Yol Açma Dilekçesi

Yol Projesi Nasıl Hazırlanır?

Yol projesinin hazırlanması sırasında şu çalışmalar yapılmaktadır:

 1. Yol güzergahının etüdü
 2. Kesin güzergahın aplikasyonu
 3. Yol güzergahında poligon ağının oluşturulması.
 4. Yol güzergahında şeritvari halihazır haritanın çıkarılması
 5. Boyuna ve enine kesitlerin çizimi ve hesaplanması
 6. Hacim hesapları ve brükner eğrisi ile toprak dağıtımı
 7. Yol maliyetinin hesaplanması
Yol Yapımında Kullanılan Yöntemler Nelerdir? 
 • Taşıma katmanı ve don koruması katmanı yapımı
 • Asfalt üretimi
 • Asfalt serimi
 • Asfalt sıkıştırma
 • Düşük sıcaklıkta asfalt
 • Yeni yarış pisti yapımı ve inset ve ofset yöntemi ile beton serimi
Yol Yapımında En Sağlıklı Yöntem Hangisidir?

Kireçtaşı, kayrak taşı, granit veya diğer kaya bulunan yerlerde güzergah açılacağı zaman patlatma yaygındır. Bu titreşim, gürültü ve toza neden olur.

Yol yapımında, sadece fazla yumuşak veya yeterince dayanıklı olmayan alt yapıya rastlanmaz, aynı zamanda aşırı derecede sert olan, hatta üzerine istenen profilde bir yol inşa etmek için fazla sert alt yapılara da rastlanır. Bu tipik olarak dağlık ve diğer kayalıklı alt yapıya sahip bölgeler için geçerlidir. Bu tür arazilerde ilk önce güzergahın çizilmesi gerekir.

Yüzey maden makinesi ile agregaya kesilen güzergahlar yolun katmanları için ideal alt yapıyı oluşturur.

Eğer patlatma yakındaki binalar, sanayi tesisleri veya demiryolu nedeni ile engellenir ise, güzergahlar kaya tabakaları kesilerek üretilir. Bu çevre dostu yöntem sarsıntılara sebep olmadan kaya kazar.

Kazıma tamburu üzerinde karbür kazıcı uçlar kazmaya devam etse bile, parçalanmış taş sağa-sola çevrilebilen bir boşaltma konveyörü ile kamyonlara yüklenir. Düzgün tane boyutu nedeni ile, daha sonraki işlerde dolgu malzemesi olarak tekrar kullanılabilir. Artık yol düzgün profilli yüzeyde zorlanmadan serilebilir. Bu yöntemin en büyük avantajlarına değinilecek olunursa; kısa inşaat sürelerinden, mümkün mertebe çevreye daha az zarar verilmesinden, iş kazası ihtimalinin minimuma inmesinden söz edilebilir.

Yol Açma Talebiyle İlgilenen Kurum Hangisidir?

Yol açma talepleri ile ilgilenen devlet kurumu belediyeye bağlı faaliyetlerini yürüten Fen İşleri Müdürlüğüdür.

Yol Açma Talebi ile İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Öncelikle durumu açıklayan bir dilekçe örneği yazılmalıdır. İlgili dilekçe örneğine yazımızın sonundan ulaşabilir ve üzerinde gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Vatandaşların veya kurumların talebine karşılık verilebilmesi için talebin, bölgenin sınırları dahilindeki belediyeye yapılması gerekir.

Talepte bulunan kurum ise yapımı istenilen kısmın imar durumunu gösterir röleve ve tapu durumu dilekçe ekinde istenir; talepte bulunan vatandaş ise talebini mahal yerini belirterek bildirir.

Talepler, ilgili birim tarafından diğer birimler (İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü – Harita ve İstimlâk Şube Müdürlüğü) ile bağlantı sağlayarak talebin yapımı olanaklar ve mevzuatlar göz önüne alınarak değerlendirilir.

Talebin karşılanabilmesi için imar durumu göz önünde bulundurulur.

Değerlendirme ve inceleme sonucunda, kişiye ya da kuruma olumlu, olumsuz olarak yazılı tebliğde bulunulur.

İlgili birimin görev ve yetkilerinin dışında gelen talepler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaz.

Yol Açma Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Yol açma talep dilekçesine ilgili belediyenin Fen İşleri Müdürlüğüne hitap ederek başlanmalıdır. Sonrasında yol açma talebinde bulunduğunuz bölgenin adresini yazıp, isteğinizi belirtmelisiniz. En sonda da isim-soyisim, imza, telefon numarası gibi kişisel bilgiler eklenerek dilekçe tamamlanmalıdır. Ayrıca, dilekçenin yanında “tapu fotokopisi”ni de ek olarak sunmayı unutmayınız.

Yol Açma Talebi Dilekçe Örneği
          ......... BELEDİYE BAŞKANLIĞI
            Fen İşleri Müdürlüğüne


    ........ Mah. ..... pafta, ..... ada, ..... parselde bulunan yerde imar yolu açılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


                           .../.../....
                             Ad Soyad
                               İmza

Vergi No: Varsa yazınız, yoksa bu kısmı siliniz.
T.C. No :
Tel No :
Adres  :

Ekler:
  1. Tapu fotokopisi
Scroll to Top