Çaykur Üretici Destek Bilgileri Sorgulama

Çaykur Üretici Destek Bilgileri Sorgulama işlemi Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne müracat edilerek alınabilen bir bilgidir, aynı zamanda Edevlet üzerinden de sorgulama hizmeti yapılabilmektedir.

Çaykur Üretici Destek Bilgileri Sorgulama işlemi için dilekçe yazılacak ise Çaykur Üretici Destek Bilgileri Sorgulama işlemi için dilekçe ile müracat etmek isterseniz Çaykur Genel Müdürlüğüne şahsen veya PTT yolu ile müracat etmeniz gerektiğini unutmayınız.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Çaykur bir kamu kurumudur , merkezi aşağıda belirteceğimiz Rize adresindedir. Şahsi müracatların tamamı şahsen veya PTT ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmelidir.

Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adresi : Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı Merkez Rize

Çaykur Genel Müdürlük Telefon Numarası : +90 464 213 02 11

Eposta Adresi :caykur@caykur.gov.tr

Çaykur Üretici Bilgileri Sorgulama Sayfası :

Çaykura Kayıtlı olan ve Destek Hizmeti durumunu sorgulamak isteyen kişiler http://www.caykur.gov.tr/Pages/ECaykur/Uretici/BilgiSorgulama.aspx adresini ziyaret ederek TC Kimlik Numaralarını sağladıktan sonra kayıtlı olan cep telefonu numaralarına gelen SMS şifresi ile giriş yapabilirsiniz.

Çaykura kayıtlı üretici değilseniz, bölgenizin bağlı olduğu fabrika müdüriyetine veya Çaykur genel müdürlüğüne müracat ederek kaydınızı yaptırınız, Cep telefonu numaranız değiştiyse kayıtları düzeltiniz, bu sayfada kayıtlı cep telefonunuza gönderilen SMS ile işlem yapılmaktadır.

Bilgi Edinme Formları

Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bir kamu kurumudur ve bilgi edinme yasası gereği tüm gerçek ve tüzel kişiler Çaykura usulüne uygun müracat ederek bilgi edinme hakkını kullanabilirler.

Bilgi Edinme başvurularının kolay yapılabilmesi için Çaykur Genel Müdürlüğü gerçek kişi ve tüzel kişiler için bilgi edinme başvurusu sayfası hazırlamıştır, Linkleri aşağıda biglinize sunulmuştur.

Ayrıca bu sayfada tüzel kişiler için bilgi edinme başvurusu ve iletişim formu da bulunmaktadır.

http://www.caykur.gov.tr/Pages/Iletisim/BilgiEdinme/GercekKisiler.aspx

Çaykur Üretici Destek Bilgileri Edinme Dilekçesi

Elektronik ortamda erişim yapamamanız veya SMS şifresi ile erişememeniz yada Edevlet üzerinden erişememeniz veya yazılı olarak müracat etmeyi tercih etmeniz halinde Çaykur Üretici Destek Bilgileri Sorgulama için Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Makamına dilekçe ile müracat etmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz adrese şahsen veya PTT iadeli taahhütlü olarak ıslak imzalı dilekçenizi sunarak başvuru yapabilirsiniz.

Aşağıdaki örneğimiz 1990 yılından beri kayıtlı üretici olarak Çaykur’a çay satışı yapan bir Üreticinin kendisine ödenen destek tutarlarını öğrenmek için sunmuş olduğu bir dilekçedir. Cari yıl içerisinde destekleme tutarları açıklanmamış veya üretici destek haketmemiş ise dilekçe yanıtında bu tutarların bildirilemeyeceğini unutmayınız.

Ayrıca destek tutarları belirlenip yayınlanmadan da dilekçe ile başvuru yapılarak öğrenilmesi mümkün değildir. Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yıllık destekleme tutarlarını belirleyerek yayınlar.

Çaykur Üretici Destek Bilgileri Edinme Dilekçe Örneği

Aşağıda örneğini sunmuş olduğumuz dilekçe ile Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne müracat ederek 2 tarih arasındaki yıllık çay satış toplamınızı , yapılan ödeme tutarını ve destekleme tutarını talep etmektesiniz.

Farklı bir talebiniz olacak ise dilekçenin hitap makamını sabit tutarak metni değiştirerek o amaçla da kullanabilirsiniz.		Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne	Dilekçe Konusu : Üretici Destek Bilgilerim hakkında bilgi edinme talebimin sunulmasından ibarettir.	Kurumunuzun ............................. İli .................................. Fabrikasına bağlı bir Çay Üreticisiyim. Kişisel bilgilerim dilekçe sonunda bilgilerinize sunulmaktadır.

	Muhasebe ve vergi hesaplamalarında kullanmak üzere ............... ile ...................... yılları arasında tarafıma yapılmış olan destekleme ödemeleri bilgilerine ihtiyacım bulunmaktadır ve kişisel kayıtlarımda mevcut değildir. Ziraat Bankası tarafından sağlanmamaktadır.

	Kurumunuzca tarafıma tamamı yıllara göre hesaplanmış olarak; satılan çay miktarı , yapılan ödeme tutarları ve  destekleme ödemelerini gösterir belgenin düzenlenerek teslim edilmesini saygılarım ile arz ederim.

					
Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Telefon Numarası :
Eposta Adresi : 

							Tarih : 

							İsim Soyisim:
		
							İmza :


Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Web Sitesi üzerinden Üretici Cari Kartı Sorgulama , Üretici Destekleme Bilgileri , Üretici Tanım Kartı Sorgulama , Bilgi Edinme Başvurusu Yapılabilmektedir. : http://www.caykur.gov.tr/

Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Edevlet Hizmetleri Sayfası Erişim Linki ÜzerindenÜretici Bilgileri , Bordro , Burdama Desteği , Destek Bilgileri , Satış Bilgileri , Yıllık Alımlar Sorgulama sağlanabilmektedir : https://www.turkiye.gov.tr/cay-isletmeleri-genel-mudurlugu

Scroll to Top