Ticaret Odası

Ticaret Sicil Dilekçe Örneği

Ticaret Sicil Dilekçe Örneği

Ticaret Sicil Dilekçe Örneği Bağlı olunan Ticaret Odasının Sicil Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvuru için dilekçe örneğidir. Tüm ticari işletmeler Ticaret odasına ve ayrıca sanayi endüstri imalat vb alanlarda faaliyeti bulunan işletmeler de Sanayi odalarına kayıtlı olarak faaliyet göstermektedir. Ticaret Sicil Müdürlükleri , İl Ticaret Odalarına bağlı olarak faaliyet göstermektedir, Bazı ilçe merkezlerinde de ayrıca Ticaret […]

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Talep Dilekçesi

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Talep Dilekçesi

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Talep Dilekçesi bağlı olunan Ticaret Odasına yazılı müracat yapılarak Faaliyet Belgesi Talebinin sunulması için gerekli olan dilekçedir. Faaliyet Belgesi odaya kayıtlı bir işletmenin temel bilgilerini ve faaliyet konusunu belirten belgedir, Ticaret Siciline kayıtlı olan şirket özlük bilgileri de faaliyet belgesinde yer alır. Faaliyet Belgeleri çok çeşitli kurumlar tarafından talep edilmektedir ve

Ankara Ticaret Odası

Ankara Ticaret Odası Dilekçe Örneği

Ankara Ticaret Odası dilekçe örneği Ankara Ticaret Odasına yazılı müracatlarda kullanılabilecek örnek bir dilekçedir. Tüm ticari işletmeler Meslek odalarına veya Ticaret Odalarına kayıtlı olarak ticari faaliyette bulunabilmektedir bu sebeple Ankara ilinde faaliyette olan tüm ticari işletmelerin bir oda kaydı bulunmaktadır. Bazı meslek dalları hem ilgili meslek odasına hemde ticaret odasına kayıtlı olarak faaliyet göstermektedir ,

Scroll to Top