Diyanet İşleri Başkanlığı Dilekçe Örneği

Diyanet İşleri Başkanlığı Dilekçe Örneği Diyanet İşleri Başkanlığına yapılacak istem veya şikayet müracatlarında düzenlenmesi gereken dilekçeler için örnek olarak sunulmuştur. Dilekçenizi düzenledikten sonra şahsen konusu ve makamına göre Diyanet İşleri Başkanlığı yada İl veya ilçe Müftülüklerine şahsen müracat ederek dilekçenizi sunabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez adresine yapılacak müracatlar şahsen veya PTT ile iadeli taahhütlü olarak yapılabilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Adresi ve İletişim Bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No : 147 Çankaya/Ankara

Telefon Numarası : +90 312 295 70 00

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Edevlet üzerinden sunulmakta olan hizmetler ile ilgili olarak dilekçe ile müracat ile sorgulama yapmaya gerek bulunmamaktadır. Özellikle Hac Önkayıtları için edevlet sistemi üzerinden başvuru yapılması önerilmetkedir. Aşağıdaki Hizmetler Diyanet İşleri Başkanlığı Edevlet hizmetleri arasında yer almaktadır ; https://www.turkiye.gov.tr/diyanet-isleri-baskanligi

 • Hac Kura Sonucu , Kafile Bilgileri , Arşiv sorgulama
 • Diyanet Hizmet Cetveli Sorgulama
 • Hafızlık Belgesi Sorgulama
 • Katıldığım Kurs Bilgileri
 • Umre Kafile Bilgileri Sorgulama

Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesi : https://www.diyanet.gov.tr/

Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesi Üzerinden Aşağıdaki Hizmetler Sunulmaktadır;

 • Hac Kesin Kayıt Yapabilir Belgesi
 • Diyanet Süreli Yayınlar
 • 4-6 Yaş Kuran Kursu Bilgileri Sorgulama
 • Diyanet Çocuk
 • Diyanet Hadis
 • Diyanet Kütüphane
 • Diyanet Yayınları
 • En Yakın Cami Sorgulama
 • En Yakın Kuran Kursu Sorgulama
 • Hac Önkayıt Başvurusu
 • Hutbe Sorgulama ve Haftanın Hutbesi
 • Kıble Tesbiti
 • Kuran Portalı
 • Namaz Vakitleri
 • Tarih Dönüşümleri
Diyanet İşleri Başkanlığı Dilekçe Örneği
Diyanet İşleri Başkanlığı Dilekçe Örneği

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı , İl ilçe Müftülükleri ve tüm camileri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yer almakta olan tüm camilerdeki din hizmetlerini yönetmek görevini üstlenmektedir. Ayrıca Cenaze defin işlemleri ile alakalı da görevleri bulunmaktadır. Ayrıca tüm Dünya dinlerine karşı hoşgörü ve özgürlükler anlamında tüm din mensuplarına hoşgörülü biçimde Türk Milletine yaraşır biçimde ev sahipliği yapmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığına yapılacak dilekçe ile müracatlarda başvuru konusunda görevli kuruma başvuru yapılması daha hızlı ve doğru sonuç alınması için önemlidir. Yani Hac ve Umre ile alakalı bir başvuruyu “Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü” makamına yapmak doğru bir yaklaşımdır. Aynı şekilde adli bir konu ile ilgili başvuruların da “Hukuk Müşavirliği” ne yapılması yerinde olacaktır.

Doğru birime yapılacak müracat işlemin sağlıklı ve hızlı biçimde sonuçlandırılabilmesi için önemlidir.

Yerel bir konu ile yada bir ibadethane ile ilgili bir konuda yapılacak müracatın Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı yerine ilgili il yada ilçe müftülüğüne yapılması daha makuldür. Yerel ibadethaneler ile ilgili tüm işlemler bölgenin bağlı olduğu ilçe ve il müftülüğünde yapılmaktadır. Buraya müracat edilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı Birimleri

 • Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
 • Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Müşavirliği
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
 • Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı Dilekçe Örneği

Diyanet İşleri Başkanlığı Dilekçe Örneği olarak sunmuş olduğumuz dilekçe vafat eden yakınının vasiyetini yerine getirmek adına evladı tarafından yazılmış bir dilekçedir. Başkanlıktan babası adına bir kütüphane yaptırma isteğini sunan ve gereklilik bulunan bir yerde arsa tahsis edilmesi istemini sunan bir dilekçedir.

Sizde yukarıda belirttiğimiz merkez teşkilatı birimlerinden birine veya müftülüklere yazacağınız dilekçelerde hitap makamını merkez teşkilatı birimleri için “Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” yada “Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ………………… İli Müftülüğüne” gibi düzenlemeye dikkat ediniz.

Daha sonraki kısımda yer alan dilekçe konusu başlığı dilekçenizin ne maksat ile sunulduğunu bir cümle ile açıklayan bir ifade olarak yazılmalıdır. Sonraki birkaç paragraf ile şikayet veya isteminizi açıkladıktan sonra son paragrafte isteminizi saygılı ifadeler ile belirtiniz. Tarih isim soyisim ve imzanız ile tamamladıktan sonra şahsen veya PTT iadeli taahhütlü olarak ilgili makama müracat ediniz.

		Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığına
	


	Dilekçe Konusu: Kütüphane yapımı ve bağışı için yer tahsisi ve izini istemimin sunulmasından ibarettir.


	.......................... İli ............................ İlçesi nüfusuna kayıtlı bir Türk Vatandaşıyım. Rahmetli Babamız Sn ............................................................ vasiyeti üzerine bir kütüphane yaptırmak ve bağış yapmak istemimizi sunmak için Başkanlığınıza müracat etmekteyim.

	Rahmetli Babamız öncelikle kendi yaşadığı topraklara hayır yapmayı dilediği için İlçemizde , başkanlığınızca uygun görülecek bir Cami Külliye alanı içerisine veya uygun göreceği bir noktaya bir kütüphane yapmak istemekteyiz.

	Kütüphane yapısı içerisinde 2 adet okuma salonu ve bir adet bilgisayar salonu tertip etmek istemekteyiz. Okuma Salonlarından biri yetişkinler için eserler ve Kuran okumaları, diğer salonu iste kıymetli öğrencilerimizin derslerini çalışabilmeleri için hazırlamayı istemekteyiz. 

	Rahmetli Babamızın ve aile bireylerimizin kütüphanelerinde yer almakta olan tüm kitapları inşa edeceğimiz Kütüphaneye bağışlamayı istemekteyiz. Şuan toplam 39000 adetten fazla kitap envanteri yapılmış şekilde bağışlanmaya hazır durumdadır.
	
	Kütüphanenin yapımı tamamlandıktan sonra ilkokul , Ortaokul , Lise ve Üniversite Eğitimi, Lisan ve Bilgisayar , Türk Edebiyatı konulu en az 11000 adet güncel müfredata uygun yeni kitap da ailemiz tarafından temin edilerek bağışlanacaktır.

	Kütüphane bilgisayar salonu içerisinde öğrencilerimizin kullanımına sunulacak en az 20 bilgisayar , gerekli mobilyaları ve sürekli internet erişimi ailemiz tarafından bağışlanacaktır. 

	Kütüphanenin yapımı ile ilgili tüm masraflar ailemiz adına tarafımca karşılanacaktır. 
	
	Başkanlığınızca kütüphane yapımı ve bağışı için şahsıma izin verilmesini , kütüphane yapımına uygun bir yer tahsis edilmesi , ilgili ilçe sınırları içerisinde uygun yer bulunamıyorsa Rahmetli Babamızın tercihi ile ................................ Camii Alanına komşu bir arsa bölümünün tahsis edilmesini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No:						 	Tarih : 
İsim Soyisim : 						İsim Soyisim : 
İkamet Adresi :						İmza : 
Telefon : 
Eposta : 		

Diyanet İşleri Başkanlığı Yazıma Hazır Dilekçe

Aşağıdaki Diyanet İşleri Başkanlığı Yazıma Hazır Dilekçe boş olarak bilginize sunulmuştur. Dilekçe Konusu , Dilekçe Açıklamaları ve Dilekçe İsteminizi yazarak dilekçe hazırlayabilir ve ilgili makama sunabilirsiniz.		Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığına
	


	Dilekçe Konusu: ............ DİLEKÇENİZİN HANGİ AMAÇLA YAZILDIĞINI BİR CÜMLE İLE YAZINIZ....................

	

	
		DİLEKÇENİZİ BU ALANA YAZINIZ. 

		SON PARAGRAFTA İSTEMİNİZİ BELİRTİNİZ.	Saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No:						 	
İsim Soyisim : 						
İkamet Adresi :						
Telefon : 
Eposta : 		


							Tarih : TARİH YAZINIZ.
							İsim Soyisim : İSİM SOYİSİM .
							İmza : İMZA ATINIZ.

Scroll to Top