sabıka kaydı

İşe İade Dava Dilekçesi

Yabancı Dilde Adli Sicil Belgesi Talep Dilekçesi

Adli Sicil Belgeleri Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yürütmesinde bulunan tüm adliyelerden alınabilmektedir. Adliyeye şahsen müracat edilerek dilekçe sunulması gerekmektedir. Ayrıca bu belge edevlet hizmetleri arasında da yer almaktadır fakat birçok kurum mühür ve ıslak imzalı belge talep edebilmektedir. Resmi devlet mührü bulunan belge isteniyorsa adliyeden , elektronik belge isteniyorsa edevletten alınabilmektedir. Ayrıca edevletten alınan belgeler […]

Nafakanın artırılmasına itiraz dilekçesi

Adli Sicil Sabıka Kaydı Talep Dilekçesi

Adli Sicil Sabıka Kaydı Talep Dilekçesi kişinin kendine ait sabıka kaydının bulunup bulunmadığına dair resmi yazının kendisine sunulması için şahsen yazdığı ve Cumhuriyet Savcılıklarına sahsen teslim ettiği dilekçelerdir. Bu dilekçeler adliye kalemince işleme konularak kişinin sabıka kaydı durumunu bildirir belgenin kişiye verilmesi ile tamamlanır. Adli Sabıka kaydı talebi tüm adliyelerden yapılabilmektedir, sembolik bir ücretlendirmesi bulunmaktadır.

iş davası cevap dilekçesi

Adli Sicil Kaydının Silinme Talebi Dilekçesi

Adli Sicil Kaydının Silinme Talebi Dilekçesi adli sicil kayıtlarının yani sabıka kayıtlarının ilgili cezanın infazı ve geçerli yasal sürenin dolması sonucunda silinmesinin talep edilmesi hakkının talep edilmesi için verilmesi gereken bir dilekçedir. Adli sicil kayıtları yani sabıka kayıtları mahkeme tarafından karara bağlanmış davalar sonucunda alınan cezaları , infazı edilen cezaları , infazı devam eden cezaları

Scroll to Top