Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dileçe Örneği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dilekçe Örneği yapılacak müracatlarda yazılacak dilekçelere yardımcı olma amacı ile sizler ile paylaşılmaktadır. Başvuru konunuza göre gerekli düzenlemeleri yaparak Bakanlık Makamına müracat yaparak işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye sınırları içerinde yer alan bina yapılaşması , çevre ve çevrenin insan yaşamı ve refahındaki etkisi ve buna ek olarak küresel iklim değişikliğine karşı alınacak önlemlerin kurulması uygulanmasından sorumlu bakanlıktır. Tüm bu konulardaki üst makam olarak faaliyetlerini sürdürmekedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Görevleri

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eski dönemde faaliyeti olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlıklarının Orman dışında kalan çevre ve yapılaşma konularının tamamından sorumlu olacak biçimde yeniden yapılandırılması ile kurulmuştur. İlk başta ünvanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak düzenlenmiştir fakat yapılan değişiklik ile çevre sorumluluğuna iklim değişikliği konusu da eklenerek ulusal iklim değişikliği politikalarını da yürütme sorumluluğu bakanlığa verilmiştir.

Temel görevlerini özetlemek gerekirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında yer alan yerleşim yerlerindeki yeni yerleşim çalışmalarının ve yerleşim alanları ile alakalı konulardaki fiziki yapılaşmanın ve çevre düzenlemelerinin planlanması , Çevrenin korunarak ve çevre ile ilgili konularının yönetilmesi ve denetlenmesi , iklim değişikliği ile ilgili önlemler alınması ve denetlenmesi. Tüm Türkiyedeki bina ve genel yapılaşma planlamalarının yapılması, bu konulardaki mevzuatların düzenlenmesi ve denetleme süreçlerinin yönetilmesi. Çevre ve toplum ilişkisinin kurulması , tüm canlıların yaşam alanlarının korunması , kirliliğini önlemek ve çevrenin korunması, çevre konularındaki toplum bilincinin artırılması ve doğanın korunması için gerekli tedbirleri almak ve yönetmek temel görevlerini oluşturmaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığının merkez teşkilatı , il müdürlükleri ve iştirakleri ile çok büyük bakanlıklardan biridir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Teşkilat Yapısı

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevlerini yurt genelinde yapabilmek için teşkilat yapısı Müdürlük , Başkanlık ve Müşavirlikler biçiminde hiyerarşik bir yapı ile yapılandırılmıştır. Her alt birim belirli görevlerden sorumludur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğina yapılacak dilekçe müracatlarında Bakanlık yönetimi tarafını ilgilendiren yönetimsel konular dışındaki yani müdürlüklerin sorumluğunda olan konularda yapılacak müracatların Teşkilatın ilgili birimine yapılması tavsiye edilmektedir. Yani başvurunuzun hangi konuda olduğunu düşünerek Bakanlık teşkilatı içerisindeki hangi birimin görev alanına giriyorsa ilgili müdürlüğe müracat etmeniz başvurunuzun daha hızlı neticelenmesi konusunda önemlidir.

Aşağıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Teşkilat yapısı bilgilerinize sunulmuştur;

 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
 • Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
 • Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 • Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı
 • Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
 • Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
 • Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
 • Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başvuru ve İletişim bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde Numara 52 Çankaya / Ankara

Telefonu : +90 (312) 410 10 00

KEP Eposta Adresi : cevrevesehircilikbakanligi@hs01.kep.tr

Web Sitesi : https://www.csb.gov.tr/

Edevlet Üzerinden sunulan Bakanlık Hizmetleri erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi

ÇevÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Randevu Alma Adımları

Bakanlık Mürcatları için randevu alınması gerekmektedir. Randevu Elektronik ortamda alınabilmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vatandaş Randevu Uygulaması Adresi : https://vatandasrandevu.csb.gov.tr/#!/basvuru

Karşınıza çıkan formda Birim olarak Bakanlık merkez teşkilatındaki hangi birime başvuru yapacaksanız o birimi seçmeniz gerekmektedir.

Konu başlığına kısaca başvurunuzu ne maksat ile yapacagınızı belirtmeniz gerekmektedir. Buradaya dilekçe ile müracatımın sunulmasından ibarettir yazabilirsiniz.

Açıklama kısmına Randevuyu ne maksat ile yaptığınızı belirtmeniz gerekmektedir. Kısaca ne maksat ile Bakanlığa başvuru yaptığınızı bir paragraf gibi bir metin olarak yazmanız gerekmektedir.

Sağ taraftaki alanlarda da Tckimlik Numarası , İsim Sosisim Doğum tarihi ve bilgilendirme seçenekleri ile beraber randevu oluşturmanız gerekmektedir.

Randevu oluşturduktan sonra iletişim tercihinizde seçmiş olduğunuz yöntem ile randevunuz tarafınıza bildirilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dilekçe Örneği

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çok büyük bir bakanlıktır ve sunacağımız dilekçe örneği sadece Bakanlık Birimlerinden herhangi birine yapılacak bir başvuru örneğini size açıklayabilecektir.

Siz kendi dilekçenizi düzenlerken doğru teşkilat birimine hitaben dilekçenizi düzenlemelisiniz.

Genel dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde Türkçe olarak yazacağınız dilekçenin ekinde gerekli belgeleri sunmanız gerekmektedir.

Genel olarak ilgili müdürlük makamına hitaben başlayacağınız dilekçede dilekçe konusu başlığında başvurunuzun sebebini bir cümle ile izah ettikten sonra dilekçenizi birkaç paragraf olarak yazdıktan sonra ıslak imzanız ile düzenledikten sonra şahsen müracatınız ile ilgili makama teslim edebilirsiniz.

PTT ile iadeli taahhütlü gönderilen dilekçeler de işlem görebilmektedir.

Ayrıca her konuda başvuru için Bakanlık Merkezine başvuru yapılması gerekmemektedir, İl ve İlçelerin görev alanına giren yerel konularda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlüklerine müracat edilmesi gerekmektedir.

Nereye başvuracağınız konusunda tereddütleriniz varsa öncelikle il müdürlüğüne başvuru yapınız, il müdürlüğü kendi görev alanlarında değilse , Ankara Bakanlık adresinde hangi müdürlüğe başvuracağınız konusunda sizi bilgilendirecektir.

Başvurunuzu İl Müdürlüğüne yapıyorsanız hitabınız “Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ……………………… İl Müdürlüğüne” olarak yazılmalıdır.



		Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına


	Dilekçe Konusu : .........................DİLEKÇE KONUSU YAZINIZ............................

	



	.........................DİLEKÇE AÇIKLAMALARINIZI YAZINIZ............................



	.........................DİLEKÇE BİLGİLERİ YAZINIZ............................




	.........................DİLEKÇE TALEPLERİNİZİ YAZINIZ............................



	Yukarıda arz ve izah ettiğim konularda gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.


İsim Soyisim : 
Tc Kimlik No : 
İkamet Adresi : 
Cep Telefonu : 
Eposta Adresi : 


						Tarih: 


						İsim Soyisim : 


						İmza : 














		Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
		............................... İl Müdürlüğüne


	Dilekçe Konusu : .........................DİLEKÇE KONUSU YAZINIZ............................

	



	.........................DİLEKÇE AÇIKLAMALARINIZI YAZINIZ............................



	.........................DİLEKÇE BİLGİLERİ YAZINIZ............................




	.........................DİLEKÇE TALEPLERİNİZİ YAZINIZ............................



	Yukarıda arz ve izah ettiğim konularda gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.


İsim Soyisim : 
Tc Kimlik No : 
İkamet Adresi : 
Cep Telefonu : 
Eposta Adresi : 


						Tarih: 


						İsim Soyisim : 


						İmza : 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dilekçe Örneği konulu eski yazımızda da bakanlığa sunulacak dilekçeler ile ilgili bilgiler ve örnek dilekçeler bulunmaktadır : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dilekçe Örneği

Scroll to Top