Ziraat Bankası Kredi Kartı Aidatı İade Dilekçesi

“Ziraat Bankası Kredi Kartı Aidatı İade Dilekçesi” başlıklı içeriğimizde, Ziraat Banka’sının “yıllık üyelik ücreti” adı altında müşterilerinden her yılın aralık ayında aldığı ücrete nasıl itiraz edilebileceğini ve ilgili dilekçe örneğini tüm ayrıntılarıyla görebilirsiniz.

Ziraat Bankası’na Kredi Kartı Aidat İade Başvurusu Nasıl Yapılır?

İlk olarak, bankanın müşteri hizmetlerini aramalı ve bu ücretin iadesine ilişkin talebinizi iletmelisiniz. Bazı bankalar, talep doğrultusunda bu ücreti sorunsuz geri ödemektedir. Öte yandan, bu ödeme kart puanına aktarılabilir veya kart bonusu olarak da takdim edilebilir.

Bankadan umduğunuz dönütü alamamanız durumunda ise başvurulacak yöntem, kredi kartı aidatı için itiraz dilekçesi yazmaktır. Dilekçeye olumsuz yanıt olması durumunda Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapmanız önem teşkil eder. Ayrıca Tüketici Hakem Heyetine yapılacak şikayetin, olayın üzerinden çok zaman geçmeden yapılması bir diğer önemli husustur.

Ayrıca Ziraat Bankası’nın kredi kartı ücreti (aidat) kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı sunan kredi kartını da incelemek isteyebilirsiniz. İlgili sayfaya ilerlemek için bağlantıya tıklayınız.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

MADDE 31- (1) Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.
(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamaz.
(3) Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır.
(4) Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile kredi verenin hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme, efektif yıllık faizin hesaplanması, tüketici kredilerine ilişkin reklamların zorunlu içeriği, fesih hakkının kullanılması, temerrüt, kredinin devri, bağlı kredi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

İlgili kanunun tamamına ulaşmak buraya tıklayabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredi Kartı Aidatını İade Etmezse Bankayı Şikayet Edebilir miyim?

Talebinizi belirttiğiniz banka, kredi kartı yıllık üyelik ücretini iade etmezse isteğinizi ve şikayetinizi, yazacağınız bir dilekçe ile Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına bildirebilirsiniz. İlgili dilekçe örneğini word ve pdf formatında yazımızın sonunda görebilir ve indirebilirsiniz.

Ziraat Bankası’na Kredi Kartı Aidatı İade Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Kredi kartı aidat itirazı/şikayeti ile ilgili tüm detaylar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede, genel olarak herkesin yararlanabileceği ve sizin doldurmanız için uygun boşlukların bırakıldığı örnek bir dilekçe görebilirsiniz. Dilekçede doldurmanız için bırakılan boşluklar haricinde, kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili eklemeleri yapabilirsiniz.

Not: Yazımızın önceki paragraflarında da belirtildiği gibi kredi kartı aidat iadesi talebinin; önce bankaya, bankanın olumsuz yanıt vermesi durumunda ise Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmelisi daha sağlıklı olacaktır. Gerekli dilekçeyi yanlış kuruma yazmamanız adına iki kurum için de yazılması gereken dilekçe örneği, ilgili başlıklar altında paylaşılmıştır. e-Devlet üzerinden Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurularınız için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredi Kartı Aidatı İade Dilekçesi
                T.C.
         ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
                       ŞEHİR


KONU: Kredi kartı yıllık üyelik ücretinin iadesi hakkında

    Hamili olduğum .... .... .... .... no.lu kredi kartından .... yılı .... ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinden ..... TL kredi kartı yıllık üyelik ücreti kesildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki yasanın 6. maddesinde düzenlenen "Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar" hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.
    Yukarıda izah edilen nedenlerle, .... yılı .... ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan yıllık üyelik ücretine itiraz eder ve kesilen ..... TL’lik kredi kart yıllık üyelik ücretinin, bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubuna ilişkin gereğini bilginize arz ederim. .../.../....


                            Ad Soyad
                              İmza

Adres :
T.C. No:
Tel No :

EKLER: 
  1. .../.../.... son ödeme tarihli hesap ekstresi
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
Kredi Kartı Aidat Şikayeti Dilekçe Örneği (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına Yazılan)
             ........ KAYMAKAMLIĞI
         TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA


ŞİKAYET EDEN : Ad Soyad (T.C. No: ...)
ADRES     :
ŞİKAYET EDİLEN: ....... Bankası
KONU     : Kredi kartı yıllık üyelik ücretinin iadesi hakkında
AÇIKLAMALAR:
    ........ Bankasına ait .... .... .... .... no.lu kredi kartı hamiliyim. Kredi kartıma ait .../.../.... son ödeme tarihli hesap ekstresinde kredi kart üyelik ücreti adı altında ....,00 TL borç tahakkuk edilmiştir. 
    Banka ile tarafım arasında tanzim edilmiş Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinde kart ücreti alınacağı belirtilmiş olsa da, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. maddesi uyarınca ilgili talebin, önceden hazırlanmış standart bir sözleşmede yer alması ve sözleşme koşulları müzakere edilmeden sözleşmenin tek taraflı bir şekilde müşteriye imzalatılması dolayısıyla haksız bir koşuldur.
HUKUKİ NEDENLER: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM: Yukarıdaki izah edilen nedenlerle, tahakkuk edilmiş bulunan ....,00 TL tutarındaki, kredi kartı üyelik ücretinin tarafıma iadesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. .../.../....


                            Ad Soyad
                              İmza

EKLER: 
  1. .../.../.... son ödeme tarihli hesap ekstresi
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Not: Başka bir bankaya yazacağınız aidat iade dilekçesi için yukarıdaki dilekçe örneklerini ufak değişiklikler ile yeniden düzenleyebileceğiniz gibi “Kredi Kartı Aidat İadesi Dilekçe Örneği” başlıklı genel içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Scroll to Top