Adli Sicil Kaydının Silinme Talebi Dilekçesi

Adli Sicil Kaydının Silinme Talebi Dilekçesi adli sicil kayıtlarının yani sabıka kayıtlarının ilgili cezanın infazı ve geçerli yasal sürenin dolması sonucunda silinmesinin talep edilmesi hakkının talep edilmesi için verilmesi gereken bir dilekçedir. Adli sicil kayıtları yani sabıka kayıtları mahkeme tarafından karara bağlanmış davalar sonucunda alınan cezaları , infazı edilen cezaları , infazı devam eden cezaları içerir ve belirli bir yasal süre boyunca bu adli sicil kayıtları yani sabıka kayıtları Adalet Bakanlığı bilgi sistemlerince yasal olarak saklanır ve adli sicil kaydı belgelerinde bunlar listelenir.

İnfazı tamamlanan cezalar belirli bir süre sonrasında adli sicilden silinir, bu suç geçmişi olan kişinin geçmişte işlediği ve cezasını suç yüzünden hayatı boyunca ceza görmemesi için evrensel hukukça da desteklenen bir arınma hakkının verilmesidir. Bir suç işlemiş kişi cezasını çekmişse belirli bir süre sonra bu cezanın kamu tarafından erişilememesi hakkı vardır. Terör , Cinsel Saldırı gibi belirli suçlarda adli sicil kaydı kamu yararı ve tekrar ihtmali önlemi olarak sicil kaydından silinmez silinmesi talep edilemez.

Adli Sicil Kaydının Silinme Talebi Adalet Bakanlığı Ankara Yerşeşkesinde yer alan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından saklanmaktadır. Burada yer alan kayıtların kaydedilmesi mahkeme kararlarının kesinleşmesi , infazlar infazların tamamlanması veya salıverilme ile olmaktadır, belirli tür suçlarda kayıtlar bakanlık tarafından silinmekte , belirli tür suçlarda ise adli sicil kaydının silinmesi talebi için ceza veren mahkemeye başvurarak ceza kararının ilgili sicil kaydından silinmesi için başvuru yapmak gerekmektedir. Mahkeme değerlendirerek cezanın infazını ve yeterli yasal sürenin geçtiğini değerlendirerek karar verebilecektir. Olumlu karar verilirse Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne Adli Sicil Kaydının Silinme Talebi Dilekçesi verilerek adli sicil belgesi yani sabıka kaydında ilgili kaydın silinmesi mümkün olmaktadır. A

dli Sicil Kaydının Silinmesi tamamen mahkeme kararının , verilen cezanın , cezanın infaz edilmiş olmasının Adalet Bakanlığınca tamamen ortadan kaldırılması anlamına kesinlikle gelmemektedir. Adalet Bakanlığı Adli Sicil Belgesinde bu kayda yer vermez ama Adalet Bakanlığı Arşivinde bu kayıt saklanmaktadır.

Adli Sicil Kaydının Silinme Talebi Dilekçesi aşağıda örneğini verdiğimiz Adli Sicil Kaydının Silinme Talebi Dilekçesi Örneğine benzer olarak şahsi bilgileriniz ile düzenlenmelidir, adli sicil kaydı yani sabıka kaydı belgesi ve adli sicilin kaldırılmasına dair mahkeme kararları ekinde sunulmalıdır. Aşağıda Word ve PDF formatlarında da tarafınıza sunulmuştur. Düzenleyerek şahsen Adliyelere müracat ederek veya vekil avukatınızın müracatı ile Adli Sicil Kaydının Silinme Talebi Dilekçesi sunulabilmektedir.

Adli Sicil Kaydının Silinme Talebi Dilekçesi Örneği
		Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı
		Türkiye Cumhuriyeti Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne
		Ankara	....................... Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı Türk Vatandaşıyım. Ekte bilginize saygı ile sunmuş olduğum Adli Sicil Kaydı belgesinde cezasının infazı tamamlanmış olan sicil kayıtları mevcuttur. İlgili mahkeme kararının infazı tamamlandığından, yeterli yasal süre geçtiğinden ve adli sicil kaydının kaldırılması kararı alındığından, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen husurlar ve resen müdürlüğünüzce uygun görülen sebepler ile adli sicil kaydımdan kaldırılması gereken tüm kararların silinmesi ve adli sicil kaydı belgesinde bu kayıtların yer almaması için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.						Tarih :

						İsim Soyisim :

						İmza : Ek : 
Adli Sicil Kaydı Belgesi
Adli Sicil Kaydınının Silinmesi konulu mahkeme kararları
Scroll to Top