Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dilekçe Örneği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dilekçe Örneği Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılacak müracatlarda yazılacak dilekçelere yardımcı olma amacı ile sizler ile paylaşılmaktadır. Başvuru konunuza göre gerekli düzenlemeleri yaparak Bakanlık Makamına müracat yaparak işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski dönemde faaliyeti olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlıklarının Orman dışında kalan çevre ve yapılaşma konularının tamamından sorumlu olacak biçimde yeniden yapılandırılması ile kurulmuştur.

Temel görevlerini özetlemek gerekirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında yer alan yerleşim yerlerindeki yeni yerleşim planlamalarının ve yerleşim ile alakalı konulardaki fiziki yapılaşmanın planlanması , Çevre korunması ve çevre konularının yönetilmesi ve denetlenmesi , Tüm ulus alanındaki yapılaşma planlamalarının yapılması, bu konulardaki mevzuatların düzenlenmesi ve denetleme süreçlerinin yönetilmesi. Çevre kirliliğini önlemek, çevre konularındaki bilinci artırmak ve doğanın korunması için gerekli tedbirleri almak ve yönetmek temel görevlerini oluşturmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez teşkilatı , il müdürlükleri ve iştirakleri ile çok büyük bakanlıklardan biridir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat Yapısı

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlerini yurt genelinde yapabilmek için teşkilat yapısı Müdürlük , Başkanlık ve Müşavirlikler biçiminde hiyerarşik bir yapı ile yapılandırılmıştır. Her alt birim belirli görevlerden sorumludur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılacak dilekçe müracatlarında Bakanlık yönetimi tarafını ilgilendiren yönetimsel konular dışındaki yani müdürlüklerin sorumluğunda olan konularda yapılacak müracatların Teşkilatın ilgili birimine yapılması tavsiye edilmektedir. Yani başvurunuzun hangi konuda olduğunu düşünerek Bakanlık teşkilatı içerisindeki hangi birimin görev alanına giriyorsa ilgili müdürlüğe müracat etmeniz başvurunuzun daha hızlı neticelenmesi konusunda önemlidir.

Aşağıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat yapısı bilgilerinize sunulmuştur;

 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
 • Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
 • Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 • Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı
 • Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
 • Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
 • Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
 • Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başvuru ve İletişim bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde Numara 52 Çankaya / Ankara

Telefonu : +90 (312) 410 10 00

KEP Eposta Adresi : cevrevesehircilikbakanligi@hs01.kep.tr

Web Sitesi : https://www.csb.gov.tr/

Edevlet Üzerinden sunulan Bakanlık Hizmetleri erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Randevu Alma Adımları

Bakanlık Mürcatları için randevu alınması gerekmektedir. Randevu Elektronik ortamda alınabilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Vatandaş Randevu Uygulaması Adresi : https://vatandasrandevu.csb.gov.tr/#!/basvuru

Karşınıza çıkan formda Birim olarak Bakanlık merkez teşkilatındaki hangi birime başvuru yapacaksanız o birimi seçmeniz gerekmektedir.

Konu başlığına kısaca başvurunuzu ne maksat ile yapacagınızı belirtmeniz gerekmektedir. Buradaya dilekçe ile müracatımın sunulmasından ibarettir yazabilirsiniz.

Açıklama kısmına Randevuyu ne maksat ile yaptığınızı belirtmeniz gerekmektedir. Kısaca ne maksat ile Bakanlığa başvuru yaptığınızı bir paragraf gibi bir metin olarak yazmanız gerekmektedir.

Sağ taraftaki alanlarda da Tckimlik Numarası , İsim Sosisim Doğum tarihi ve bilgilendirme seçenekleri ile beraber randevu oluşturmanız gerekmektedir.

Randevu oluşturduktan sonra iletişim tercihinizde seçmiş olduğunuz yöntem ile randevunuz tarafınıza bildirilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dilekçe Örneği

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok büyük bir bakanlıktır ve sunacağımız dilekçe örneği sadece Bakanlık Birimlerinden herhangi birine yapılacak bir başvuru örneğini size açıklayabilecektir.

Siz kendi dilekçenizi düzenlerken doğru teşkilat birimine hitaben dilekçenizi düzenlemelisiniz.

Genel dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde Türkçe olarak yazacağınız dilekçenin ekinde gerekli belgeleri sunmanız gerekmektedir.

Dilekçe Örneğimiz Milli Emlak Genel Müdürlüğüne hitaben Kamuya ait kullanılmayan bir bina içerisinde gayrıresmi ikametin bulunduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği konu edilen bir şikayet dilekçesi örnek olarak sunulmuştur. Siz kendi başvurunuzu düzenleyerek ilgili birime müracat etmekte kullanabilirsiniz.

Genel olarak ilgili müdürlük makamına hitaben başlayacağınız dilekçede dilekçe konusu başlığında başvurunuzun sebebini bir cümle ile izah ettikten sonra dilekçenizi birkaç paragraf olarak yazdıktan sonra ıslak imzanız ile düzenledikten sonra şahsen müracatınız ile ilgili makama teslim edebilirsiniz.

PTT ile iadeli taahhütlü gönderilen dilekçeler de işlem görebilmektedir.

Ayrıca her konuda başvuru için Bakanlık Merkezine başvuru yapılması gerekmemektedir, İl ve İlçelerin görev alanına giren yerel konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerine müracat edilmesi gerekmektedir.

Nereye başvuracağınız konusunda tereddütleriniz varsa öncelikle il müdürlüğüne başvuru yapınız, il müdürlüğü kendi görev alanlarında değilse , Ankara Bakanlık adresinde hangi müdürlüğe başvuracağınız konusunda sizi bilgilendirecektir.

Başvurunuzu İl Müdürlüğüne yapıyorsanız hitabınız “Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ……………………… İl Müdürlüğüne” olarak yazılmalıdır.
		Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
		Milli Emlak Genel Müdürlüğüne


	
	Dilekçe Konusu : Milli Emlak idaresindeki Kamu taşınmazı konulu şikayetimin sunulmasından ibarettir.	.............................. İli .................................... İlçesi ................................... Mahallesi ............................... Caddesi ................................ Sokağı ...................... Numaralı adreste bulunan .......................................................................................... Ünvanı ile anılan taşınmaz Milli Emlak Genel Müdürlüğü Mülkiyetinde olarak bilinmektedir. 

	Belediye ve Muhtarlığa yaptığımız başvurularda müdürlüğünüze dilekçe ile müracatta bulunmamız belirtilmiştir.

	Yukarıda belirttiğim taşınmaz uzun yıllardır boş olarak durmaktadır. Fakat son birkaç aylık zaman içerisinde bina girişini engelleyecek telörgü ve engelleyici önlemler kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilerek bina ikamet ve depo maksatlı olarak kullanılmaktadır.

	Binayı kullanmakta olan kişiler gürültü çıkarmakta ve çöp benzeri kağıt karton plastik gibi malzemeleri burada depo etmekte ve çeşitli zamanlarda büyük vasıtalar ile taşımaktadırlar. Belediye birkaç kez engellemiş ve yapıyı kullanıma kapatmıştır fakat kısa süre içerisinde aynı şekilde kullanımına devam edilmektedir.

	Çevre sakinleri olarak gürültü , koku ve görüntü kirliliği yaratan ve kanunsuz biçimde kullanıldığını düşündüğümüz bu durumdan şikayetçiyiz.

	İlgili yapının kullanımının kalıcı olarak engellenmesini , olumsuz çevre etkisi olacak eşya hurda ve tüm atıkların alandan çıkartılmasını, izinsiz kullanan kişiler ile alakalı mevzuata uygun biçimde işlem yapılmasını saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi :
			

							Tarih :

							İsim Soyisim : 

							İmza : 

Scroll to Top