İlaçlama Dilekçe Örneği

Haşere – Böcek İlaçlama Nasıl Yapılır?

Hizmetlerde kullanılan cihaz, ekipman ve ilaçların seçiminde, işlemi uygulayan personel ve vatandaş üzerindeki ilacın zararlı etkileri üzerinde titizlikle durulmakta, personel düzenli olarak kontrol ettirilmektedir.

İlaçlama hizmetleri birimi larva ve ergin(uçkun) mücadelesi ile yoğun bir şekilde mücadele etmektedir. Larva mücadelesinde saha kontrolü yapılır. İlçe sakinlerinden gelen bilgiler değerlendirilir. Sivrisinek şikâyetleri değerlendirmeye alınarak bu şekilde ilaçlama uygun yer ve zamanlarda yapılır.

Larvasit uygulama alanları; kanallar, çöp konteynerleri, kuyular, foseptik ve inşaat çukurlarıdır. Kullanılan ilaçlar ise gelişim düzenleyici hormonlar ve yüzey gerilimini azaltıcı maddelerdir.  İlaçlama uygulamasında sırt pompası ve motorlu pülverizatörler kullanılır.

Uçkun mücadelesinde ise ilaçlama uygun iklim koşullarına göre Mayıs-Eylül ayları arasında yapılır. Personele öncelikle mücadele konusunda eğitim verilir. Zararlının havada en fazla olduğu gün batımı saatlerinde ilaçlama başlatılır. Aynı bölgenin haftada en az 2 kere ilaçlanması sağlanır.

İlçede, ilaçlama yapılacak alanlar, gelen şikâyetler üzerine belirlenen sokak ve bölgelerdir. İlaçlama için kullanılan ilaçlar, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili ruhsat verdiği insektisitler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) referans verdiği ilaçlardır.

Uçkun mücadelesinde soğuk sisleme (ULV) ile açık alan mücadelesi yapılır. Uçkun mücadelesinde ayrıca ULV ve termal sisleme cihazları kullanılmaktadır. Bir de sıcak sislemeyle açık alan mücadelesi yapılır. Termal sisleme cihazlarında ilaç mazotla seyreltilerek, mazot-ilaç buhar şeklinde püskürtülür.

İlaçlama hizmetini en iyi şekilde yapmak ve en iyi sonucu alabilmek için meteorolojik koşulların uygun olması, örneğin şiddetli rüzgâr ve yağış olmaması gerekmektedir.

Haşere İlaçlama Yönetmeliği

İzin alma zorunluluğu

Madde 5- Bakanlık tarafından uzman nezaretinde kullanılması şartıyla izin verilen; insektisit, rodentisit veya mollusisit kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, 6 ncı maddede belirtilen bilgi ve belgelerle faaliyet gösterecekleri ilin müdürlüğüne müracaat ederek izin alması zorunludur.

Başvurunun değerlendirilmesi

Madde 7- Bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre yapılan başvuru dosya üzerinde incelenir, başvuru dosyasının bu Yönetmeliğe uygun olması durumunda Müdürlük elemanları tarafından işyeri 10 iş günü içinde yerinde incelenerek sonuçlandırılır. İnceleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tespit edilen yerlere Ek-2’deki izin belgesi ve Ek-3’teki mesul müdürlük belgesinden ikişer nüsha düzenlenir.

Düzenlenen bu belgeler ve başvuru dosyasının bir örneği Müdürlükte saklanır, diğer nüshaları mesûl müdüre imza karşılığında verilir ve işyerinin görünen bir yerine asılır. İzin verilen firma adı, adresi ve iletişim bilgileri yazılı olarak Bakanlığa bildirilir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut bir işyerine ait şube niteliğinde ikinci bir yer açılmak istenmesi veya faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda, 6’ncı maddede belirtilen evraklar ile başvuru aynen tekrarlanır.

Yönetmeliğin tamamı için buraya tıklayınız.

İlaçlama Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Mahallenizde ya da bölgenizde olabilecek haşere sorunlarına karşı belediyeye başvurulabilmektedir. Haşere dolayısıyla, ilaçlama talebiniz için aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi ilaçlama talep ettiğiniz bölgenin bağlı olduğu belediyeye teslim ediniz.

İlaçlama Dilekçe Örneği:

            BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
           Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına
                         ŞEHİR


   Vektörlerle Mücadele ve İlaçlama Merkezinizce aşağıda adresi belirtilen bölgede/binada haşerelere karşı gerekli kontrol ve ilaçlamanın yapılmasını arz ederim.


                                  Tarih
                                Ad Soyad
                                  İmza

Adres:
Cep Tel:

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. Beşiktaş Belediyesi. İlaçlama Hizmetleri.
 2. Sağlık Bakanlığı. Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
 3. Görsel: CGTN
Scroll to Top