Akademik Referans Mektubu Örneği

Akademik Referans Mektubu Örneği Yüksek Eğitim kurumlarına sunulmak üzere kaleme alınan bir tavsiye mektubu niteliğindedir. Resmi belge hükmünde bir belge değildir, bir kişinin bir başka kişinin almak istediği akademik eğitimde başarılı olabileceğine dair kanaati olduğuna dair bir tavsiye mektubu anlamına gelmektedir.

Akademik Referans Mektubu genel olarak lisansüstü eğitimde , doktora eğitiminde ve yurtdışı eğitim başvurularında talep edilebilmektedir, talep edilmese de başvuranların Akademik Referans mektubu sunmaları kabul alma ihtimallerini artırmaktadır.

Akademik Referans Mektubunun genel olarak eğitime başvuru yapacak kişiyi iyi tanıyan ve daha önce bir eğitim geçmişi bulunan kişiler tarafından kaleme alınması beklenmektedir. Yani daha önce lisans eğitiminde öğrencisi olunan bir hocanın yazmış olacağı Akademik Referans Mektubu anlamlıdır, birlikte bir eğitim geçmişi bulunmayan bir akademisyenin sunacağı referans mektubu da anlamlı olabilir fakat bir hoca öğrenci geçmişi bulunan bir akademisyenin kaleme alacağı bir referans mektubu daha fazla dikkate alınacaktır.

Akademik Referans Mektubu Nasıl Yazılır ?

Akadamik Referans Mektunu bir kişi hakkında kanaatleri bildirir resmi bir mektuptur, bu sebeple genel olarak mektubu yazan kişinin referans olduğu kişi ile ilgili birlikte bulundukları eğitim ilişkisini , kişiyi ne kadar süredir tanıdığını , hakkındaki düşüncelerini ve alacağı akademik eğitimde başarı göstereceğine dair düşüncelerini sunması beklenmektedir.

Referans Mektupları olumlu görüşler ileten belgeler olarak düşünülmektedir, kimse kendisi hakkında olumsuz düşünceleri olan bir kişiden referans mektubu talep etmez ve aynı şekilde olumsuz düşünceleri ve kanaati bulunan bir kişi de nezaketen referans mektubu yazmamayı tercihini söyleyerek başka bir kişiden talep etmesini tavsiye edebilir.

Yani Akademik Referans Mektupları olumlu kanaat sunan mektuplar olarak düzenlenirler.

Genel olarak mektubun yazılış tarzı kişinin düşünce yapısına göre çok değişiklikler gösterebilir.

Genel alışkanlıkta paragraf yapısında yazılan referans mektuplarında öncelikle akademisyen , öğretmen yada eğitmen kendisi hakkında bilgi verir, daha sonra öğrenci hakkında ve geçmiş eğitim birliktelikleri hakkında bilgiler verdikten sonra kişi hakkındaki kişisel kanaatlerini de belirttikten sonra almak istediği akademik eğitimde gösterebileceği başarı hakkındaki kanaatlerini bildirir.

Ayrıca referans mektubunu yazan kişi kendi görevi hakkında da bilgiler ve iletişim bilgilerini de genellikle sunar.

Referans Mektuplarının bazı kurumlar veya bazı kişiler tarafından kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi beklenebilmektedir, ayrıca birçok akademisyen de yazdıkları referans mektubunun yalnızca alıcısı tarafından okunmasını isteyebilirler, bunlar normal durumlardır ve yadırganmamalıdır. Hatta bazı eğitim kurumlarının referans mektubu verilmesi veya kabul edilmesinde böyle şartları da bulunabilmektedir. Bu sebeple referans mektuplarının kapalı olarak sunulması dezavantaj değil avantajlıdır, özellikle yurtdışına sunulan referans mektuplarının ilgili kurumun eğitim dilinde kapalı zarf içerisinde sunulması bazen gerekli bazende zorunlu olabilmektedir. Referans mektubunun kabulü için beklenen fiziki şartlar bulunuyorsa referansın yazımı esnasında ilgili Akademisyene durumu saygı ile belirtmeniz gerekmektedir.

Herzaman için Akademik Referans Mektubunun ilgili kurumun antetli kağıdına yazılması tercih edilmektedir, ayrıca akademisyenin kendi şahsı için hazırlamış olduğu antetli kağıdı varsa o da karşı taraftan takdir görür, genel olarak bölümün yada fakültenin kaşe yada mühürüne gerek yoktur, bazı yabancı eğitim kurumları kurum mühürü ve yetkili imzası da talep edebilmektedir.

Akademik Referans Mektuplarında büyük oranda referans olan kişinin arandığı veya eposta ile öğrenci hakkında bilgi istendiği de olabilmektedir bu durum unutulmamalıdır.

Akademik Referans Mektubu Örneği

Aşağıdaki Akademik Referans Mektubu Örneği bir öğretim üyesinin bir öğrencisi hakkında olumlu görüşlerini belirttiği ve Yüksek Lisans eğitimi konusunda kaleme aldığı bir referans mektubudur. Mektuplar matbu evraklar yada dilekçeler değildir, her akademisyenin kendi düşünce ve takdirlerine göre şekillenmektedir. Aşağıda paylaştığımız yalnızca bir örnek mektuptur. Olduğu haliyle boşlukları doldurularak kullanılması tavsiye edilmez, kendi kanaatlerinize göre birkaç paragraf halinde bir mektup olarak kaleme almanız önerilmektedir.Sayın .......................................................... (Sayın İlgili de kullanılabilir)	.................... Üniversitesi ............................Fakültesi ................................. Bölümünde ............................ ünvanlı öğretim üyesi olarak görevimi sürdürmekteyim. Lisans Seviyesinde ve Lisans Üstü Seviyede ......................................................... , ................................, 
..........................................................., .........................................................., ...................................,
.................................................... derslerini vermekteyim.

	Üniversitenize .................................................................. eğitimi almak üzere başvuru yapan Sayın ................................................ geçmişte ......................................................... dersinde öğrencim olarak yer almıştır ve dersi yüksek başarı ile tamamlamıştır. Kendisi oldukça zeki ve çalışkan bir öğrencidir. Ayrıca derse ilgisi ve sorduğu sorular ile büyük takdirimi kazanmıştır.  Kendisinin mesleğini üstün başarı ile uygulayabilecek bir kişi olduğu düşüncesindeyim ve eğitimine bir parça da katkım olmasından büyük memnuniyet duymaktayım. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini de üstün başarı ile tamamlayacağı kaanaatini de taşımaktayım.

	Mezuniyeti sonrasında lisansüstü eğitim almasını tavsiye ettiğimi ve bölümünüzdeki eğitimin kendisine büyük fayda sağlayabileceğini de belirttiğimi bilmenizi isterim. Kendisi ile ilgili görüşlerimi sunmak üzere bu mektubu yazmamı talep etmesinden ayrıca memnuniyet duymaktayım.

	Sayın ........................................................ 'ın bölümünüz içerisinde yüksek lisans eğitimi alması kendisini mesleğinde daha yetkin bir kişi haline getirmesinin yanı sıra daha sonra başarı ile tamamlayacağına emin olduğum Doktora eğitimi için de kuvvetli bir temel oluşturacağı kanaatindeyim. 


Bilgilerinize saygı ile sunarım.

İsim Soyisim

İmza .................... Üniversitesi
.................... Fakültesi 
.................... Bölümü
Ofis Adresi  : 
Telefon : 
Eposta Adresi 

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web Sitesi : https://www.yok.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Edevlet Sistemi üzerinden sunulmakta olunan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Hizmetlerine erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi

Scroll to Top