Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Darphane Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Hazine ve Maliye Bakanlığına Bağlı olarak görevini sürdürmekte olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün temel görevleri madeni Türk Lirası üretimi , Hatıra paraları ve madalyonların üretimi , Cumhuriyet Altını Üretimi , Mühür ve Soğuk Damga Üretimi , Madalya ve Nişan üretimi , Harç Pulu ve Vize Pullarının üretimi , Pasaport Üretimi , Değerli Kağıtların Üretimi , Analiz ve Ayar Evi Hizmetlerinin sunulması olarak belirtilmektedir.

Ayrıca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Topluma sunmakta olduğu ürünlerin satışı için mağaza ve internet magazası işletmesine sahiptir. Sergi Salonunda sunmakta olduğu eserler sunulmaktadır.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarihi Osmanlı Dönemine uzanan önemli bir kurumdur. Topkapı Sarayında bir bölüm olarak bulunan Darphanei Amirane Cumhuriyet Döneminde de hizmetlerini sürdürmüştür, gelişen ihtiyaçlar ve çeşitlenen basılı Devlet ürünlerinin artması ile daha güncel teknolojilerin de kullanıldığı Darphane binaları yapılmıştır ve günümüzde İstanbul Beşiktaş ve Kartalda bulunan tesislerde faaliyetini sürdürmektedir.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Adresi : Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 34349 Beşiktaş/İstanbul

Darphane ve Damga Matbaası Ek Hizmet Binası Adresi : Orhantepe Mahallesi Tekel Caddesi No:6 Cevizli Kartal/İstanbul

Telefonu : +90 212 370 90 00

Web Sitesi : https://www.darphane.gov.tr/

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bir Kamu kurumudur, bu sebeple tüm dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir. Özetlemek gerekirse dilekçeler Türkçe yazılmalı ve dilbilgisi ve dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır.

Dilekçe yazılırken hitap makamı tam ünvan olarak yazılmalıdır, resmi yazışmaya uygun kısaltmalar kullanılabilir fakat doğru ünvan “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne” biçimindedir.

Genel Kurum yapısı incelendiğinde hizmet yapısı Darphane Dairesi Başkanlığı , Uygulama Dairesi Başkanlığı , Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı , Personel Dairesi Başkanlığı ve Damga Matbaası Dairesi Başkanlığı olarak gözlemlenmektedir. İlgili daire başkanlığına hitaben dilekçe yazımı yapılaacaksa hitap makamı “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü …………………………. Dairesi Başkanlığına” biçiminde yazılmalıdır.

Yazılı müracatlarda kurum ünvanı kurum yönetimine, yönetime bağlı müdürlük müşavirlik başkanlık gibi hiyerarşide farklı bir bölüme başvuru yapılıyorsa o birimin ünvanına dilekçe sunulması daha doğru olacaktır, bu sayede dilekçeniz ilgili birim tarafından işleme alınacaktır.

Dilekçe ünvanı belirlendikten ve yazıldıktan sonra dilekçe konusu olarak dilekçenin sunum maksadını bir cümle ile ifade ettiğiniz bir bilgi sunmanız yerinde olur, bu sayede yetkililer dilekçenizi ne maksat ile sunduğunuzu tüm dilekçeyi incelemeden kararlaştırabilir ve ilgili birime sevk edebilirler.

Sonraki bölüm dilekçe metin bölümüdür burada paragraflar halinde isteminiz ile ilgili ön açıklamalarınızı , sunmanız gereken bilgileri ve istemlerinizi paragraf yapısında sunmanız beklenmektedir.

Paragrafların en çok 8 cümleden oluşmasını ve her cümlenin en çok 15 kelimeden oluşmasına özen göstererek anlam bütünlüğü taşıyan paragraflar olarak sunmanız faydalı olacaktır. Açık net anlaşılır ifadeler ile anlamlı paragraflar halinde açıklamalarınızı sunmanız gereken bilgileri sunduktan sonra saygılı bir ifade ile istemlerinizi sununuz.

Kişisel bilgileriniz tarih ve ıslak imzanız ile dilekçenizi tamamlayınız.

Resmi dilekçeler kişilerin kendisi tarafından şahsen teslim edilmelidir, 18 yaşından küçükler için veli yada vasisi yazılı başvuru yapabilir, kanuni temsilcisi resmi olarak atanmış kişiler için de kanuni temsilcilerin başvuru yapma hakkı vardır. Tüm tüzel kişilikler için temsile yetkili kişilerin başvuru hakkı bulunmaktadır. Bunun dışında yapılacak başvurular için noter vekaletnamesi gerekmektedir ve vekaletnamede kamu kurumları ile resmi yazılı başvuru yetkisinin tanımlanmış olması gerekmektedir. Vekaleten, temsilen , velayeten veya vesayeten yapılacak tüm başvurularda durumu belirtir belgenin de sunulması istenebilmektedir.

Ayrıca yapılacak başvurularda eklenecek ek belgelerin tamamının da Türkçe olması gerekmektedir.

Posta yolu ile bazı başvurular kabul edilebilmektedir bu başvuruların hangileri olduğu için kurum kalem yada sekreterliğinden bilgi alınız. Posta yolu ile yapılacak başvuruların PTT ile iadeli taahhütlü gönderilmesini tavsiye etmekteyiz.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda sunmakta olduğumuz dilekçe hazır şablon bir dilekçedir ayrıca bir de üniversitede akademik çalışma konulu örnek bir dilekçe daha kaleme alınmıştır, siz örnek dilekçe ve şablon dilekçeyi kullanarak ve yukarıdaki açıklamalarımız uyarınca kendi dilekçenizi düzenleyerek kuruma sunabilirsiniz.

Birinci sayfadaki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği bir akademik çalışma için izin isteyen ve sorumluluk beyanı da içeren bir dilekçe örneğidir, hayali olarak örnek olması açısından sunulmuştur, kendi dilekçeniz için incelemeniz faydalı olabilir.

İkinci sayfada boş bir şablon dilekçe yer almaktadır noktalar arasında büyük harf ile yazılmış notları önce okuyunuz, daha sonra ilgili alanı sildikten sonra dilekçe konusu , dilekçe açıklamaları , dilekçe bilgileri , dilekçe talepleri ve kişisel bilgilerinizi tamamlayarak kuruma ıslak imzalı biçimde sununuz.		Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı 
		Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 


	Dilekçe Konusu : Akademik çalışmam için fotoğraf ve video çekimi için izin istemimin sunulmasından ibarettir.	.................................. Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ............................ Bölümü Lisans öğrencisiyim. .................................................. Dersi sunum ödevim ile ilgili çalışma konum, değerli hocam Sayın ................................................ tarafından “Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Madeni Paraların Teknik ve Tasarım olarak kıyaslanması” olarak belirlenmiştir. Konu ile ilgili en kıymetli kaynağın kurumunuz olduğu aşikardır.

	İş bu sebeple kurumunuza yazılı olarak müracat ederek ilgili fotoğraf ve video çekimlerini yapabilmek için izin alma zaruretim hasıl olmuştur.

	Çekimi yapılacak ve kaydı yapılacak tüm görsel ve çokluortam dosyaları yalnızca akademik çalışma için kullanılacaktır , başka hiçbir mecrada kullanılmayacaktır ve yayınlanmayacaktır , hiçbir yöntem ile gelir elde edilebilecek bir konuda kullanılmayacaktır, tüm dijital veri kurumunuza DVD medya üzerinde kaydedilmiş biçimde sunulacaktır ayrıca bir kopyası TRT Genel müdürlüğüne ve bir kopyası da Üniversitemize teslim edilecektir. İlgili akademik çalışma üniversiteye sunulmadan önce kurumunuza değerlendirme için dijital ve yazılı olarak teslim edilecektir. Tüm kayıtlı eserler ile ilgili hiçbir telif hakkımın olmadığını ve olmayacağını, tüm telif hakkının kurumunuzda bulunduğunu kabul beyan ve taahhüt ederim.


	Yukarıda arz ve izah ettiğim gerekçe ile tarafıma fotoğraf ve video çekimi için izin verilmesini ve  izni gösterir belgenin tarafıma yazılı olarak teslimi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


TC Kimlik Numarası : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi : 

						Tarih : 
						İsim Soyisim : 
						İmza : 


Ekler :
Öğrenci Belgesi
...... Üniversitesi ........ Bölümü Başkanlığı Proje Konusunu gösterir belge.


		Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı 
		Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 


	Dilekçe Konusu : ...............DİLEKÇENİZİ SUNMA SEBEBİNİZİ BİR CÜMLE İLE ÖZETLEYİNİZ..................

	............... İSTEMİNİZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINIZI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ..................

	............... İSTEMİNİZ İLE İLGİLİ SUNMANIZ GEREKEN BİLGİLERİ  PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ..................

	............... İSTEMLERİNİZİ (TALEPLERİNİZİ)ANLAŞILIR AÇIK BİÇİMDE İFADE EDİNİZ...................


	Yukarıda arz ve izah ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.TC Kimlik Numarası : ...............KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ..................
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi : 

						Tarih : ......TARİH YAZINIZ........
						İsim Soyisim : ..........İSİM SOYİSİM.......
						İmza : ...........ISLAK İMZA..............
Ekler :
................. EKLENECEK BELGELERİ ANLAŞILIR BİÇİMDE LİSTELEYİNİZ............
Scroll to Top