Yabani Ot Temizleme Dilekçe Örneği

Yabani/Yabancı Otlarla Nasıl Mücadele Edilir?

• Fiziksel Mücadele

Fiziksel mücadele yöntemlerinden bazıları yabancı otlara karşı uygulanan eski mücadele yöntemlerinden birisi olup bugün hala geçerliliğini korumakta ve ekonomik olarak uygulanmaktadır. Fiziksel mücadele yabancı otların elle yolunması, yabancı otların mekanik (bir alet kullanılarak kesilmesi, kazılması vb.), termik (ısı), elektromanyetik dalgalarla ortadan kaldırılması yollarını içerisine alır.

Çapalama

Çapalama bazı kültür bitkilerinin arasında bulunan yabancı otlara karşı uygulanan ekonomik ve etkili mücadele yöntemidir. Bu işlem sadece yabancı ot mücadelesi için değil yağmur suyunun toprakta tutulması, toprağın üst tabakalarının gevşetilmesi vb. amacıyla da yapılmaktadır.

• Tırmık Geçirme

Toprak tipine ve kültür bitkisinin çeşidine bağlı olarak çok çeşitli tipte tırmıklar kullanılmaktadır. Tırmık işlemi daha çok sıraya ekilen kültür bitkilerinde uygulanmaktadır. Tırmık genelde saatte 6 km hızla giden değişik araçlarla çekilmektedir.

Sürme

Toprağın sürülmesi her grup yabancı otlarla mücadelede pratik ve ekonomik bir yöntemdir. Özellikle tek yıllık ve iki yıllık yabancı otlar bu yöntemle kolayca ortadan kalkmaktadır. Toprağın yüzlek sürülmesi ile tohum bankasındaki yabancı ot tohumları çimlenmeye zorlanmakta ve sonuçta toprakta tohum bankasında canlı yabancı ot tohumu azalmaktadır.

Biçme

Biçme işlemi genellikle yabancı otların tohum vermelerini önlemek, kültür bitkisi ile rekabetini azaltmak ve çok yıllık yabancı otların toprakaltı organları depo maddelerini boşaltmak amacıyla yapılır.

• Malçla Boğma

Malç olarak ifade ettiğimiz saman, kuru ot, çiftlik gübresi, pirinç kabukları, kâğıt, çeşitli plastikler gibi örtü materyalleri yabancı ot mücadelesinde kullanılmaktadır. Yabancı otların malçla örtülüp ışıkla temasını keserek öldürülmeleri amaçlanmaktadır. Bu yöntem ananas ve çilekte olduğu gibi genellikle sıraya ekilmiş, pazar değeri yüksek kültür bitkilerinde başarıyla uygulanmaktadır.

Solarizasyon

Solarizasyonu, “güneş enerjisi kullanılarak toprak yüzeyinde sıcaklığın artırılması ve yabancı otların öldürülmesi” olarak tanımlayabiliriz. Bu amaçla 1-1.5 ay süreyle toprak yüzeyi şeffaf polietilenle örtülür.

• Su Altında Bırakma

Genellikle Avrupa ve Amerika ülkelerinde uygulanmaktadır. Taban suyu kireçli ve tuzlu olmayan topraklarda iyi sonuç vermektedir. Yanlış uygulama toprakların çoraklaşmasına neden olmaktadır.

Yakma

Bazı yabancı otlarla türüne, içerisinde bulunduğu kültür bitkisine ve bulunduğu yere bağlı olarak yakma ile mücadele edilebilmektedir

Yabani Ot Temizleme Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Yabani ot temizleme talebi, yabancı/yabani otların rahatsız edici derecede çoğalması sonucunda kimi bölgeler için yapılır. Yabani ot temizleme talebiniz için, aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi yabani ot temizleme talep ettiğiniz bölgenin bağlı olduğu belediyeye teslim ediniz.

Yabani Ot Temizleme Dilekçe Örneği:

           ............ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
            PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE


   Aşağıda bilgileri bulunan mülkiyeti tarafıma ait/hissedarı olduğum adresteki parselin yabani ot temizleme işleminin ücret tarifesi doğrultusunda yapılmasını istiyorum.
   Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.


                                  Tarih
                                Ad Soyad
                                  İmza

Başvuru Sahibi Bilgileri
T.C. Kimlik No:
Adres:
Telefon:

Budama Yapılacak Parsel Bilgileri
Mahalle:
Sokak/Cadde:
Kapı No:
Pafta:
Ada:
Parsel:

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. Ankara Üniversitesi (Açık Ders). Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemleri.
Scroll to Top