Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği DHMİ kurumuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı bir kamu kurumudur.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin temel görevi Türk Yurdundaki tüm hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolüdür. Hava sahasının korunması görevi Türk Silahlı Kuvvetlerinindir, Sivil Havacılığın kontrolü ve denetlenemesi görevi de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün görev alanına girmektedir.

DHMİ yalnızca görev konusundaki başvurulara yanıt verebileceğinden yapılacak yazılı başvurunun DHMİ Görev konusu ile ilgili olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

DHML Hava yolcu ve yük taşımacılığının denetlenmesi ve yönetilmesi , hava meydanlarının kurulması ve işletmesinin , yer hizmetlerinin yönetilmesinin, Havalimanlarındaki hava trafiğin yönetilmesi , Havalimanlarında bulunan teknik donanım ve altyapıların tesis edilmesi ve yönetilmesi , Uluslararası Havacılık Standartlarının ülke genelinde uygulanmasının sağlanması ve yönetilmesi gibi konular Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adresi :
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 YENİMAHALLE / ANKARA TÜRKİYE​

Santral Telefonu : +90 312 204 20 00
Faks Numarası : +90 312 212 39 17
EPosta Adresi : iletisimmerkezi@dhmi.gov.tr
Websitesi : https://www.dhmi.gov.tr/

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Birimleri

DHMİ Türkiye Sınırları içindeki hava taşımacılığının yönetimi ve denetimi görevi sebebi ile yurt geneline yayılmış birimlerden oluşmaktadır, Ülkemizde bulunan havalimanlarındaki birimleri, ve merkez teşkilatı ile büyük bir kamu kurumudur. Bu sebeple organizasyon yapısı görevlere göre sorumlu birimlerden oluşmaktadır, Aşağıda ilgili birimler listelenmektedir.

 • Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı
 • Elektronik Dairesi Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
 • Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi Teknoljileri Dairesi Başkanlığı
 • Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 • Havacılık Eğitimi Dairesi Başkanlığı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü
 • Havalimanları Slot Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
 • İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı
 • Teftiş Kurulu Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • İç Denetim Birimi Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
 • İşletme Dairesi Başkanlığı
 • Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
 • Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı
 • Yönetim Kurulu Bürö Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü

DHMİ’ne yapılacak yazılı başvurularda kurumun unvanına yapılacak başvurular genel yönetimsel konular veya genel müdürlük takdirinde olan konularda değilse yukarda belirttiğimiz müdürlük veya başkanlıklara sevk edilerek işlem görebilmektedir.

Bu sebeple genel müdürlük veya genel idari konularda yapılacak yazılı başvurular genel müdürlük makamına , diğer birimlerin sorumluluk alanlarında bulunan konularda ise ilgili müdürlük yada başkanlık yada müşavirlik makamına başvuru yapılması yerinde olur. Örneğin bir birime yapılacak başvuruda “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ………………………. Dairesi Başkanlığı” makamına dilekçe sunulması makuldür.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne dilekçe nasıl yazılır ?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin Türkçe olarak yazılması , dilbilgisi ve dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması beklenmektedir.

İlk önce doğru hitap makamına yazılması gereklidir, yukarıda yazdığımız açıklamalar uyarınca genel müdürlük veya ilgili idari birim makamına hitaben dilekçenizi yazmaya başlayabilirsiniz. Hitap makamı kağıdın en üst ortasına en üst noktadan en az 2 cm aşağı gelecek şekilde yazılmalıdır, genel uygulamada büyük harf ile yazılması tercih edilmelidir.

Hitap makamının hemen altına satır olarak Dilekçe konusu başlığı ile dilekçe konusu yazılmalıdır. Dilekçe konusu bir cümle ile dilekçe ile sunulan istemin ifade edilmesi ve özetlenmesidir.

Sonraki kısım dilekçe metin kısmıdır bu kısımda anlamlı paragraflar yapısında önce dilekçe ile ilgili açıklama ve tanımlamalar , sonraki paragraflarda sunulması gereken bilgiler yazılmalıdır, son paragraf ise istemin saygılı ifadeler ile sunulduğu son kısımdır. Dilekçe sonunda tarih isim soyisim veya ünvan ve imza yer almalıdır.

Tüm dilekçeler dilekçeyi yazan kişi tarafından kendi adına şahsen sunulmalıdır, dilekçenin başka bir kişi tarafından sunulması için çeşitli şartlar vardır. Bunlar ;

18 yaşından küçükler için veli yada vasisi yazılı başvuru yapabilmektedir, bunun dışında bir kimsenin başvuru yapma şansı bulunmamaktadır. Kanuni temsilci atanmış kişiler için bu kanuni temsilcinin başvuru yapma şansı vardır. Tüm tüzel kişilikler için temsile yetkili kişilerin yazılı başvuru yapma hakkı vardır. Bunun dışında yazılı başvuru yapılabilmesi için noterden vekaletname düzenlenmiş olması ve vekaletnamede kamu kurumları ile yazışmaya dair yetki verilmiş olması gerekmektedir. Vefat etmiş yani müteveffa kişilerin birinci derece yakınları kendi adlarına başvuru yaparak müteveffa kişi için işlem yapma hakkına sahiptirler.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda sunulacak olan iki adet dilekçe bulunmaktadır, dilekçeler hayali olarak yazılmıştır gerçek bir müracat için düzenlenmemiştir, yalnızca örnek olması açısından sunulmuştur ve resmi işlem için kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Örnek dilekçede kurumdan birkaç havalimanı terminali içerisinde bulunan kiralanabilir ticari alanlar hakkında bilgi istemi yapılmaktadır.

İkinci dilekçe ise boş şablon bir dilekçedir, Noktalar arasına yazılmış büyük harf bulunan yönlendirmelerin silinerek ilgili alana ilgili bilgilerin yazılması gerekmektedir. Şablon dilekçedeki Hitap makamı , dilekçe konusu , dilekçe açıklamaları , dilekçe ile ilgili sunulması gereken bilgiler , sunulan istemler , tarih kişisel bilgiler ve imza ile tamamlanarak kuruma şahsen sunulması gerekmektedir.		TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
		GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

	
	Dilekçe Konusu : Satış Mağazası açmak için kiralık ticari alanlar hakkında bilgi istemimin sunulmasından ibarettir.


	
	İstanbul Fatih ilçesinde deri ürünleri üretimi yapmakta olan bir işletmenin sahibi olduğumu bilgilerinize sunarım. İşletme Ünvanımız ............................................................. 'dır ve İstanbul Ticaret Odası ................................ Sicil No ....................................................... Mersis No ve Fatih Vergi Dairesi ................................... Vergi Kimlik Numarası ile İşletmemiz ...................................................... .......................................... merkez adresinde faliyetini sürdürmektedir. Toptan satış ve ihracata ek olarak İstanbul Ankara İzmir ve Antalyada şirketimize bağlı şubelerimizde perakende satış gerçekleştirmekteyiz.

	Gördüğümüz lüzum , satış miktarımızı artırmak , markamızı ve ürünlerimizi yerli yabancı ziyaretçilere tanıtmak adına Havalimanları ticari alanlarında ve / veya Gümrüksüz Satış noktalarında şubeler açmayı istemekteyiz.

	İş bu sebeple kurumunuza yazılı müracat yaparak bilgi talebimizi sunmak için yazılı başvuru yapma zaruretim hasıl olmuştur.

	Antalya , İzmir , Bodrum Havalimanı dış hatlar terminali bünyesinde boş ve kiralanabilir durumda olan ticari alanlar hakkında bölüm tanımı , kira tutarları ve kiralama şartları ile ilgili tarafıma bilgi verilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Eposta Adresi : 
Telefon Numarası : 


							Tarih : 
					
							İsim Soyisim : 

							İmza : 
	


		TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
		GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

	
	Dilekçe Konusu : ........................... DİLEKÇE KONUSU .................................

	
	...........................DİLEKÇE AÇIKLAMALARI .............................
	
	...........................DİLEKÇE BİLGİLER TANIMLAMALAR ..............................	...........................İSTEMLERİNİZİ YAZINIZ .............................	Yukarıda arz ve izah ettiğim istemlerim hakkında gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Eposta Adresi : 
Telefon Numarası : 


							Tarih : 
					
							İsim Soyisim : 

							İmza : 

Scroll to Top