Sağlık Bakanlığı Dilekçe Örneği

Sağlık Bakanlığı Dilekçe Örneği Sağlık Bakanlığına dilekçe ile yapacağınız başvurularda size yarımcı olacak bir örnek dilekçe olarak bilginize sunulmuştur. Yapacağınız başvuruya göre gerekli düzenlemeleri yaparak müracatınızı yapabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Dilekçe Örneği Metin olarak yazımızın içerisinde yer almaktadır. İlgili belgeyi doğru kurum makamına hitaben ve kendi isteminize göre düzenlemek için örnek dilekçe olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca Word ve PDF dosya türleri olarak indirilebilir biçimde yazı içerisinde sizin ile paylaşılmıştır.

Sağlık Bakanlığının Görevleri

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı dev bir sağlık ordusu ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yer alan Türk Vatandaşları ve misafirlerin sağlıklarının korunması ve olası sağlık sorunlarının tedavi edilmesi için görev almakta olan Bakanlıktır.

Genel olarak Halk Sağlığının korunması , Hastalıkların tedavi edilmesi ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması , Tüm teşhis tedavi ve rehabilitasyon süreçleri dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi , Uluslararası yollar ile yurda gelebilecek ve toplum üzerinde sağlık riskleri oluşturabilecek durumları engelleyici önlemler alınması. Sağlık Eğitimi ve Araştırma Faaliyetlerinin yapılması. Hekim ve Sağlık personelinin yetiştirilmesi ve Yurt genelindeki ihtiyaca göre personel politikasının yönetilmesi, Sağlık ile alakalı her tür ilaç , ekipman , cihaz , yardımcı madde nin denetlenmesi dolaşımının yönetilmesi ve halkın erişimine sunulması. Özel Sağlık hizmetlerinin kamu yararına yönetilmesi ve denetlenmesi Sağlık Bakanlığının temel görevleri arasında yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı en küçük ilçedeki aile sağlığı merkezinden en büyük şehirdeki dev hastanelere kadar binlerce noktada onbinlerce sağlık çalışanı ile Türk Milletinin sağlığını korumayı görev edinmiştir.

Sağlık Bakanlığı Dilekçe Örneği
Sağlık Bakanlığı Dilekçe Örneği

Son dönemde Covid19 salgını ile ne kadar önemli bir vazife aldıkları tekrar aklımıza kazınan tüm Hekim ve Sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Sağlık Bakanlığının Teşkilat Yapısı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurumları ve Bakanlık Teşkilatı olarak iki ayrı grup olarak yapılanmıştır demek mümkündür. Yani sağlık hizmetlerinin sunulmakta olduğu kurumlar ve Sağlık Hizmetlerinin yönetildiği kurumlar olarak iki ayrı yapılanmadan bahsetmek mümkündür.

Bu sebeple Sağlık Bakanlığına yapacağınız müracatın ne konuda yapılacağını düşünmeniz esnasında Sağlık Bakanlığının hangi birimine başvuru yapmanız gerektiğini de doğru olarak belirlemeniz gerekmektedir.

Genel olarak bir tedaviniz ile alakalı bir başvurunuz olacaksa tedaviyi göreceğiniz sağlık kuruluşu müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapmanız gerekirken , İlinizdeki İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapacaksanız ilgili il sağlık müdürlüğüne hitaben dilekçe yazmanız ve şahsen müracat etmeniz gerekli olacaktır.

Bakanlık Merkez adresine sağlık kuruluşu ve il yada ilçe sağlık müdürlüğünden bağımsız olarak Bakanlık görevleri ile alakalı başvurularınız için müracat etmeniz yerinde olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Aşağıdaki Kurumlardan oluşmaktadır;

 • Kamu Hastaneleri
 • İl Sağlık Müdürlükleri
 • İlçe Sağlık Müdürlükleri
 • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
 • Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
 • Proje Yönetimi Destek Birimi

Sağlık Bakanlığı Merkez Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Merkez Adresi : 6001. Cadde Numara 9 TC Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Çankaya / Ankara

Bakanlık Merkez Santrali : +90 312 565 00 00 / +90 312 585 10 00

ENabız Kişisel Sağlık Sistemi : https://enabiz.gov.tr/

Edevlet Üzerinden Sağlanan TC Sağlık Bakanlığı Hizmetleri Erişim Sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi

Merkezi Hekim Randevu Sistemi : https://www.mhrs.gov.tr/

Sağlık Bakanlığı Dilekçe Örneği

TC Sağlık Bakanlığına yukarda belirttiğimiz gibi sağlık konulu başvurularda öncelikle ilgili sağlık kuruluşuna, İl ve İlçenizdeki sağlık bakanlığı başvurularını öncelikle il sağlık müdürlüklerine müracat ederek çözmeye gayret etmeniz daha hızlı ve kolay çözüm bulmanıza olanak vermektedir.

Bakanlık Makamına yapacağınız başvurularda bakanlık teşkilatının ilgili birimi makamına dilekçe ile müracat etmeniz yine daha hızlı sonuç almanıza olacak verecektir.

Nereye başvuru yapacağınızdan emin değilseniz bulunduğunuz şehirdeki il sağlık müdürlüğüne müracat etmeniz sağlıklıdır, il sağlık müdürlüğü Bakanlık makamına veya bakanlık teşkilatındaki belirli bir birime müracatınız gerekli ise sizi yönlendirecektir.

Aşağıda sizin ile paylaşacağımız dilekçe örneği bir hastalığın tedavisinde kullanılan ithal bir ilacın piyasada bulunmadığını bildirir ve bakanlıktan temini konusunda yardım istemini sunan bir dilekçe örneğidir. Sizde Sağlık Bakanlığı Dilekçe Örneği ni örnek alarak kendi başvuru dilekçenizi düzenleyebilirsiniz.

Başvurunuzu yaparken kendi müracat ettiğiniz makamı belirtmeniz yerinde olacaktır. Örneğin bir kamu hastanesine dilekçe yazıyorsanız “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı …………………….. Hastanesi Başhekimliğine” biçiminde hitap makamı yazabilirsiniz.

Bir İl Sağlık Müdürlüğü Makamına dilekçe yazıyorsanız hitap cümleniz “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ………………………….. İl Sağlık Müdürlüğüne” biçiminde olmalıdır.


			Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına


	Dilekçe Konusu : İlaç Tedariği ile alakalı istemimin sunulmasından ibarettir.	............................. tarihinde ...................................................................................... Hastanesinde görevli uzman hekim ............................................................................................. Beyefendi tarafından teşhis edilen ...................................................................................... hastalık ile alakalı tedavi görmekteyim, sağlık sisteminde ilgili teşhis ve ilaç raporları mevcuttur.

	Fakat her gün kullanmakta olduğum .............................................. isimli ilaç Eczanelerde bulunmamaktadır ve ilaç depolarından temin edilememektedir. İthal bir ilaç olması , ithalatçı stoklarında bulunmaması ve temin süresi verilmemesi sebebi ile tedavimde aksaklık yaşamaktayım. Ayrıca ilgili ilacın tıbbi muadili de bulunmamaktadır.

	İş bu durum sebebi ile bakanlığınıza dilekçe ile başvuru yapma zaruretim hasıl olmuştur.

	Yapmış olduğum araştırmalar neticesinde Sağlık Bakanlığının İthal ilaçlarda temin politikasını yönettiği ve özel durumlarda kişilerin yurtdışından ilaç temini için izin yazısı düzenlediği bilgisine ulaştım.

	Yukarıda belirttiğim sebepler ile ; mümkünse bakanlığınızın ilgili ilacı tedavi dozuma yetecek miktarda temin ederek şahsıma erişme imkanı tanımasını , bu durum mümkün değilse şahsıma yurtdışından temin edebilmem için gerekli izin yazısının ingilizce olarak düzenlenerek ................................. İl Müdürlüğünce teslimi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi :
								Tarih : 
								İsim Soyisim : 
								İmza : 
	
Ek : Teşhis Raporu ve İlaç Reçetesi 2 A4 Sayfa

Scroll to Top