Tadilat İzni (Tadilat Ruhsatı) Dilekçe Örneği

Tadilat İzni (Tadilat Ruhsatı) Nedir?

İmar Yönetmeliğinin 70. maddesi dışında kalan tüm değişiklikler ve tadilatlar için tadilat ruhsatı alınması gerekiyor. İmar Yönetmeliğine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Mevcut gayrimenkulünüzde zaman içinde birtakım tadilatlar yapmak isteyebilirsiniz. Salonu yeni bir renge boyamak veya mutfağı yeni fayanslarla kaplamak bu duruma örnek olabilir. Ancak gayrimenkulün içinde yapılacak bazı değişiklikler tadilat ruhsatı gerektirir. Tadilat ruhsatı, bir yapının dış görünüşünü veya temel ögelerini değiştirmek için belediyeden alınan bir izin belgesidir. Belediye tadilat izni kapsamında olan ve ruhsat alınmadan gerçekleştirilen değişiklikler gayrimenkulünüzün kaçak yapı seviyesine düşmesine neden olabilir.

Tadilat İzni Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Tadilat projesi için iznin verildiği tarihten itibaren 45 gün ile sınırlandırılmıştır. Bu süre içerisinde tadilatın yapılması gerekir.Tadilat bittikten sonra, belediyeye başvurarak ilgili evraklarla birlikte teslim edilmelidir. Yapılan değişikliğin ruhsata uygun olarak yapıldığı belgelenmelidir. Bu şekilde yapılan işlem ile birlikte, yapınız kaçak yapı sorunu ile karşı karşıya kalmadan tadilatınızı sonlandırmış olursunuz

Yapacağınız tadilat mimari veya mühendislik bir durum gerektiriyorsa, mutlaka bu konunda uzman kişilerden destek almanız gerekir. Binanızın tadilatını hem daha düşük maliyetli olarak yaparsınız hem de daha şık bir görüntü elde ederek oturmaya devam edebilirsiniz.

Tadilat İzni Almamanın Cezası Nedir?

Ruhsata tabi tadilat işlemlerinin ruhsat alınmaksızın yapılması, söz konusu inşaatın kaçak durumuna düşmesine sebep olur. Şikayet edilmesi veya denetim yapılması durumunda, belediye tadilat ruhsatını görmeyi talep edecektir. Eğer gerektiği gibi tadilat ruhsatı sunulmazsa belediye kaçak bölümü yıkma yetkisine sahiptir. Böyle bir duruma düşmemek için her türlü tadilatın gerekli ruhsatlarla gerçekleştirilmesi gerekir

Tadilat İzni (Tadilat Ruhsatı) Nasıl Alınır?

Tadilat ruhsatı ile ilgili belediyeye başvuru yaparken yanınızda ihtiyaç duyulan belgelerinizin olması gerekir. Gerekli belgeleri aşağıda görebilirsiniz.

Tadilat İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Yapının bulunduğu yeri tam olarak gösteren tadilat ruhsatı başvuru dilekçesi (Yazının sonundan örnek dilekçeye ulaşabilirsiniz.)
 • Tapu tescil belgesi
 • İmar durumu çap belgesi
 • Yapı nizamı
 • Kat sayısı
 • Saçak seviyesi
 • Yollardan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri
 • İnşaat emsallerini gösteren bir belge

Tadilat ruhsatı alabilmek için gerekli belgeleri belediyeye teslim etmek gerekiyor. Tadilat ruhsatı için gerekli belgeler bölge belediyesine ve yapının tipine göre değişiklik gösterebildiğinden, belediyeye başvuru yaparken istenen belgeleri öğrenmeniz yaşanabilecek sorunların önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

Belediyeden Tadilat İzni Ne Zaman Çıkar?

Belediyeye teslim ettiğiniz belgelerde bir hata yoksa tadilat ruhsatı veya tadilat izni ortalama 30 gün içerisinde elinizde olur. Teslim ettiğiniz belgelerde bir hata olması durumunda ise belediye ilk 15 gün içinde belgelerinizde eksiklik olduğuna dair size geri dönüş yapar. Belgeleri tamamlayıp yeniden başvurmanız durumunda 30 günlük süreç baştan başlar.

Tadilat Ruhsatı/Tadilat İzin Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tadilat ruhsatı başvurusu, yukarıda belirttiğimiz, ekte sunulması gerekenleri de içeren bir dilekçeyle yapılabilmektedir. Tadilat ruhsatı başvurunuz için, aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi, tadilat ruhsatı için başvuru yaptığınız bölgenin bağlı olduğu belediyeye teslim ediniz.

Tadilat İzin Başvurusu Dilekçe Örneği

           ............ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
            İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE


   Maliki olduğum .......... ili, .......... ilçesi, .......... Mahallesi, ...... pafta, ...... ada, ...... parsel numaralı taşınmaz için dilekçe ekindeki tadilat ruhsatı başvuru belgeleri ve mimari projeye göre tadilat ruhsatı talep ediyorum. Tadilat ruhsatına esas iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.

                                 Tarih
                                Ad Soyad
                                  İmza

Taşınmaz Sahibi Bilgileri
Adres	   :
T.C. Kimlik No:
Telefon No  :

Proje Müellifi Bilgileri
Ad Soyad   :
Adres	   :
Telefon No  :

Ekler:
1. Taşınmaz Sahibi Kimlik Belgesi Sureti (Vekil varsa vekaletname sureti)
2. Tapu Sureti
3. Tadilat Raporu
4. Yapının Güncel Fotoğrafları (Yapı denetim kaşeli-imzalı-tarihli)
5. Mimari Proje

Yararlanılan Kaynaklar

 1. Mevzuat Bilgi Sistemi. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği.
Scroll to Top