyet Güçlerince teslim alınarak karakola götürülmüştür. Davacının alkollü biçimde bir başka çalışanı darp ettiği Emniyet Güçleri tarafından da tespit edilmiş ve davaya konu olmuştur.
5. İş akdi İş Kanunu ilgili hükümlerince derhal fesih edilmiştir ve şahsın fabrika binasına girişi yasaklanmıştır.
6. Şirket yönetimi tarafından maddi zorluk çekiyor olması sebebi ile son derece yetersiz iş becerisi , işe gelme düzensizliği , kaba tavırları olması sebebi ile kesinlikle çalıştırılmaması amiri ve Mühendis tarafından belirtilmiş olmasına rağmen defalarca affedilmiş olan davalı bu son olaydan sonra iş kanununda açık biçimde belirtilmiş olan “haklı nedenle derhal fesih” işlemi ile işten çıkartılmıştır.
7. Ekli deliller incelendiğinde hakkında işe gelmeme , iş düzenini aksatma , hakaret kabahatleri için bile “haklı nedenle derhal fesih” birçok kez uygulanabilecek davalının en son işlediği suç ............. Mahkemesi .......... Nolu Dosya ile görülen ayrı bir davadır. Yaralanan çalışanımız ve şirketimiz ilgili şahısa dava açmış durumdadır.
8. Tarafımızca uygulanan “haklı nedenle derhal fesih” usulüne uygundur, karşı tarafın iddaalarının tamamı asılsızdır.
9. Davalının tarafımızdan hiçbir maddi alacağı yoktur, tüm hakları tarafına eksiksiz ödenmiştir. 

HUKUKİ SEBEPLER : 
		4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER : 
	Davacının Personel Dosyası Fotokopileri.
	Hakkında tutulan tutanaklar (11 Adet)
	Yazılı savunmaları (8 Adet)
	İşe Giriş Bildirgesi
	İş Akdi Fesih Bildirgesi
	Emniyet Polis Merkezi Şikayetçi İfadesi
	...... Mahkemesi ...... Nolu Dosyaya ait Dava Dilekçesi
	Tanıklar (Çalışan , Amiri , Sorumlu Mühendis ) (Dava günü duruşmaya bizzat gelecektir.)
		(Tc NO : ............................... İSİM ............................. )
		(Tc NO : ............................... İSİM ............................. )
		(Tc NO : ............................... İSİM ............................. )
	Güvenlik Kamarası Kayıtları
	İşe Devam Kontrol Sistemi Devamsızlık Çizelgesi


SONUÇ VE İSTEM : 
	
	Yukarıda arz ve izah olunan açıklamalarımız , sunacağımız deliller ve Sayın Hakimliğinizce resen takdir olunacak hususlar sebebi ile hukuğa ve yasalara aykırı olarak açılmış olan davanın davanın reddine , yargılama giderleri , vekalet ücretlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımız ile arz ve talep ederiz.


								Tarih : 

						İsim Soyisim / Ünvan : 

								İmza : 

	

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Kurumsal Web Sitesi Adliye İletişim ve Adres Bilgileri Sayfası : https://www.adalet.gov.tr/Birimler/ACM

Türkiye Cumhuriyeti 4857 Nolu İşkanunu Mevzuat Bilgi Sistemi Üzerindeki Tam Metni PDF Dosya Türünde : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

Scroll to Top