boşanma

Nafakanın artırılmasına itiraz dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği (Avukatsız)

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Anlaşmalı boşanma, kısaca tarafların birbirleri ile her konuda anlaştıkları (çocuk, mal paylaşımı vs.) her noktada mutabık olduğu boşanma durumudur. Tabi ki bu noktada tarafların belirli şartları bulunmaktadır. En önemli şartı ise evlilik tarihinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Türk Medeni Kanununa göre aileyi koruyucu şekilde tavır alarak 1 seneden […]

Nafakanın artırılmasına itiraz dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Anlaşmalı Boşanma Nedir ? Çekişmeli(Anlaşmasız) Boşanma Nedir ? Anlaşmalı Boşanma davası evli olan eşlerin ortak kararları ile evliliklerini bitirme isteklerini gerçekleştirmek için açmaları gereken davadır ve Aile mahkemelerine başvurarak açılması gerekemektedir. Aile Mahkemesi bulunmayan adliyelerde Asliye Hukuk mahkemeleri yetkilendirilmiştir. Anlaşmalı Boşanma Davası tanımının olabilmesi için iki eşin de boşanmayı istemeleri ve boşanma sonrasındaki süreçler ile

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma davası nedir ? Boşanma davası nasıl açılır ? Evlilik iki kişinin eş olarak birbirini kabul ettiğini tescil ettiği , resmi ve hukuki bir boyut kazandırdığı bir işlemdir. Evlilik işlemleri devlet adına il ilçe belediyeleri ve bazı durumlarda kaymakamlıklar yada valilikler yürütmektedir. Bulululan il büyükşehir veya ilçe belediye teşkilatları varsa ise ilçe belediyelerine , ilçe

Scroll to Top