Yaş Tashihi Dava Dilekçesi

Yaş Tashihi Dava Dilekçesi Nüfüs kaydında bulunan doğum tarihi bilgisindeki hatanın düzeltilmesi için açılması gerekli davadır. Tashih kelimesi yanlışın yerine doğrunun koyulması anlamına gelmektedir, yaş tasihi ise yanlış olan yaş bilgisinin düzeltilmesi demektir, evrensel olarak yaş kavramı doğumdan bugüne geçen süredir, bu sebeple yaşın düzeltilmesi doğum tarihinin düzeltilmesi ile yapılabilmektedir. Yaş tashihi doğum tarihi tashihi aynı anlama gelmektedir, genel olarak yaş tashihi yada doğum tashihi yada doğum tarihi tashihi gibi isimlendirmeler verilebilmektedir.

Doğum Tarihi doğan kişinin nüfusa kaydı esnasında bir kez alınır ve nüfus kütüğüne işlenir, daha sonra bu bilginin değiştirilebilmesi için mahkeme kararı gerekmektedir. Nüfusa işlenirken bir maddi hata yapılması , insan hatası ile yanlış yazılması , sunulan belgede bir hata olması ve belgeye göre kayıt yapıldığından kayıttaki hatanın geç farkedilmesi gibi birçok sebep ile doğum tarihinde hatalar olabilmektedir. Sebebi ne olursa olsun yaş düzeltme, doğum tarihi düzeltme gibi yaş tashihi olarak anılabilecek tüm düzeltme işlemleri için dava açılması gerekmektedir.

Nüfus Kayıtları Türkiye Cumhuriyeti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Nüfus Müdürlüklerinde tutulmaktadır ve bu kurum İçişleri Bakanlığına bağlı faaliyet göstermektedir.

Dilekçemizin devamında yaş tashihi işleminin ne olduğu nasıl yapılacağına dair kısa bilgilendirmeler, konu ile ilgili kurumların linkleri ve Yaş Tashihi Dava Dilekçesi metin , word ve pdf olarak paylaşılmıştır.

Yaş Tashihi Davası Hangi Mahkemede Görülür ?

Yaş Düzeltme , Doğum tarihinin düzeltilmesi veya yaş tashihi olarak anılan dava yani doğum tarihinin düzeltilmesi yaş tashihi davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmaktadır. İkamet adresinin bağlı olduğu Adliye Bünyesindeki Asliye Hukuk Mahkemesine müracat edilerek dava açılması gerekmektedir.

Yetişkin kişiler kendi adlarına dava açmalıdır, 18 yaşından küçükler için veli yada vasisi dava açabilir, kanuni temsilci atanmış kişiler için kanuni temsilcisi dava açabilir, bunun dışında yalnızca Avukatlar tarafından dava açılabilmektedir.

Yaş Tashihi hangi durumlarda gereklidir ?

Doğum tarihinin nüfus kütüğünde yanlış gözükmesi halinde ve kişinin isteği ile yaş tashihi davası açılabilir. Yaş Tashihi davaları bazı durumlarda kamu tarafından da açılabilmektedir, ama genel olarak yaş tashihi davaları kişilerin kendileri için açtığı davalardır.

Genel olarak yaş tashihi temel eğitime başlanırken fark edilen bir hatanın düzeltilmesi amacı ile yapılmaktadır, Bazı durumlarda da çocuğun aşı zamanları Devlet tarafından Aile Sağlığı Merkezlerince takip edildiğinden doğum tarihi hatalı olan kişilerde yeni doğan aşılamaları esnasında aileler doğum tarihi hatalarını fark edebilmektedir.

Kanunen kişilerin kendi yaşlarının nüfusta doğru kaydedilmesini temin etmek sorumluluklarındadır, bu sorumluluk yetişkin kabul edildikleri 18 yaşında başlar, daha önceki sorumluluk ailelerinde ve özellikle babalarındadır, Çünki Türk Nüfus sisteminde evlatlar babalarının nüfus kütüğüne kaydedilirler.

Doğum tarihi hataları nasıl oluşur ?

Genel olarak doğum tarihi hataları yani yaş tashihi gerektirecek durumlar hastane dışında yapılan doğumlarda ve baba beyanı ile kaydı yapılan doğumlarda olabilmetkedir. Son 40 yıldır hastanelerde ve doğum evlerinde yapılan doğumlarda resmi belge sunulmaktadır ve nüfus daireleri bu belgelere göre nüfus kaydı yapmaktadır. Bu sebeple hastane ve doğum evi gibi resmi makamlarda yapılan doğumlarda doğum tarihi yanlışlıkları çok nadiren görülür.

Daha çok ebe yada kendi imkanları ile doğum yapan doğumun resmi bir kaydı olmadığı veya olağandışı şartlarda doğum yapma zorunda kalan kişilerin nüfus kaydında hiçbir resmi belge veya doktor tesbiti bulunmadığından, nüfus kaydı esnasında babanın beyanına göre tarih yazılmaktadır, bu durumlarda bazen kaydı yapan kişinin yanlış hatırlaması veya iletişim sorunları yada nüfus dairesinde tahmini olarak yazılan tarihler ileride sorun yapabilmetkedir.

2000 yılından sonra kanunen yapılan tüm doğumların bildirilmesi zorunluluğundan doğumlar genel olarak kayıt altına alınmakta ve doğum tarihi hataları çok daha az gözlemlenmekte olup halen evinde kendi doğum yapan veya hastaneye gitme imkanı olmayan kırsal bölgelerde doğumlar kendi imkanları ile olabilmektedir. Bu gibi doğumlarda da aslında kanunen doğru tarihin beyan edilmesi gerekmektedir.

Üzücüdürki bazı aileler çocuklarının beraber yada aynı dönemde askere gitmemesi veya aynı dönemde okula gitmelerini temin etmek adına çocuklarının özellikle erkek çocuklarının doğum tarihlerini yanlış bildirebilmektedir. Bu kanunen kabahattir ve yapılmaması gereken bir işlemdir.

Vaktiyle yanlış beyan edilen bir doğum tarihinin yaş tashihi davası açılarak düzeltilmesinde kanahate dair bir cezai işlem uygulanmaz, fakat kişilerin kusuru bir kamu idaresi tarafından farkedilir ve doğum tarihi hatasının bir niyet yada menfaat için yapıldığı kanaati oluşursa ilgili kabahate uygun cezai işlem uygulanabilir.

Doğumun bildirilmesi zorunluluğu varmıdır ?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde doğan her kişinin ailesi tarafından nüfus müdürlüklerine ve doğumu yaptıran kişiler tarafından sağlık bakanlığının sorumlu birimine bildirilmesi zorunludur. Tüm doğan kişiler Türk vatandaşı olsun veya olmasın bildirilmek zorundadır.

Bu zorunluluk dünyaya gelen bireyin ve haklarının korunması için en temel zorunluluklardan biridir.

Yasal olarak doğan bebeği babası Türkiyede doğmuşsa 30 gün , yurtdışında doğmuşsa 60 gün içerisinde nüfusuna kaydettirmelidir. Yurtdışında yapılan doğumların kaydı ilgili bölgeye bakmakta olan yurtdışı temsilciliğimizde yapılmaktadır.

Yaş Tashihi Dava Dilekçesi nasıl yaızlır ?

Taş Tahsisi yani doğum tarihinin düzeltilmesi davası Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir, yani resmi hukuki bir dilekçedir. Genel olarak tüm resmi dilekçeler gibi Türkçe ve Türk dilbilgisi kurallarına uygun biçimde. Resmi dilekçe yazımı kurallarını da karşılayacak biçimde kaleme alınmalıdır.

Kısaca bahsetmek gerekirse Yaş Tashihi Dava Dilekçesi yazımında ilk önce sayfanın en üst orta kısmına büyük harfler ile dilekçenin sunulacağı Asliye Hukuk Mahkemesinin tam ünvanı yazılmalıdır.

Ünvanın alt kısmına DAVACI sıfatı ile başvuru yapan kişi kendi kişisel bilgileri ikamet adresi ve TC Kimlik Numarasını yazmalıdır, Velayetinde olan yani velisi bulunduğu evladı için başvuru yapan kişilerin, Anlaşılır biçimde yani parantez içerisinde velayeten bilgisi sunarak evladının kişisel bilgilerini de yazmalıdır.

DAVALI başlığına nüfusa kaydının yapılmış olduğu nüfüs müdürlüğü yazılmalıdır.

DAVA KONUSU başlığında ise “Yaş Tashihi (Doğum tarihinin düzeltilmesi) ” yazılması yeterlidir.

Açıklamalar başlığında maddeler halinde doğum tarihinin yanlış olduğu ve doğru tarihin belirtildiği serbestçe ama anlaşılır bir metin yazılmalıdır. Burada yabancı bir kişinin hatalı olan doğum tarihinin ne olduğunu , neden hatalı bir kaydın bulunduğunu ve doğru tarihin hangi tarih olduğunu açık bir şekilde anlaması gerekmektedir.

Deliller başlığında ise doğru doğum tarihini gösterir resmi belgenin sunulması gerekmektedir. Bu herhangi bir kamu kurumunun doğum tarihini gösterdiği bir belgesi olabilir, genelde bir sağlık kuruluşunun sunduğu doğum belgesi delil olarak gösterilmelidir.

Sonuç ve İstem kısmında ise saygılı ifadeler ile doğum tarihinin düzeltilmesi istemi sunulmalıdır.

En son kısma başvuru tarihi Davacı başlığı altına isim soyisim ve ıslak imza atarak ilgili mahkeme kalemine şahsen sunulmalıdır.

18 yaşından küçükler için veli yada vasileri , kanuni temsilci atanmış kişiler için temsilcileri başvuru yapabilmektedir. Bunun dışındaki tüm başvurular için resmi avukatlık vekaleti verilmiş bir Avukatın başvuru yapması zorunludur. Yukarıda belirttiğimiz velayet , vesayet ve temsil bağı bulunmayan herhangi bir kişi başkası adına başvuru yapamaz, yalnızca Avukatlık mesleği mensupları vekaleten temsil ettikleri müvekkilleri adına başvuru yapabilirler.

Yaş Tashihi Dava Dilekçesi

Aşağıda sizler ile Yaş Tashihi Dava Dilekçe Örneği paylaşıyoruz, genel olarak her kişinin kullanabileceği kadar sade bir hukuk dilekçesi olarak kaleme aldığımız bu dilekçe yalnızca örnektir, gerekli bilgileri tamamlayarak şahsen başvurularınızda kullanabilirsiniz. Unutmayınız tüm başvurularda sorumluluk tamamen size aittir, bu sebeple hukuki bilginiz yeterli değilse tüm dava müracatlarınız ve hukuki işlemlerinizde hukuki danışmanlık almanız ve bir Avukat nezaretinde tüm işlemleri yapmanız daha sağlıklıdır.

Yaş Tashihi Dava Dilekçesi yazılırken sırası ile Mahkeme tam ünvanı , Davacı olarak kişisel bilgilerinizi ve velayeten temsilen yada vesayeten başvuruyorsanız başvurduğunuz kişinin bilgilerini yazmayı unutmayınız. Başkası adına başvuru yapıyorsanız açıklamalar kısmında bir madde ile bu durumu , yakınlığınızı ve başvurunun o kişi adına yapıldığını belirtecek açıklamalar ve ifadeler ile kaleme alınız.

Nufüsa kayıtlı bulunduğu Nüfüs Müdürlüğü ünvanını tam ve doğru biçimde yazınız.

Dava Konusu başlığı örnekteki biçimde yazılabilir oldukçe yeterlidir, Açıklamalar kısmındaki bölümü kendi durumunuzu izah eder biçimde düzeltiniz ve bu şekilde tamamlayınız. Sonuç ve istem kısmı Mahkemeye taleplerinizi saygılı biçimde sunacağınız bir kısımdır.

Dilekçenin sonunda tarih isim soyisim ve imza ile dilekçenizi tamamlayarak mahkeme kalemine şahsen sununuz.

Dilekçe ekinde talebinizi destekler ve ispat eder bir belge sunmanız gerektiğini unutmayınız.

Yazının devamında word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir dilekçe örneği de bulunmaktadır.
		TÜRKİYE CUMHURİYEİT ....................... ASLİYE HUKUK 
		MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI : 	.......... TC KİMLİK NUMARASI ............
		............. İSİM SOYİSİM ..........
		..........İKAMET ADRESİ................

DAVALI : 	Türkiye Cumhuriyeti .............. Nüfus Müdürlüğü

DAVA KONUSU : Yaş Tashigi (Doğum Tarihinin Düzeltilmesi İstemi)

AÇIKLAMALAR : 

1-	Doğum tarihim ................. Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında ......................... olarak gözükmektedir ve bu bilgi hatalıdır. 

2-	Dilekçemin ekinde tarafınıza saygı ile sunmakta olduğum ............................................... ünvanlı kurum tarafından ..................... tarihinde düzenlenmiş olan ........................................ belgesinde görüleceği üzere doğru doğum tarihim .................... tarihidir.

3-	Doğum tarihimin hatalı oluşu günlük hayatımda çeşitli engeller yaratmaktadır ve ayrıca kanunen nüfus kaydında doğum tarihimin doğru bulunmuyor oluşu bir kabahattir.

4-	Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler ile Sayın Mahkemenize müracat etme zaruretim hasıl olmuştur.


DELİLLER : 	Doğum Belgesi , .................................


SONUÇ VE İSTEM : 

	Yukarıda arz ve izah ettiğim gerekçeler ile yaş tashihi başvurumun kabulünü ve gereğini saygılarım ile arz ederim.

								Tarih: 

								DAVACI : 

								İsim Soyisim : 
								
								İmza : 


EKLER : 
Doğum Belgesi (1 Adet A4 Sayfa)

Word ve PDF Dosya Türlerinde Yaş Tashihi Dava Dilekçesi

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Web Sitesi : https://www.adalet.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Web Sitesi : https://www.nvi.gov.tr/

Edevlet Üzerinden sunulan NVİ Genel Müdürlüğü Hizmetlerine Erişim Linki : https://www.turkiye.gov.tr/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugu

Scroll to Top